Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Üç Fazlı Güç Kalitesi ve Enerji Analizörleri

Teknik Veriler
Daha ayrıntılı güç kalitesi analizi kabiliyeti ve yeni bir Fluke patentli enerji parasal ifade fonksiyonu

Yeni 430 Serisi II Güç Kalitesi ve Enerji Analizörleri, güç kalitesi analizinde en iyiyi ve ilk defa olarak enerji kayıplarını parasal olarak ifade etme yeteneğini sunar.

Yeni Fluke 434, 435 ve 437 Serisi II modelleri üç fazlı ve tek fazlı güç dağıtımı sistemlerindeki güç kalitesi sorunlarını bulmaya, tahmin etmeye, önlemeye ve gidermeye yardımcı olur. Ayrıca, Fluke patentli enerji kaybı algoritması olan Birleşik Güç Ölçümü, kullanıcıya bir sistem içerisindeki enerji israfının kaynağını tam olarak bulmasını sağlayarak harmonik ve dengesizlikten kaynaklanan enerji kayıplarını ölçer ve miktarını belirler.

• Enerji kaybı hesaplayıcısı: Klasik aktif ve reaktif güç ölçümleri, dengesizlik ve harmonik gücü miktarları, gerçek sistem enerji kayıplarını dolar cinsinden tam olarak bulmak için belirtilir (diğer yerel para birimleri de kullanılabilir).
• Güç invertör verimliliği: İsteğe bağlı DC pens kullanılarak güç elektroniği sistemlerinin AC çıkış gücü ve DC giriş gücü aynı anda
ölçülür.
• PowerWave veri yakalama: 435 ve 437 Serisi II analizörleri elektrik sistemi dinamiklerini (jeneratör ilk çalıştırmaları, UPS açma/kapama vs) karakterize etmek için hızlı RMS verilerini yakalar, yarı döngü ve dalga biçimlerini gösterir.
• Dalga biçimi yakalama: 435 ve 437 Serisi II modelleri kurulum olmadan, tüm modlarda algılanan her bir olayın 100/120 döngülerini (50/60Hz) yakalar.
• Otomatik Geçici Mod: 435 ve 437 Serisi II analizörleri, tüm fazlarda 6 kV´ye kadar aynı anda 200 kHz dalga biçimi verilerini yakalar.
• Tam Sınıf-A uyumlu: 435 ve 437 Serisi II analizörleri uluslararası IEC 61000-4-30 Sınıf-A standardına göre testler gerçekleştirir.
• Ana şebeke sinyali: 435 ve 437 Serisi II analizörleri belirli frekanslarda dalgalı kontrol sinyallerinden parazitleri ölçer.
• 400 Hz ölçümü: 437 Serisi II analizörü, aviyonik ve askeri güç sistemleri için güç kalitesi ölçümlerini yakalar.
• Gerçek zamanlı sorun giderme: İmleçleri ve yakınlaştırma araçlarını kullanarak eğilimleri analiz eder.
• Endüstrideki en yüksek güvenlik derecelendirmesi: Servis girişinde kullanım için 600 V CAT IV/1000 V CAT III derecelendirmeli.
• Tüm üç fazın ve nötrün ölçümü: Beraber verilen ve en sıkı yerlere uymak üzere tasarlanan
gelişmiş ince esnek kablo içeren dört esnek akım probu ile.
• Otomatik eğim belirleme: Tüm ölçümler herhangi bir kurulum olmadan daima otomatik
olarak kaydedilir.
• Sistem izleme: EN50160 güç kalitesi standardına göre tek ekranda on güç kalitesi parametresi.
• Kaydedici fonksiyonu: Kullanıcı tanımlı aralıklarda en fazla 600 parametre için bellekte her türlü test koşulu yapılandırılabilir.
• Grafik görüntüleme ve rapor oluşturma: Sağlanan analiz yazılımı ile.
• Pil ömrü: Li-iyon pil paketinde şarj başına yedi saat çalışma süresi.

Birleşik güç ölçümü
Fluke´un Birleşik Güç Ölçümü sistemi (UPM) aşağıdakileri ölçerek kullanılabilir gücün en kapsamlı görünümünü sağlar:
• Klasik Güç (Steinmetz 1897) ve IEEE 1459-2000 Gücü Parametreleri
• Ayrıntılı kayıp analizi
• Dengesizlik analizi
Bu UPM hesaplamaları güç kalitesi sorunlarından kaynaklanan enerji kaybının parasal maliyetini
belirlemekte kullanılır. Bu hesaplamalar tesise özel diğer bilgilerle birlikte bir tesisin israf edilen enerjiden dolayı ne kadar para kaybettiğini nihai olarak belirleyen bir enerji kaybı hesaplayıcısı
tarafından hesaplanır.

Enerji tasarrufları
Enerji tasarrufları geleneksel olarak izleme ve hedefleme ile diğer bir ifadeyle bir tesisteki büyük yükler bulunarak ve çalışmaları optimize edilerek elde edilir. Güç kalitesinin maliyet miktarı ancak kayıp üretim ve elektrik teçhizatındaki hasardan kaynaklanan arıza süresi cinsinden belirlenebiliyordu. Birleşik Güç Ölçümü (UPM) yöntemi şimdi bunun ilerisine gidiyor ve güç kalitesi sorunlarından kaynaklanan enerji israfını keşfederek enerji tasarrufları sağlıyor. Fluke´un Enerji Kaybı Hesaplayıcısı (aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın), Birleşik Güç Ölçümünü kullanarak bir tesisin enerji israfından dolayı ne kadar para kaybettiğini belirler.

Dengesizlik
UPM, tesiste tüketilen enerjinin daha kapsamlı dökümünü verir. (Zayıf güç faktöründen kaynaklanan) reaktif gücün ölçümüne ek olarak UPM, üç fazlı sistemlerde her bir fazın eşit dağılımlı olmayan yüklenme etkisi anlamındaki dengesizlikten kaynaklanan enerji israfını da ölçer. Dengesizlik sıklıkla, her bir fazda çekilen akımın mümkün olduğunda eşit olmasını sağlamak amacıyla yükleri farklı fazlara yeniden bağlayarak düzeltilebilir. Dengesizlik, etkileri en aza indiren bir dengesizlik reaktans aygıtı (ya da filtresi) tesis ederek de düzeltilebilir. Dengesizlik sorunları motor arızasına yol açabildiğinden ya da teçhizatın beklenen ömrünü kısaltabildiğinden dolayı dengesizliğin düzeltilmesi, tesiste temel iyi kurum idaresi olmalıdır. Dengesizlik enerji israfına da yol açar. UPM´nin kullanılması bu enerji israfını en aza indirebilir ya da ortadan kaldırabilir, böylece paradan tasarruf edilir.

Harmonik
UPM, harmoniğin varlığından dolayı tesiste israf edilen enerjinin ayrıntılarını da verir.
Kullandığınız ya da komşu tesislerdeki yüklerden dolayı tesisinizde harmonik olabilir. Tesisinizdeki harmoniğin varlığı şunlara yol açabilir:
• Aşırı ısınan transformatör ve iletkenler
• Devre kesicilerin rahatsız edici şekilde açılması
• Elektrikli teçhizatın erken arızalanması mevcut harmonikten dolayı israf olan enerjinin maliyet miktarının belirlenmesi, harmonik filtrelerin satın alınmasını gerekçelendirmek için gereken yatırım getirisi hesaplamasını basitleştirir. Bir harmonik filtresi tesis ederek harmoniğin olumsuz etkileri azaltılabilir ve enerji israfı ortadan kaldırılabilir ve bu, daha düşük işletme maliyetini ve daha güvenilir işletimi netice verir.

Teknik spesifikasyonlar
Aksi belirtilmedikçe spesifikasyonlar Fluke 434-II, Fluke 435-II, Fluke 437-II modelleri için geçerlidir.
Aksi belirtilmedikçe Amp ve Watt okunan değerlerinin spesifikasyonları i430-Flexi-TF’yi temel alır.