Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Tuğran Motor, Komple Tesis Bakım Çözümleri Sunuyor

Ağırlıklı olarak hizmet verdiğiniz sektörler ve ürün gruplarınız nelerdir?

Döner elektrik makinaları servisi konusunda faaliyet gösteren firmamız, döner elektrik makinaları olan elektrik motorları ile generatörlerin ve enerji santrallerinin marka bağımsız olarak her tür bakım ve onarım hizmetlerini, uzman kadrosu ve son teknoloji ölçüm cihaz, teçhizat ve ekipmanları ile vermekte, yeni ürün, santral, fabrika temin ve kurulumu, ikinci el motor değerlendirilmesi, ikinci el santral ve fabrika satış ve kurulumunu gerçekleştirmektedir.

Hyundai / Güney Kore, Dolmel / Polonya motorlarının yetkili servisi ve distribütörüyüz. Talep olması halinde yetkili servisi olduğumuz Westinghouse motorlarının da satışını yapıyoruz.

Faaliyetlerimizi; servis hizmetleri, yeni ürün, fabrika, santral satış ve mühendislik hizmetleri, ikinci el ürün değerlendirmesi, güneş enerji sistemleri satışı ve kurulumu ana başlıkları halinde toplayabiliriz.

Ağırlıklı hizmet verdiğimiz sektörler; enerji santralleri, çimento, demir çelik, alüminyum, kağıt fabrikaları, rafineriler, petrol ve su pompa istasyonları gibi büyük güçlü elektrik motorları ve generatörleri bulunan kuruluşlardır.
Servis hizmetlerimiz de; kestirimci ölçüm ve testler –duruma dayalı bakım, yerinde bakım ve devreye alma (fabrikalarda), periyodik ve önleyici bakım, onarımlardır.

Kestirimci ölçüm ve testler
Duruma dayalı bakım

İşletmelerde kesintisiz ve güvenilir üretim, hem üretim kayıplarından doğacak gelir kaybının önüne geçilmesi hem de müşterilere verilen taahhütlerin yerine getirilmesi açısından önem arz etmektedir. Arızalardan kaynaklanan plansız duruşları önlemek ise ancak sistemi kontrol altında tutmak, oluşabilecek arızaları önceden tespit edip önlem almakla mümkün olabilir.

Ölçüm tekniklerinin ve cihazların geliştirilmesi ile birlikte “kestirimci-duruma dayalı bakım” alanında da ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Kestirimci ölçüm ve testlerimizi; dinamik testler, statik test ve ölçümler ile türbinlerde yaptığımız mekanik ölçümler olarak üç başlık altında toplayabiliriz. Firmamız tüm bu işlemleri müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, çağrı esasına göre veya anlaşma yaparak periyodik olarak yapmaktadır.

Yerinde (fabrikada) bakım ve devreye alma
Özellikle büyük güçlü motorların bakımları müşterinin talep etmesi halinde fabrika sahasında yapılmaktadır. Yerine bağlı olarak dışarı alınması mümkün olmayan motorlara veya nakliye için yeterli zaman olmayan motor ve generatörlere yerinde veya işletme ortamında demonte etme, temizleme, fırınlama, vernikleme, kurutma, montaj, yerine konulması, topal ayak kontrolü varsa giderilmesi, lazerli kaplin ayar cihazı ile kaplin ayarının yapılması ve devreye alma işlemleri firmamızca gerçekleştirilmektedir. Lazerli kaplin ayar cihazı hem hassas kaplin ayarı yapılmasında hem de komparatör ile ayar yapmanın mümkün olmadığı durumlarda kaplin ayarı yapılmasında kolaylık sağlamaktadır.

Periyodik ve önleyici bakım, onarım faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Motor ve generatörler çalıştıkları süre içerisinde birçok olumsuzluklarla karşılaşırlar. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak, toz, yağ vb. (çimento, lastik vb tozları) birikerek soğuma kanallarını tıkar ve motorun yüksek ısı ile çalışmasına, üzerinde nem toplayarak veya iletim yolu oluşturarak izolasyonun düşmesine neden olur. Isı her 10°C yükseldiğinde izolasyon yarıya düşer. Ayrıca yüksek ısıda çalışmak izolasyonun erken yaşlanmasına ve motorun çalışma ömrünün kısalmasına neden olur.

Döner aksam üzerine yapışan toz balanssızlık yaratabilir, titreşim artışına neden olabilir. Rutubet ise izolasyon malzemesinin izolasyonun dayanımının dolayısıyla delinme geriliminin düşmesine neden olur. Yani daha düşük gerilim seviyelerinde izolasyon delinebilir ve motor yanabilir.

Bir başka etken titreşimdir (vibrasyon). Titreşim balanssızlık, ayak gevşekliği, kaplin ayarsızlığı, rotor çubuk kesmesi, rulman bozulması, yatak bozukluğu, mil salgısı, nüve oynaması gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Yüksek vibrasyon ise rulman, yatak bozulmalarına, ayak gevşemelerine, sargıların ankuşları terk ettiği bölgelerde çatlamalara neden olabilir.

Kollektörlü veya bilezikli döner elektrik makinalarında süreç içerisinde kollektör veya bilezik aşınarak ovalleşir. Kollektör dilim kenarları keskinleşerek kömür sarfiyatını artırır. Kömür tozları kömür ile kömür tutucuları arasına girerek sıkışmaya ve kömürün serbest hareketine engel olur. Yaylar malzeme yorulmasına bağlı olarak baskı özelliğini yitirebilir. Tüm bunlar ark oluşmasına, ısınmaya, erimeye, patlamaya neden olabilirler.
Bu olumsuzlukların kötü etkilerine karşı belli aralıklarla yukarıda belirtilen ölçümler yapılmalı, sağlık durumu iyi olmayan motor veya generatörler bakıma alınmalıdırlar. Tüm bu işlemler tarafımızca en iyi şekilde gerçekleştirilmektedir.
Alınan önlemlere , gelişmiş koruma cihazlarına rağmen yine de arızalar %100 önlenemez. Gerek yaşlanma ve yorulma, gerekse kontrolden kaçırılan noktalar sonucu oluşan arızalar onarımı gerekli kılar. Bazı işletmelerde ise ölçüm ve bakım sistematiğinin uygulanmıyor olması daha sık onarım işlemi ile sonuçlanan arızalarla karşılaşılması sonucunu doğurur. Motor ve alternatör onarımları, mekanik ve elektriksel onarımları, gerekirse yedek parça imal edilerek değiştirilmesini içerir. Elektriksel onarımlar; stator sarımı, rotor sarımı, ikaz grubu sarımı, kollektör, bilezik, fırça tutucu, portbale imalini içerir.
Mekanik onarımlar; kapak onarımı veya imali, mil rulman yeri, kaplin yeri onarımı veya mil imali, nüve onarımı veya yeni nüve imali gibi konuları içermektedir.
Sektöre sunduğunuz yeni ürün ve hizmetler nelerdir? Ne gibi özellikleri var?

Burada ilk olarak “Vakumlu basınçlı vernikleme (VPI –vacuum pressure impregnation system) sistemi’nden bahsetmek istiyorum.

Motor bakım ve sarımlarında motorların mekanik ve elektrik dayanımlarını dolayısı ile ömürlerini birkaç kat artıran VPI yöntemini, yeni devreye aldığımız sistemimizle uygulamaya başladık.

Sarımı veya bakımı yapılan stator veya rotorun nemi fırında kurutularak atılır. Vakum tankı içerisine konularak bir süre vakuma tabi tutulur. Hava kabarcıkları emilir. Daha sonra alttan başlayarak vernik depolama tankından vernik doldurulur. Eğer kalmışsa hava boşlukları kabarcıklar şeklinde yukarı çıkar ve yerine vernik dolar. Parça bir süre vernik içinde bekletildikten sonra yukarıdan inert gazla basınç uygulanır ve izolasyon malzemesinin hiç boşluk kalmayacak şekilde verniği emerek kemikleşmesi, ankuş içlerindeki boşluklara verniğin tamamen dolması sağlanır.

Daha çok motor imalatçılarının kullandığı bu sistemle, kemikleşme sonucu mekanik dayanıklılık artar. Kalkış esnasında demaraj akımının yarattığı elektromanyetik kuvvetlere karşı mukavemetinin artması, boşlukların ortadan kalması sonucu kısmi deşarjların oluşumunun azalması, motorun ömrünün diğer vernikleme yöntemlerine göre çok daha uzun olmasını sağlar.

İkinci olarak Hyundai Motorları’ndan bahsetmek istiyorum. Hyundai Firmasının pek çok ürünü ülkemizde tanınıyor. Ancak Amerika dahil pek çok ülkede geniş pazar payına sahip olmasına rağmen Hyundai Elektrik Motorları ülkemizde pek tanınmamakta. Kalite olarak çok iyi, fiyat olarak aynı kalitedeki motorlara göre çok uygun fiyatta olan Hyundai Elektrik Motorlarının distribütörlüğünü almış bulunmaktayız ve yakın bir gelecekte ülkemizde iyi bir pazar payına sahip olacağı konusunda iddialıyız.

Ülkemizde Bilezikli Elektrik Motorlarının kalkışı esnasında kullanılan “Yağlı ve Sulu Yol Vericiler”in tedariki konusunda görülen eksikliği gidermek için, bu alanda 90 yıl önce Almanya’da kurulmuş olan BEA-MKS Firması ile işbirliğine gittik. Nuh Çimento’da 10 MW’lık motorun yolvericiyi, BEA-MKS Firmasının ülkemizdeki referanslarından biri olarak gösterebilirim.

Gündeminizde neler var? Pazar payınızı artırma adına yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğünüz çalışmalar nelerdir?

Enerji santrallari servisi konusunda hizmet alanlarımızı ve çözüm ortaklarımızı genişletiyoruz.

Hidroelektrik santrallerde; kaymalı yatak onarımı, beyaz metal dökülmesi, soğutucu imali ve kapasitesinin artırılması, türbinlerdeki verim kayıplarının giderilerek üretim artışının sağlanması, kavitasyon onarımı, laminasyon sacı dizimi ve preslenmesi, alternatörlerin tamir ve bakımı, sargı imalatı nüve onarımı çalışmalarını yürütüyoruz.

Termik santrallerde ise alternatörlerin tamir ve bakımı, sargı imalatı nüve onarımı, alçak, orta ve yüksek basınç türbinlerinin bakım ve onarımları, rehabilitasyon ve modernizasyon, otomasyon, yedek parça temini (türbin kanatları dahil) gibi faaliyetlerimiz sürmektedir.

Bu konuda uluslararası uzman firmalarla (İtalya, İsviçre, İngiltere, Polonya, Romanya, Çekoslovakya ve Çin) işbirliği yapmaktayız.

Halen Tunçbilek Termik Santrali’ndeki 82 MVA Turbogeneratör Grubunun rehabilitasyonu ve modernizasyonunu Ansaldo Energia -Energy Service Group işbirliğiyle gerçekleştirmekteyiz.

Hedeflerinizden bahseder misiniz?

Dünyamızın temiz ve yaşanılabilir bir dünya olarak varlığını sürdürmesi ve gelecek nesillere güzel bir dünya bırakabilmek için, yenilenebilir enerji, özellikle de güneş enerjisi konusunda faaliyetlerimizi artırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak arzusundayız. Dünya enerji ihtiyacının 10 bin katının güneşten dünyamıza geldiği bilinmektedir.

Güneş enerjisi ile ilgili olarak, gerek direk, cadde aydınlatmaları gerekse bina aydınlatmaları konuları üzerinde çalışıyoruz. Hatta daha büyük çapta enerji santralleri kurulması konusunda Türkiye’deki gelişmeleri de takip ediyoruz ve biz de bunların uygulayıcıları olarak bu konu içerisinde yer almak istiyoruz.

İleriye yönelik olarak da Türkiye’de enerji santralleri konusunda yurtdışı ortaklarımızla, yurtiçi ekipmanlarımızı geliştirerek katkı payımızı artırmak arzusundayız. Yurtdışından herhangi bir destek olmadan enerji santrali servis işlemlerini bağımsız olarak kendi sorumluluğumuz altında çözmek istiyoruz.

Son söz olarak belirtmek isterim ki, biz kendimizi öncelikle müşterilerimizin bir parçası ve çözüm ortağı olarak görüyoruz. Çabuk harekete geçen, hızlı ve esnek bir yapımız var. 24 saat, 365 gün hizmete hazır olduğumuzu, problemlerin en hızlı ve kaliteli olarak çözümünün ve sınırsız müşteri memnuniyetinin bizim için birinci öncelik olduğu güvenini müşterilerimize vermeye çalışıyoruz. Bunun sonucunda birçok müşterimiz problemini hiçbir arayışa girmeden ve zaman kaybetmeden , doğrudan bizimle çözmektedir. Bazı müşterilerimizle çerçeve anlaşmalarımız var. Çerçeve anlaşmalarında çıkabilecek arızaların ana kalemlerinin fiyatları ve süreleri önceden belirlenmekte, onarımın ne kadara mal olacağı, ne kadar süre alacağı önceden müşterimizce bilinmekte, programını ona göre yapabilmektedir.