Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Smart Wire-DT’li Easy800 Kontrol Röleleri

Kontrolörleri kablolamak, programlamak ve işletmeye almak artık daha hızlı ve daha etkili
Elektrik mühendisliği ve otomasyon sektöründe komponent ve sistem imalatçısı Eaton Elektrik Sektörü Smart Wire-DT’li easy800 kontrol rölesini sektöre sundu. easy800 ailesi bünyesine katılan iki yeni cihaz easy800 kontrol rölesi ve Smart Wire-DT bağlantısı özelliğine sahiptir. Geleneksel yöntemdeki gibi anahtarlama cihazlarının giriş ve çıkışlarını kontrolöre bağlamak yerine, artık yeni anahtarlama cihazları Smart Wire-DT’ye (SW-DT) bağlanmaktadır. Küçük veya orta ölçekli makinelerin kontrolü için 99’a varan Smart Wire-DT cihazları ile birlikte 160’ın üstünde giriş/çıkış iki yeni cihaza bağlanabilmektedir. Programlama ya da Eaton MFD-Titan çok fonksiyonlu ekran (MFD-CP4 + MFD-80-B) gibi uzaktaki ekranlara bağlanmak için her iki cihazda da (EASY80x-DC-SWD) seri bir arayüz standart olarak bulunmaktadır.

İlk cihaz EASY802-DC-SWD’de iki adet güç besleme girişi yer almaktadır. Bunlardan POW cihaz ve SW-DT cihazları için güç beslemesi içindir, AUX ise bağlı kontaktörlerin 24 V DC beslemesi içindir. easy800’ün sunduğu geniş fonksiyon bloğu yelpazesi burada da mevcuttur: Çok fonksiyonlu zaman röleleri, sayaçlar, metin görüntüleme, değer girişleri, 7 günlük ve yıllık zaman anahtarları, P-PI-PID kontrolörleri ve matematik fonksiyonu bloklarıyla farklı uygulamalardan oluşan geniş bir yelpaze açılmaktadır.

İkinci cihaz EASY806-DC-SWD standart cihazın bütün fonksiyonlarıyla donatılmıştır. Buna ek olarak, yüksek hızlı sayıcı fonksiyonları için dört dijital giriş (24 V DC) gibi yeni özellikler de eklenmiştir. Geniş bir uygulama yelpazesine sahip olan bu cihaz tek kanallı sayıcı (maks. 5 kHz), frekans sayacı (maks. 5 kHz) ya da iki kanallı artımlı sayıcı (maks. 3 kHz) olarak kullanılabilmektedir. Dört girişten ikisi çıkış olarak da kullanılabilir (transistor 24 V DC, 0.1 A). Bunlar sıcaklık kontrolü için darbe genişlik modülasyonu fonksiyon bloklarını (maks. 2 kHz) desteklemede kullanılmaktadır. Darbe çıkışı (maks. 2 kHz) step motor sürücülerini kontrol etmek için sağlanmaktadır. Fonksiyon bloğu çok sayıda darbeyi isteğe göre seçilen frekansta üretmek için de kullanılabilir. easy800 cihazları gibi, EASY806-DC-SWD’de easyNet haberleşmesi sunulmakta, böylece maksimum sekiz cihaz- easy800, MFD-Titan, easySafety veya PLC’ler – arasında kolayca ağ oluşturulabilmektedir.

Smart Wire-DT, kontaktör, motor koruma şalterleri, pilot cihazlar ya da dijital ve analog giriş / çıkış gibi anahtarlama cihazlarının hızlı ve kolay bir şekilde bağlanmasını sağlayacak güçlü bir haberleşme sistemi olarak tasarlanmıştır. Doğrudan kontrol rölesine entegre olan Smart Wire-DT master sayesinde artık Smart Wire-DT’ye bağlanmak için ek bir haberleşme modülüne gerek yoktur. Bu özellik kullanıcıların bütün fonksiyon yelpazesine erişmesini ve SW-DT hattında bulunan maksimum 99 cihazın bir Smart Wire-DT master’ına bağlanmasını sağlıyor. Kontaktörlerin 24 V DC beslemesi dahil SW-DT hattındaki tüm cihazların gerekli güç beslemesi sekiz kutuplu bir şerit kablo ile doğrudan iletilmektedir. Her bir SW-DT cihazı için şerit kabloya yerleştirilen cihaz konnektörü pense ile sabitlenerek cihaza takılır.

İşletmeye alma sırasında kullanıcılar bir PC ya da easySoft-pro yazılımı aracılığıyla SW-DT haberleşme sisteminin durumunun yanı sıra bütün verilerle birlikte her bir cihazın durumunu çevrimiçi görüntüleyebilir ve bütünüyle test edebilir. Bütün cihazların fonksiyonları doğrudan, kolay ve hızlıca test edilebilir. easySoft-Pro Eaton´ın easyRelay kontrol cihazları yelpazesinde bulunan (easy500, easy700, easy800) bütün ürünlerin yanı sıra MED-Titan çok fonksiyonlu ekranı destekler.

Programlama ladder mantığıyla uygulanmaktadır. easySoft-Pro’nun bilinen bütün fonksiyonları ve bileşenleri, 16 kanallı osiloskop ve çapraz referans listesi ile devre diyagramının dokümantasyonunu içeren tam teşekküllü bir simülasyon aracı ile sunulmaktadır. easySoft-Pro, Smart Wire-DT için bütün cihazların SWD-DT hattını oluşturan bir SW-DT yapılandırıcı ile donatılmıştır. Otomatik atama fonksiyonu gerçek anlamda zamandan tasarruf sağlamaktadır: easySoft-Pro bütün cihazlar için standart atama oluşturmaktadır. Anahtarlar ve kontaklar giriş I17 – I99’a; kontaktör bobinleri ile gösterge lambaları çıkış Q17 – Q99’a atanır. Değer girişleri veya motor koruma şalterleri belirlenen easy800 marker alanlarına haritalanır (bit, word ya da double word formatında). Atama işlemi istenildiğinde değiştirilebilir ya da ihtiyaca göre manuel olarak tamamlanabilir. SW-DT hattı yapılandırıldığında, kullanıcılar satır tanımlamalarını doğrudan da atayabilir. Dolayısıyla easySoft-Pro kullanıcıyı bütün programlama ve işletmeye alma aşamalarının yanı sıra sonraki bakım faaliyetlerinde de desteklemektedir.