Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Sıcak Haddeleme Sürecinin Otomasyonu

Sıcak haddeleme, hızlı ve güvenilir sistemlerle kontrol edilmesi gereken ve zor koşullar altında gerçekleşen bir süreçtir. Bu zor koşullarda verimliliği artırmak, güvenilir ve kullanımı kolay bir kontrol ortamı sunmak, oluşturulacak doğru kontrol mimarileriyle sağlanabilir.

Programlanabilir endüstriyel otomasyon ürünleri ve bilgisayar destekli otomasyon, birçok sanayi tesisinde olduğu gibi burada da başroldedir.

Sağlıklı çözümler için, güvenilir ürünlerin süreçle ilgili bilgi ve deneyimle birleşmesi gerekliliği burada da geçerlidir. Yazılımlar, bu birleşme sonucu ortaya çıkan görünmez fakat yaşamsal bileşenlerdir. Haddeleme sürecine özgü Kaskat, Loop ve Gerginlik kontrolü, konuyla ilgili uzmanlık ve deneyim gerektiren bu tür uygulamalardır.

Haddeleme tezgahlarını süren sayısal kontrollü motor sürücüler, haddehaneye dağıtılmış giriş-çıkış üniteleri, operatörün prosesle ilişkisini sağlayan LCD panel donanımlı kumanda masaları, haddeleme süreci ve işletme enerjisiyle ilgili izleme ve kayıt bilgisayarları ile uzaktan servis donanımları, merkezi kontrol ünitesiyle hızlı ve güvenilir iletişimi sağlayan endüstriyel bir haberleşme ağı üzerinde yer alırlar.

Haddehanelerde sürecin güvenilir bir şekilde denetlenmesinin yanı sıra, üretime başlama sürelerinin kısaltılması da önemlidir.

Bu amaçla, zaman içinde sisteme özgü oluşturulmuş parametre listelerinin saklanması ve gerektiğinde hızlı bir şekilde sisteme yüklenmesi sağlanır.

“Bilgi güçtür” prensibiyle; haddeleme, üretim ve enerji tüketimiyle ilgili bilgiler kaydedilir ve raporlanır. Bu rapor ve kayıtların analizi verimliliği artırma açısından önemlidir.

Sıcak haddeleme işletmeleri otomasyonu, gerek çubuk, gerekse profil haddehanelerinde, enerjinin işletmeye giriş noktasından başlayıp, alçak gerilim dağıtım ve kompanzasyon panoları (ADP-CP), motor kontrol merkezleri (MCC), kumanda masaları, merkezi ve sahaya dağıtılmış PLC panoları ile birlikte projelendirilmelidir.

İşletme enerjisinin dengeli olarak dağıtılarak kullanılması ve reaktif enerjinin haddeleme süreci göz önüne alınarak dengelenmesi, enerjinin verimliliği ve sağlıklı dağıtımı açısından bir haddehanenin ilk projelendirme aşamasında göz önüne alınması gereken noktalardır.