Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Selüloz ve Kağıt Sektöründe Otomasyon Çözümleri

Selüloz ve kağıt endüstrisi; selüloz üretimi ile kağıt, karton, mukavva gibi son ürün üretiminin bir kombinasyonudur. Selüloz, ağacın ham madde olarak mevcut olduğu alanlardaki selüloz fabrikalarında üretilmektedir. Selüloz fabrikaları tipik olarak tüketiciye yakın kurulurlar.

SICK sensörleri, çevresel düzenlemelere uygun olarak proses kontrolü ve emisyonların izlenmesi kadar hammaddelerin gelişiyle başlayan ve son ürünlerin üretim ve sevkiyatlarıyla devam eden kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi için çözümler sunmaktadır. 

Selüloz fabrikası
Odun, elyaf ve ligninden (odun özü) oluşur. Selüloz fabrikasında, bunlar bir pişirme işleminde ayrılır. Pişirme kimyasalları geri dönüştürülür ki bu, buharlaştırma ile başlayıp geri kazanma kazanı ve kireç fırınında yanma ile son bulan çeşitli işlemler gerektirir. Bütünüyle bir selüloz fabrikasının 3-5 emisyon kaynağı vardır ve burada emisyon denetimi gereklidir. Ayrıca, pek çok proses gazı boru hattı izlenmeli ve odun ve elyaf işleme süreçleri de kontrol edilmelidir. SICK çözümleri, bu uygulamalarda müşteriye destek olmaktadır.

Odunun işlenmesi
Odun; tren, kamyon römorkları, çekici römorkları veya yük gemileri ile fabrikalara nakledilir. Varış anında, gelen odun hacmi ölçülür. Sonra, odun kabuk soyma tesisine ve sonrasında da yontma tesisine alınır. Buradan, talaşlar taşıyıcı ile pişirme işlemine taşınır.

Bu aşamada SICK’in sunduğu çözümler:
Nakliye
– RFID ile devreye alma ve hacim ölçümü
– Erişim engelleme
– Yükseklik ölçümü ve pozisyon tespiti
– Son pozisyon tespiti

Tomruk sınıflama
– Tomruk ölçümü
– 3D tomruk ölçümü
– Yükseklik ölçümü ve çap tespiti
– Erişim engelleme

Nakliye ve atık odun imhası
– Kalitenin belirlenmesi
– Hacmin belirlenmesi
– Mesafe ölçümü
Pişirme tesisi
Elyaf ve ligninler (özler), pişirme tesisi kazanlarında ayrılır. Pişirme kimyasalı, NaOH ve Na2SO4’ten oluşan beyaz bir likördür.

Elyaflar, kurutma ve paketlemeden önce yıkanır ve beyazlatılır. Kullanılan pişirme kimyasalları, siyah likör, buharlaştırmaya alınır. Açığa çıkan gazlar, terebentin ve kötü kokulu sülfür bileşikleri gibi organik bileşikler içerir. Terebentin, yan ürünler için damıtılır.

Bu aşamada SICK’in sunduğu çözümler;
– Terebentin kondansatöründen sonra organik karbon emisyonu (VOC) ölçümü: EuroFID
– Alt patlama sınırının (LEL) denetimi: EuroFID

Geri kazanma brülörü
Geri kazanma brülörü, selüloz fabrikasının kalbidir; siyah likörlü pişirme kimyasallarını geri kazandırır ve bir yan ürün olarak işletme buharı üretir.

Baca gazları, yüksek hacimli bir akışa sahiptir ve sülfür bileşikleri içerebilirler. SO2, NOx, CO ve toza ilaveten, sülfür bileşiklerinin (TRS, toplam indirgenmiş sülfür olarak ifade edilir) kendi emisyon sınırları vardır.

Bu aşamada SICK’in sunduğu çözümler;
– FLOWSIC100 ile yanma havası ve egzoz gazının gaz akış ölçümü.
– Toz analizörü DUSTHUNTER SP100 ve akış monitörü FLOWSIC100 ile elektrostatik filtre denetimi.
– Gaz analiz sistemleri MKAS veya in-situ analizörler GM32 ve GM35 ile emisyon ölçümü.
– DUSTHUNTER serileri ile toz emisyon ölçümü.
– MEAC2000 yazılımı ile veri toplama ve raporlama.
Kostikleme / kireç fırını
Kostifikasyon tesisi ve kireç fırını, geri dönüşüm işleminin ek bölümleridir. Kireç fırınında, kalsiyum karbonat (kireç, CaCO3) yanarak kalsiyum oksidi (CaO) oluşturur. Kostifikasyon tesisinde, CaO, siyah liköre eklenir. Burada yer alan sodyum karbonat, sodyum hidroksite, yani beyaz sıvının ana bileşenine dönüştürülür. Bunun yanı sıra, pişirme tesisinden çıkan egzoz gazları da kireç fırınında yakılarak küle dönüştürülür. Kireç fırının baca gazları, TRS, SO2, NOx, CO ve toz içerir.

Bu aşamada SICK’in sunduğu çözümler;
– FLOWSIC100 ile yanma havası ve egzoz gazının gaz akış ölçümü.
– Gaz analiz sistemleri MKAS veya in-situ analizörler GM32 ve GM35 ile emisyon ölçümü.
– DUSTHUNTER serileri ile toz emisyon ölçümü.
– MEAC2000 yazılımı ile veri toplama ve raporlama.

Bio-yakıt kazanı 
Bio-yakıt kazanı, selüloz fabrikasında enerji üretimi için kullanılır. Yakıt; kabuk, artık odun, terebentin ve diğer fabrika hidrokarbonları, artık kağıt ve levha ve benzerlerinin bir karışımıdır.

Emisyon sınırları, dolayısıyla yanma tesisine veya atık yakıp kül etme yönetmeliklerine dayanır.

Bu aşamada SICK’in sunduğu çözümler;
– Hava ve baca gazı akış ölçümü: FLOWSIC100
– Gaz analiz sistemleri MKAS veya in-situ analizörler GM32 ve GM35 ile emisyon ölçümü.
– DUSTHUNTER serileri ile toz emisyon ölçümü
– MEAC2000 yazılımı ile veri toplama ve raporlama.

Yoğuşmayan gaz kazanı (NCG) 
Yüksek oranda toksik sülfür bileşikleri içeren egzoz gazları, NCG kazanında yakılır. Kazan, emisyonları en aza indirmek ve sülfürün geri dönüşümünü sağlamak için bir gaz yıkayıcı ile donatılmıştır.

Bu aşamada SICK’in sunduğu çözümler;
– FLOWSIC100 ile yanma havası ve egzoz gazının gaz akış ölçümü.
– Gaz analiz sistemleri MKAS veya in-situ analizörler GM32 ve GM35 ile emisyon ölçümü.
– MEAC2000 yazılımı ile veri toplama ve raporlama.

Gaz toplama
Toksik ve kötü kokulu işletme gazları, NCG kazanında, kireç fırınında veya geri kazanma kazanında toplanır ve yakılır.

LVCH (düşük hacimli yüksek içerik) ölçümü için, ATEX onaylı cihazlar gereklidir, ancak HVLC (yüksek hacimli düşük içerik) gazları için bu gerekli değildir. Yüksek doğruluk ile akış ölçümü, işlem kontrolü açısından önemlidir.

Bu aşamada SICK’in sunduğu çözümler;
– FLOWSIC100 serileri ile HVLC ve LVCH gazlarının akış ölçümü.

Son işlemler
Sevkiyat öncesi selülozun son işlemleri; sınıflama, sıkıştırma, kurutma, boyutlama (tutkallama) ve paketlemeden oluşur.

Bu aşamada SICK’in sunduğu çözümler:
– Paletlerin tanımlanması
– Erişim engelleme
– AVG´ler için koruma ve navigasyon
– Taşıma sistemi koruması

Kağıt fabrikası
Kağıt, karton veya mukavva hammaddesi selüloz, kağıt makinesinin hamur kasasında homojen bir malzeme karışımı elde etmek için su ile karıştırılır.

Hammaddelerin bileşimi, nihai ürüne, kağıt, karton veya mukavvaya göre değişiklik gösterir.

Çeşitli işlem basamaklarından sonra, kağıt kurutulacak ve son işlemlere hazır hale gelecektir. SICK çözümleri, bu üretim aşamalarını izlemeye ve kontrol etmeye yardım edecektir.

Kağıt makinesi
Kağıt (veya mukavva) makinesi için hammadde, kimyasal veya mekanik kağıt hamuru, geri dönüştürülmüş elyaflar ve farklı katkı maddeleri ile kimyasallardan üretilir.

Bir kağıt makinesi, tel üzerinde ağın oluştuğu bir hamur kasası, baskı bölümü ve kurutma bölümünden oluşur.

Bu aşamada SICK’in sunduğu çözümler;
– Kağıt rulosu algılama
– OD / DT20 / DT50 ile ruloların çap kontrolü
– DME5000 ile koruma alanı anahtarlaması
– Kağıt taşıma kontrolü
– WT4-3 / WT12-3 / WT18-3 ile kağıt yırtılma kontrolü

Son işlemler ve muhafaza  
Kağıt, karton veya mukavvanın son işlemleri; yüzey tutkallama, boyar madde uygulaması, kaplama, makaraya sarma, silindirli ütüleme, bobinleme, örtme gibi çeşitli işlemlerden oluşur.

Muhafaza, kağıt rulosu işlemesi ve paketlemeyi içerir.

Bu aşamada SICK’in sunduğu çözümler;
– AGV’ler için koruma ve navigasyon
– Kağıt rulolarının muhafazası: ruloları depolama ve düzeltme
– Kağıt rulolarının muhafazası: alan işgal kontrolü ve iyi konumlama
– Yüksek alanlı bir antrepoda mesafe ölçümü ve iyi konumlama
– Kağıt ruloları üzerinde barkod okuma
– Kağıt lojistiğinde RFID uygulaması