Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Sam Thiara: “Güvenilirlik, daha düşük maliyet ve emisyonlar Emerson ile mümkün”

Emerson Process Management’i tanıtarak kısaca hizmet alanlarınız ve sunduğunuz çözümler hakkında bilgi verir misiniz?
Emerson’ın teknoloji know-how’ı ve uygulama tecrübesi, ekipman ve otomasyon süreçlerini kurmak, bağlamak, geliştirmek ve korumak isteyen müşterilerimize kanıtlanmış performans ve güvenilirlik sunan ürün ve çözümler geliştirmemizi sağlıyor. Smart Wireless teknolojiyi de içeren PlantWeb dijital yapımız süreç geliştirme ve anlamada yeni bir düzey sağlıyor. Güç merkezi operasyonları, proses performansı ve karlılığını geliştirmek için muazzam (ve genellikle gözden kaçırılan) fırsatlar sunuyor. Öngörülemeyen enerji fiyatları ve sıkı emisyon kontrollerinin de etkisiyle zorlayıcı hale gelen bir iş ortamında kazananlar bu fırsatları avantaja çeviren şirketler olacak. Emerson’ın endüstriyel tecrübesi ve daha verimli yanma kontrolü için yenilikçi metodunu da içeren teknolojisiyle enerji güvenirliği elde edip emisyonları düşürürken aynı anda masrafları da kısabilirsiniz.

Tata Steel Port Talbot fabrikasında yaptığınız uygulamanın ayrıntılarına girmeden önce fabrikanın genel özellikleri hakkında kısa bilgi alabilir miyiz? (Üretim konusu, üretim kapasitesi, üretim teknikleri vs.)
Tata Steel İngiltere ve Hollanda’daki çelik yapımı operasyonlarıyla Avrupa’nın en büyük ikinci çelik üreticisi. İnşaat, otomotiv, ambalaj, kaldırma ve hafriyat, güç ve enerji ile havacılık da dahil olmak üzere dünya üzerindeki en zorlu pazarların önde gelen sağlayıcılarının başında geliyor. İş performansımızın kalbinde yer alan inovasyon ve sürekli gelişmeyle, üstün müşteri hizmetleriyle desteklenen fark yaratan ürün gamı sunarak değer yaratmayı amaçlıyoruz. Tata Steel dünyanın ilk on çelik üreticisi arasında yer alıyor. Bu grubun toplamda 28 milyon tonu aşan ham çelik kapasitesi ve dört kıtada yaklaşık 80,000 çalışanı var. Port Talbot tesisi otomotiv, inşaat ve ev eşyası pazarlarına yılda 4,5 milyon ton yüksek kaliteli çelik sac sunan İngiltere’nin en büyük entegre çelikhanesi. İki maden eritme ocağı ve bazik oksijen fırını ile sürekli döküm makinesi ve şerit haddehanesi içeriyor.

Böyle büyük üretim alanlarındaki uygulamaların global ekonomiye katkısı büyük. Bu nedenle kullanılan teknolojilerin üretime olan etkisi, doğru sistem çözümleri önem taşıyor. Emerson’un uygulamalarındaki yaklaşımı ve özellikle enerji verimliliğine bakışı hakkında bilgi verir misiniz?
Enerji bir sanayi tesisine hayat verir ve hammaddelerin ardından en büyük operasyon maliyetini oluşturur. Üretim ve kalite hedeflerini tutturabilmek için buhar, elektik ve diğer formlarda kullanılan enerji, üretim sürecine güvenli olarak ulaştırılmalıdır ancak bu günümüzdeki enerji konusunun sadece bir kısmını oluşturur. Artan enerji maliyetleri ve düşürülen emisyon regülasyonları, üreticiler için rekabetçi kalmayı zorlaştıran bir baskıya neden oluyor. Emerson teknolojileri ve tecrübesi sanayide enerji verimliliğinde yeni bir düzeye ulaşmak için kullanılıyor. Sanayi tesisleri yüksek enerji maliyetlerinin yanı sıra emisyon kısıtlamalarında Emerson’ın yardımıyla atıkları azaltma, düşük maliyetli ve atık yakıtlardan yararlanma, verimliliği artırma gibi konularla etkin olarak başa çıkarken aynı zamanda daha iyi operasyon sonuçları elde ediyorlar. En iyi güvenilirlik, daha düşük emisyonlar ve düşürülen maliyet… Hepsi birlikte Emerson sayesinde mümkün.
Fabrikada hangi proseslerde Emerson çözümleri kullanıldı?
Şu ana kadar Emerson tesisin santrali içindeki yedi buhar kazanının altısının kontrollerini yükseltti. Tata Steel Yükseltme Projesi Müdürü Andrew Rees, “Kazan yükseltmeler yüksek fırın gazı, bazik oksijen çelik üretimi gazı ve kok fırın gazı gibi üretim sürecimizin yan ürünleri olan doğal atık yakıtları daha iyi değerlendirmemizi sağlıyor. Geliştirilen kontroller kapsamlı enerji yönetimi projesinin bir parçası. Bu sayede santraldeki enerji tüketimini %3 ila %5 azaltarak Tata Steel’in enerjide kendine yeter hale gelmesi vizyonuna yardımcı olması hedefleniyor.” diyor.

Emerson Process Management´in Global Endüstriyel Enerji Grubu’nun Direktörü Chip Rennie ise “Atık yakıtların kullanılması maliyet ve emisyonların azaltılması için tercih edilen bir yöntem ama enerji içeriğinin çeşitliliği nedeniyle aynı zamanda zorlu da. Emerson’ın teknolojisi bu çeşitliliğin etkilerini belirgin biçimde azaltarak kullanıcıların buhar taleplerini karşılarken düşük maliyetli yakıt kullanımlarını da maksimize etmelerini sağlıyor.” diyor. Port Talbot tesisinde Emerson, santral operasyonlarını geliştirmek ve fırsatları saptamak için bir çalışma gerçekleştirdi. Aynı zamanda entegre yanma kontrolü, yakıcı yönetimi ve enerji yönetimi çözümlerini sağladı.

Fabrikadaki uygulamanızda entegre yanma kontrolü, brülör yönetimi ve enerji yönetimi konularında Emerson’un geliştirdiği ürün ve enstrümanlar neler oldu? Bu ürünlerin teknik özelliklerini anlatır mısınız?
Çözüm Emerson’ın SmartProcess Enerji ve SmartProcess Kazanı optimizasyon teknolojileri, DeltaV model kestirimci kontrollü dijital otomasyon sistemi, DeltaV SIS proses emniyet sistemi, Rosemount ve Micro Motion ölçümleme enstrümanları, Fisher kontrol valfleri ile Bettis ve Hytork valf aktüatörleri içeriyordu. Emerson aynı zamanda santrale kurulan bir simülatör kullanarak Tata’nın operatörlerine eğitim vererek operasyonu etkilemeden yeni kontrollerle ilgili deneyim kazanmalarını sağladı.
Yeni kontrolörler ile daha fazla atık yağdan faydalanılması fabrika için ne tür avantajlar sağladı? Bu ürünler hakkında ayrıntılı bilgi verir misiniz?
Emerson çöp alanlarına atılacak ya da yakılacak atık yakıtların endüstrilerde kullanılabilmesine yardımcı oluyor. Çoğu atık yakıt enerji içerir (yani kalori olarak değeri vardır) bu da yanma sürecinde ürünü ısıtmak ya da buhar ve kojenerasyon santrallerinde elektrik üretmek için kullanılabilir. Bu atık yakıtlar birincil yakıtların (fosil yakıtların) aksine kalori değeri açısından stabil değildir. Bu nedenle buhar üreten kazanlar ve alevli yakıcılarda kullanılmaları zordur. Kazanda üretilen buhar, yanma sırasında açığa çıkan ısı enerjisiyle doğrudan bağlantılıdır. Geleneksel olarak atık yakıtların kullanılması stabil olmayan buhar üretimine, bu da buharı kullanan proseslerde sorun yaşanmasına neden olmaktadır. Emerson SmartProcess Kazan Çözümü, Emerson DeltaV kontrol ve otomasyon teknolojisiyle birlikte kullanıldığında atık yakıtların yanmasıyla, stabil yanma derece ve basıncını sağlayarak güvenilir buhar üretimi elde edilmesi sonucunu ortaya çıkarır.

Ürünlerin sağladığı enerji tasarruf miktarı nedir? Tasarruf miktarının sistemin tamamına etkisi nedir?
Atık yakıtlardan yararlanıldığında genellikle endüstriyel enerji projelerimizde %15 ila 20 oranında tasarruf sağlanabiliyor.

Atık yakıtlardan yararlanılmadığında bile fosil yakıtlardan yararlanarak kazan ve alevli ısıtıcılarda %3 ila %10 arasında tasarruf yapılabiliyor.

Uygulanan sistemin çevreye olan olumlu etkisi ve karbon ayak izine yansıması hakkında bilgi verebilir misiniz?
Emerson SmartProcess uygulamaları çevreyi etkileyecek belli başlı imkanlar sunuyor. Örneğin kimyasal bir tesis yeni kazanda hidrojen akışına yönlendirildi. Optimize edilen kontrol hidrojen kullanımını maksimize ederken proses kararlılığını muhafaza ettik. Yıllık doğal gaz 1 milyon BTU, CO2 emisyonları ise %30 azaltıldı.

Fabrikalarda değiştirilen kazanların kapasite ve özelliklerinde nasıl bir değişiklik yapıldı? Bu değişikliğin sağladığı avantajlar nelerdir?
Kazanların kapasitesi değiştirilmedi ancak ölçüm ve kontrol cihazlarında geliştirme, mekanik ekipmanların yenilenmesi ve yerel emniyet mevzuatına uyulması kazan güvenlik sistemlerinin hayata geçirilmesi gibi değişiklikler yapıldı. Büyük değişikliklerin başlıcaları operatörlere gelişmiş bilgi sunulması için kullanılan panolar ile kazan verimliliğini ve buhar talebini maksimize etmek için kullanılan otomatik kazan kontrolü ve santralin en düşük maliyetle çalıştırılmasıydı.

Emerson’un enerji yönetimi konusunda sunduğu çözümlerin detaylarından bahseder misiniz?
Hem proses hem de kontrol teknolojileri alanında temelleri olması Emerson’ın endüstriyel enerji grubunun süreç geliştirmeye bütünsel bir yaklaşıma sahip olmasını mümkün kılıyor. Emerson süreç ve mekanik sorunların performansı kısıtladığı durumlarda kontrol optimizasyonu teknolojisinin istenilen sonuçları veremeyeceğini anlıyor. Aynı zamanda otomatik ve optimize edilmiş kontrol teknolojileri yerinde kullanılmadığında çok az prosesin kusursuz şekilde işlediği de biliniyor. Emerson en iyi iş sonuçlarının alınması için prosesin bütün yönlerinin geliştirilmesi için çalışıyor.

Emerson SmartProcess Enerji çözümleri bir set sunuyor:
– SmartProcess Çok Yakıtlı Yakıcı, Yanma Kontrolü için
– SmartProcess Alev, Yakıcı Kontrolü için
– SmartProcess Kollektör, Buhar Toplama Borusu için
– Smart Process Enerji, Santral Enerji Yönetimi için

Emerson’un demir-çelik sektörüne sunduğu farklı çözümler var mı, tanıtır mısınız?
Emerson’ın endüstriyel enerji çözümleri orta ya da üst düzeyde enerji kullanılan bütün sektörlerde uygulanabilir. Özellikle kimyasal tesisler, rafineriler, şeker fabrikaları, selüloz ve kağıt fabrikaları vs.. Atık yakıtlardan (gazlar, katı yakıtlar vs.) yararlanmak hem birincil yakıt masrafları hem de CO2 emisyonlarında belirgin tasarruf edilmesini sağlar. SmartProcess çözümlerimizin ayrıca geleneksel fosil yakıtlı elektrik santrallerine kıyasla enerji maliyetlerini ve CO2 emisyonlarını düşürdüğü de kanıtlanmıştır.