Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Radyo Frekansı ile Tanımlama Sayesinde Güvenilir Depolama İşlemleri

Proses şeffaflığı, esneklik ve hatadan kaçınma gibi özellikler halen daha RFID sistemlerinin istifleme araçları üzerinde kullanılması ile depo sorumlusunun en büyük avantajını teşkil etmektedir. Bir istifleme işletmesinin hassaslığı, tanımlanmış bir zaman birimi içerisinde kaç nakliye işlemi yapılabileceğine bağlıdır. Zaman, dolayısıyla burada para demektir ve hassaslık ise sürat, araçların gideceği yollar ve araç hareketleri ile araçların boşa çıkması sayesinde sağlanabilmektedir.

Zaman baskısının yoğun şekilde olması nedeni ile istifleme makinelerinde sık sık kazalar meydana gelmektedir. Bu özellikle de çarpışma kazası denen ve istifleme makinesinin diğer şahıslar, başka bir makine, depo tertibatları veya bina bölümleri ile çarpışması neticesi ortaya çıkmaktadır. Alman BGHW (ticaret ve mal dolaşımları meslek sendikası) kuruluşunun yaptığı araştırmalar, üzerinde şoför oturma mahalli olan bu tür koridor nakil araçlarının yaptığı kazaların içerisinde %40’ının bu tür çarpışmalardan oluştuğu ortaya çıkmıştır (Kaynak: BGHW güncel 1/2010). Bu nedenle gerek bu tür işletmeleri çalıştıranlar gerekse meslek sendikaları yeni bir takım çözüm önerilerine karşı açık olup, bunlarla teknik ve organizasyon tedbirlerinin dışında, örneğin şoförün oturma yerindeki görüşünü en iyi hale getiren istifleyiciler, kavşak alanlarına yerleştirilen panaromik aynalar veya tesis içerisinde çalışan şahısların üzerinde ikaz yelekleri taşınması gibi tedbirleri mantıken kabul etmektedirler.
Optik ve manyetik kodlamaya karşı uygulama avantajları
RFID teknolojisi (mal ve konulacağı yer özellikleri nedeni ile birçok istifleme aracı üzerinde opsiyonel olarak bulunan) birçok uzman tarafından mantıklı bir çözüm önerisi olarak sınıflandırılmaktadır. Yere yapılan optik işaretlendirmelere karşı kendisinin en büyük avantajı veri taşıyıcılarının üzerinde çalışan istifleme makineleri nedeni ile kirlenen veya tamamen ortadan kalkan bu yer işaretlerinden etkilenmemesi ve bu şekli ile hiçbir şekilde bir okuma hatası veya “göremiyorum” hatasının ortaya çıkmasının mümkün olmamasıdır.
Yukarıda anlatılan hata durumunun aynısı zemin üzerinde bulunan folyo veya karton artıklarının bulunması durumunda da geçerlidir. Optik sistemler bu gibi durumlarda işaretleri tanıyamazlar fakat RFID teknolojisi nakil cihazını kendisi ile doğrudan görme teması olmaksızın da tanıyabilir. Depo zeminindeki mıknatıslı kodlar ile kıyaslandığında ise RFID, çok daha basit bir şekilde çok yüksek adetteki pozisyon tanımlama vericileri vasıtası ile yazma/okuma birimleri üzerinden basit bir program değişikliği vasıtası ile istenen her tür değişikliği yapabilecek durumdadır.

Malzeme akış ve lojistik uygulamalar olarak, RFID frekansı yüksek frekans 13,56 MHz ile RFH630 aletinin çalışmasını temin etmektedir. Anten ve Tag arasındaki enerji aktarımı endüktif enerji kavraması ile sağlanmaktadır, yani araç yolları üzerindeki depo zeminine yerleştirilen veri taşıyıcılarının herhangi bir pile ihtiyacı yoktur. Tag’lar doğrudan doğruya yazma/okuma biriminin oluşturduğu okuyucu alanı üzerinden gereken enerjiyi çekerler. Bu frekans bandı uluslar arası bir standart haline gelmiştir. Dolayısıyla yüksek frekans 13,56 MHz Tagları, ISO/IEC 15693 standardına uygun şekilde üretilmiş ise dünyanın her tarafında bu yüksek frekans teknolojisi ile tanımlanabilir.

RFID sistem konsepti en yüksek güvenilirliği garanti eder
SICK RFID cihazı RFH630, 13,56 MHz yüksek frekans çözümü özellikle malzeme akışı içerisindeki obje işaretlendirmesi ve tanımlamasında, dahili lojistik ve dağıtım sistemlerine uygun uyarlanmıştır. Üzerine entegre edilmiş anten, sinyal ve veri işlemci ile CAN-Open arayüzü sayesinde RFH630, sanayiye uygun sağlamlık, yüksek iletişim alan erişebilirliği ve tüm geçerli Fieldbus ve ağ konseptleri için en iyi bağlantı tekniğine sahiptir. Uygulamaların çözümlerinde daha fazla esneklik için farklı imalat türünde harici antenler kullanılabilmesi mümkün olup, bu suretle örneğin Tag’ların üzerinden geçilirken okuma alanının, dinamik veri aktarımlarının taleplerini yerine getirecek şekilde uyumunun sağlanması mümkün olabilmektedir. SICK RFID sistemi, bir taraftan yüksek okuma güvenliği ve diğer taraftan da dayanıklı bir imalat birimi olması nedeni ile tercih edilmektedir. Servis dostu olması ise en önemli özelliklerinden biridir. Cihazın değiştirilmesi halinde dahi istifleyici makinenin devre dışı kalması son derece kısa sürmektedir (5 dk’dan kısa), çünkü entegre edilmiş mikro SD kart sayesinde parametrelerin yüklenmesi yeni cihazlarda birkaç saniye sürmektedir. Ağ üzerindeki yol noktaları üzerinde güvenilir bir şekilde tanımlanması gereken Tag silindirik veya farklı şekilde olabilir. Hasar görmemesi veya tamamen bozulmaması için bunlar kaza yönünden olabilecek kritik noktalarda birkaç milimetre derinliği olan deliklere yerleştirilir ve örneğin akışkan asfalt ile üzerine döküm yapılır. Okuma güvenliği depo işletmesi içerisinde bilinen taban kirlenmesi veya tabanda mevcut demir kollar nedeni ile bunlardan etkilenmez. RFID’nin şoför desteği için kullanılması işletme güvenliğini artırmaktadır
Örneğin dar koridor alanlarında çalışan istifleyicilerde aks yüksekliği 35 milimetre iken RFH630 depo zeminine 40 milimetre mesafede istifleyicinin alt tabanına monte edilir. Buradan doğan 55 milimetrelik okuma mesafesi 100 milimetrelik bir okuma alanı genişliği içerisinde elde edilir. Bu ise 12km/saat sürat ile giden bir istifleyiciden dahi güvenilir bir şekilde Tag’ın okunması için yeterlidir. Okunan Tag verileri RFH630’da bulunan CAN-Open ara yüzü üzerinden araç yönetimine iletilir ve elde edilen pozisyon bilgilerine göre alınması gereken tedbirler derhal yerine getirilir. İstifleyicinin şoförü için ise bunun anlamı, kritik yerler hakkında bilgi alması ve (alacağı ikaz konseptine göre) araç yönetiminin doğrudan doğruya otomatiğe bağlanarak örneğin derhal yavaş gitmeye geçmesi veya kaldırma yüksekliğinin derhal düşürülmesini sağlamasıdır.

Elektronik şoför desteği olarak SICK firmasının RFID sistemi çok güvenilir bir asistanlık çözümü olup güvenliğin kritik olduğu birçok hat noktasında çarpışma olaylarına karşı ek bir destek sağlamaktadır. Dar koridorlu depolama alanlarında sadece koridor sonlarında veya kavşak noktalarında değil aynı zamanda dar koridorlu kaçış yollarında da kullanılabilmekte olup BGV D27 madde 29’da gösterilen koridor aktarma araçlarına dair kazadan koruma talimatnamesindeki hükümleri tamamen yerine getirmektedir. Tüm bunların haricinde RFID gidilen yolların ölçülmesi ve pozisyonun belirlenmesinin yanı sıra park yerlerine yarı otomatik bir gidiş hareketini denetlemektedir. Bu suretle de şoförün park yerindeki pozisyon almasını kolaylaştırmakta ve şoförün konsantrasyonuna destek olmaktadır. İstifleme makinelerinin gideceği yollar bölgesel şartlara göre birtakım yokuş ve eğilimli yol şeklinde olabilir. Zeminde bulunan Tag vericileri bu tür hallerde bir aracı otomatik olarak yavaşlatarak veya şoföre bir sinyal verip onu eğimli bir yol üzerinde taşınabilecek şekilde yük yüklemesi konusunda ikaz edebilirler. Depolar arasındaki farklı yükseklikteki geçilmesi gereken kapılarda ve çıkışlarda farklı çatı yüksekliklerinde derhal görülebilir yüksekliğe göre yük ayarlanabilir ve yine Tag işaretlendirmesi için tipik hat boyu noktalarında yükün yüksekliği veya kaldırma işleminin kapatılarak kaza engellenmesi veya binayla olabilecek bir çarpışma engellemesi sağlanabilir.

ID-Pro: Tek kaynaktan 3 teknoloji ve tam entegrasyon elde etmek
RFID sistemi sadece dahili lojistik içerisinde kaza risklerinin azaltılması için bir asistan sistem olmayıp blok depolardaki taban durma yerlerinin elektronik olarak kodlanmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda depo raflarının, paletlerin, kafesli kutuların ve diğer dahili lojistik malzemelerinin barkod ve 2D kodu ile işaretlendirilmesine yarar. Bunların gerek elektronik ve gerekse optik veri taşıyıcıları tarafından tanımlanabilmesi için SICK firması ID-Pro platformu ile bu teknolojilerin her birini aynı şekilde entegre edebilecek hale getirir. Tüm ID-Pro cihazları ve bunların içerisinde lazerli barkod tarayıcısı CLV 6xx, kamera bazlı kod okuyucusu Lector 62x ve RFID RFH 6xx cihazları tamamen sanayiye uygun bir dizayn sunmakta olup aynı şekilde bağlanabilmekte, konfigürasyonu tamamlanabilmekte ve aynı parametrelerle çalışabilmektedir. Bir defa yapılan parametre, veri uygulaması sonrasında tüm Araç ID sistemleri için kullanılabilir. Kullanıcılar bu esnada giderleri az ve yatırım güvenliği olan ve kendi görev alanlarındaki bu çözümlerden yararlanırlar. İstifleyici imal edenler ve diğer koridor istifleme ve nakil aracı üreticileri için bu tamamen uyumlu ve ağ üzerinde çalışabilen teknolojilerden yararlanabilirler, bunların tüm parametre ve kullanım yüzeyleri uyumlu elektrik ve mekanik bağlantı teklifleri ile birbirinin aynısı olan alan BUS birleşenleri birbirinin aynısı durumundadır.

İster proses yönetimi veya şoförün kazadan kaçabilmesi için desteklenmesi olsun, SICK tüm tanınmış istifleyici tipleri ve markaları için uygun tanımlama çözümlerine sahiptir. Tüm SICK tanımlama ürünleri, teknik gücü ve dayanıklılığı ile özellikle istifleme yapılan alanlarda kendisini tamamen ispat etmiş durumdadır.