Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Prosesin ve Departmanların Enerji Analizörleri İle İzlenmesi

IME şebeke analizörleri sayesinde, bir prosesin her alanında ve istenilen makinelerinde 24/7 üzerinde toplam enerji tüketimi izlemesi yapılabilir, izlenen enerji değerlerinin raporlanması ve analiz sayesinde gerekli önlemler alınabilir ve enerji tasarrufu gerçekleştirilebilir.

Sistemin karşılaması gereken gereksinimler:
• Proses ve departmanların enerji tüketimlerinin karşılaştırılması
• Proses ve departmanların maliyet analizleri
• Proses ve departmanların enerji gözetimi
• Proses ve departmanların güç kalitesinin analizleri
• Güç kullanımı / zaman grafikleri alınarak aşırı talebin önlenmesi
• Lüzumsuz kullanımların ve tüketimin azaltılması
• Enerji tüketim analizlerinin istenilen zamanlarda raporlarının alınabilmesi

Amaç
Elektrik tüketiminin doğru belirlenmesi, izlenmesi, grafiklenmesi, kaydedilmesi ve gerekli önlemler alınarak enerji tasarrufu sağlanması.

Çözüm
IME NEMO96 Serisi (NEMO96HD AG, NEMO96HD+ OG) şebeke analizörü enerjinin izlenmesi istenilen proses ve departmanlara bağlanır. Faz voltajı ve akımları, güç faktörü, cosq, frekans, aktif, reaktif, görünür güç, enerji ve harmoniklerin ölçümü sağlanır.

Ölçülen değerler
Gerilim
• Faz-Nötr, Faz-Faz arası gerilim değerleri
• Min. ve max. değer
• Harmonik bozulma
Akım
• Faz ve nötr akım değerleri
• Her faz için harmonik bozulma
• Ortalama akım ve akım pikleri
Güç • Aktif güç
• Reaktif güç • Görünen güç • Faz ve üç faz değerleri
• Ortalama değer ve ortalama değer pikleri
Enerji
• Toplam aktif güç
• Belli süre aralığında aktif güç
• Pozitif ve negatif aktif güç
• Toplam reaktif güç
• Belli süre aralığında reaktif güç
• Pozitif ve negatif reaktif güç
• Faz ve üç faz güç faktörü
• Frekans
• Çalışma saati