Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Proses Verimliliğini ve Çevre Duyarlılığını Güvence Altına Alan Komple Çözümler

Çevresel ve ekonomik açıdan verimli çelik üretiminin en belirgin özelliği, en yüksek ürün kalitesini sağlamanın yanında işlemin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine yönelik yüksek beklentilerdir.

Çelik ve diğer metallerin üretimi, işlenmesi ve sevkiyatı sırasında tesisler, genellikle yerinde ölçüm tekniklerine (doğrudan gaz akımı içerisinde ölçüm) ve ekstraktif tekniklere (işlem sırasında alınan gaz numunesinin ölçümü) ihtiyaç duymaktadır.

Sektörde köklü bir geçmişe sahip olan SICK, her iki ölçüm yöntemini gerektiren uygulamalarda yetkinlik ve bilgi birikimi kazanmıştır. SICK sektördeki çoğu ölçüm uygulaması için optimal çözümleri sunma konusunda iyi bir konuma sahiptir.

Metal maddeleri çıkarma ve kullanma işlemleri çevre kirliliğine neden olmaktadır ve bu nedenle faaliyetin düzenleyici kuruluşlar tarafından belirlenen şartlar dahilinde gerçekleştirilmesi için bu işlemlerin izlenmesi ve ölçülmesi gerekir.

Ölçüm gereklilikleri, gaz hızının yanı sıra gaz ve toz konsantrasyonlarının tespitini içermektedir. SICK emisyon izleme sistemleri en son çıkan düzenleme olan EN 15267-3’e göre sertifikalandırılmıştır.

Bunun yanı sıra özellikle enerji ve hammadde tüketiminin en iyi şekilde yönetilmesine yönelik proses ölçümleri; fırının çalışmasını optimize etmek ve fırın gazını tekrar kullanmak için fırın gazı kompozisyonunun ölçülmesini içermektedir. Emisyon ölçümleri, gaz ve toz emisyonlarının yasal sınırlar içerisinde olup olmadığını tespit eder. Güvenlik ölçümleri, örneğin toksik ve patlayıcı CO gazı seviyeleri ile ilgili olarak, personel ve ekipmanların korunmasını sağlar.

Demir-çelik üretim fabrikalarında ana işletme ve işlemlere odaklanılmakta, minimum bakım gerektiren sistemler işletme kolaylığı açısından büyük avantaj sağlamaktadır. Dolayısıyla FLOWSIC100 ultrasonik akış ölçer çevre ile ilgili koşulları yerine getirmek için kusursuz bir çözüm sunmaktadır.

Diğer geleneksel akış ölçüm yöntemleri hızlı bir şekilde tozla tıkanır. Rekabetçi ultrasonik akış sayaçları ısıya veya yüksek toz yüküne dayanamaz. FLOWSIC100, son derece yüksek toz konsantrasyonlarıyla başa çıkabilmek için başından itibaren doğru ölçüm sunar.
FLOWSIC 100’de demir-çelik prosesinde sıklıkla sıçrayan sıcak cüruftan korumak için özel paslanmaz çelikten çift çeneli bir zırh tasarlanmıştır.

Kaplanmış paketleme malzemelerin üretimi sırasında, patlamaları önlemek için solvent içeren gaz karışımlarının izlenmesi gerekir.

Kaplama sistemi kurutucularının çalışması, patlama alt sınırı (LEL) yüzdesinin sürekli olarak ölçülmesini ve belirli sınır değerlerinin altında tutulmasını öngören bir Avrupa Birliği direktifine tabidir. SICK, bu ölçümü yapabilir.

SICK’in faaliyetleri; fabrika, lojistik ve proses otomasyonu için akıllı sensörler ve sensör çözümleri üretimine odaklanmaktadır. 1946 yılında kurulan şirket, 2011 itibariyle 5800 çalışanı ve 902.7 milyondan fazla satış hasılatı ile dünya çapında faaliyet gösteren bağımsız bir gruba dönüşmüştür.