Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Proses Endüstrilerine Yönelik Kurum Genelinde Yazılım Aracı Intuition Executive

Proses endüstrisinde faaliyet gösteren şirketler karmaşık üretim işlemlerini yönetmek, prosesleri izlemek ve operasyon kararlarını almak için onlarca uygulamaya ve yüzlerce tabloya başvurmak zorundadırlar. Bu sistemler genellikle verilerin etkin kullanılmasını ve veri bütünlüğünün korunmasını zorlaştıracak şekilde ya tamamen izoledir ya da özel tasarımlı karmaşık ara birimlere bağlıdır.

Sofistike veri işleme ve veri analitiği özelliklerine sahip Intuition Executive bu kritik soruna çözüm getiriyor. Yazılım, sorunları önceden tahmin ederek çözüm imkanlarını ortaya koyan bir yapıda. İçerdiği iş birliği araçları uzmanlık gerektiren bilgilere vurgu yapıyor, bunları topluyor, paylaşıyor ve bu sayede kullanıcıların kilit sorunları daha kolay çözerek daha iyi kararlar almalarına ve operasyonları daha zekice yönetmelerine yardımcı oluyor. Proses endüstrisindeki şirketler için bu durum verimliliğin artması ve değişken enerji maliyetlerinin, karmaşık yönetmelik değişikliklerinin ve gerçek dünyanın güvenlik sorunlarının daha kolay yönetilmesi ve bunlara müdahale edilebilmesi anlamına geliyor.

Honeywell Proses Çözümleri, İleri Çözümler Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Ian Brown konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Veri bütünlüğü ve verilerin görselleştirilmesi bugün müşterilerimiz için olmazsa olmaz bir konudur. Kritik verileri görebilmek, anlayabilmek ve bunlar arasındaki ilişkiye göre hareket edebilmek rekabet avantajını da beraberinde getiriyor ve bunun tek yolu tüm uygulamaları ve temel verileri birleştirmekten geçiyor. Bunu yaptığınızda fırsatları önceden görüp buna göre pozisyon alabilir, hasar doğurma riski olan durumları hafifletebilir ve sağlam temellere dayanan iş kararları alabilirsiniz.”

Endüstriyel operasyonların gereklerini karşılaması öngörülen Intuition Executive bu nedenle Microsoft SharePoint 2010, SQL Server ve StreamInsight gibi Microsoft teknolojileri esas alınarak geliştirildi ve bu uygulamalara uygun işlevlere sahip olmasına özellikle dikkat edildi.

Microsoft Küresel Üretim Sektörü ve Kaynaklar Genel Müdürü Çağlayan Arkan ise konuyla ilgili olarak “Hareketli verileri izlemek ve analiz etmek olayların erken tespitini ve daha çabuk karar almayı beraberinde getiriyor. Ancak ve ancak ticari zekayı ve analitik araçları mevcut iş akışlarıyla birleştirebilen şirketler rekabetin üst düzeyde olduğu günümüz piyasalarında hızlı karar alarak diğerlerinin önüne geçme başarısı gösteriyor. Microsoft teknolojileriyle birleştirilen Intuition Executive, büyük veri akışlarını analiz etmede işlem gücünün ve kompleks proses teknolojilerinin avantajlarından yararlanacak şekilde hazırlandı.” dedi.

Intuition Executive, operasyonların izlenmesi, alarm yönetimi, varlık yönetimi, uzak operasyon merkezleri ve iş süreci optimizasyonu gibi kritik öneme sahip ihtiyaçlara cevap veren ve her geçen gün büyümekte olan Intuition çözümler grubunun bir parçasıdır.

Matrikon tarafından desteklenen Intuition Executive satıcıdan-tarafsız bir çözümdür ve herhangi bir kontrol sistemine veya temel bilgi kaynağına bağlanabilir.