Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Programlanabilir Güvenlik Kontrolörleri, Güvenlik Rölesi ile Safety PLC Arasındaki Uygulama Açığını Dolduruyor

Birçok makine ve robot OEM’leri için, sensörler ve güvenlik devreleri bir gereksinim olarak kabul edilmektedir. Geçmişte, güvenlik uygulamalarını hayata geçirmek söz konusu olduğunda iki ana seçenek vardı: Güvenlik röleleri ve Safety PLC’ler.

Güvenlik röleleri, küçük ölçekli uygulamalara gayet kolay bir şekilde uygulanabilmekle beraber; daha büyük ölçekli ya da kompleks sistemler için hantal kalabilmektedir.

Safety PLC’ler ise en zor ve kompleks uygulamaları dahi sorunsuz çalıştırabilmesine rağmen, özellikle ana kontrolöre ek olarak kullandığı göz önünde bulundurulursa yüksek maliyeti açısından dikkat çekmektedir.
İşte tam bu noktada, birçok OEM’in ihtiyaç duyduğu güvenlik rölelerinden daha kabiliyetli, Safety PLC’den daha hesaplı orta ölçekli bir çözümdür. Güvenlik kontrolörlerinden bahsetmek gerekirse, birçok OEM uygulamasını rahatlıkla idare edebilecek yeterli özellikleri ve Giriş/Çıkış (I/O) kapasitesine sahip, basite indirgenmiş bir Safety PLC versiyonu olduğu söylenebilir.

Bir ışık bariyeri, makinelerin riskli bölgelerine girişi engeller. Işık bariyerindeki ışık demetleri kırıldıkça, makine güvenlik moduna geçecektir; fakat bazı uygulamalarda, yük veya parça boşaltma amaçlı olarak operatör ışık bariyerinin içinden geçmek durumunda kalabilir.

Bu gibi durumlarda, makine güvenlik durumuna geçip sistemi durdurmamalıdır. Bir güvenlik kontrolörü sayesinde, “Muting” özelliği güvenlik kontrolörünün yazılımı tarafından kontrol edilip bu gibi durumlarda sistem kapanmadan çalışmaya devam edecektir.

Bir Safety PLC, küçük ve orta ölçekli I/O nokta sayısına sahip uygulamalar için maliyetli olmakla beraber, güvenlik kontrolörleri bu tip uygulamalar için maliyet açısından daha hesaplı kalmaktadır. Bunun yanında kullanım kolaylığı açısından da birçok OEM için zaman kaybını en aza indirmesi, benzersiz bir çözüm sunmaktadır.