Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

“Proficy Sustainability”, Enerji ve Kaynak İzleme Yazılımı

Tüketimde tasarruf için girdilerin gerçek zamanlı izlenmesi

Özellikler
• Su, enerji, buhar vb. tüketimlerin izlenmesi için ortak platform,
• Mevcut konvansiyonel ölçüm, otomasyon, akıllı sayaçlar ve sistemler ile entegre açık mimari,
• Mühendislik, bakım ve sürekli iyileştirme ekipleri tarafından yaygın olarak kullanılan araçlarla uygulama kolaylığı,
• Geniş veri derleme olanağı ile makine / proses ya da tesis bazında bilgi sunumu,
• Bağımsız ya da yan sistem olarak kurulabilen esnek yapı,
• Web üzerinden ya da sabit istasyonlardan erişim olanağı.

Faydalar
• Elektrik, gaz ve su gibi kaynakların kullanımında önemli tasarruf,
• Kaynak kullanımı ile ilgili detaylı bilgi sunumu sayesinde daha etkin, iyi karar verme,
• Olağan dışı tüketim durumları veya süreçleri için anında durum bildirimi,
• İyileştirme girişimlerinin etkinliğinin değerlendirilebilmesi için anlık geri bildirim,
• Otomatik ve manuel veri derlemenin ortak platformda yapılması ile kolay veri derleme ve arşivleme,
• Kaynak kullanımı için tek platform sayesinde izleme ve raporlama kolaylığı.

Tasarruf oranınız daha ne kadar artabilir?
%10 daha az enerji, %20 daha az su tüketimi. Bunlar tüketim ve maliyetler için komple izleme sistemi kuran kullanıcıların elde ettikleri tasarruflara bazı örneklerdir. GE Intelligent Platforms Proficy Sustainability yazılımı, mevcut otomasyon ve diğer sistemlerin yanı sıra, ölçüm cihazlarından aldığı verilerle proses ve ekipmaların fazla ve gereksiz tüketiminin önüne geçen bir yazılım paketidir.

Operatör, teknisyen ve yönetime güç katan gerçek zamanlı analiz
Kaynak tüketiminin azaltılması, ekipman sorun giderme ve bakım konusundan farklıdır. Operatörlerin sorunları teşhis edip düzeltmesi, onlara çalışma alanları ile ilgili uzmanlık katar.

Bu bilgi birikimlerinin prosese entegre edilmesi sorumluluklarının doğal bir parçası olan enerji ve su kullanımını yönetmede disiplinli bir yaklaşım oluşturur ve proses akışında tasarruf sağlayabilecek müdahaleler yapmalarına olanak sağlar.

Detaylı analiz için “Proficy Sustainibility”
İleri düzey izleme olanakları ve bilgi akışı, daha geniş bir kullanıcı grubunun sistemden faydalanmasını sağlar. Ölçüm verilerinin hedeflenen tüketim değerleri ile karşılaştırılması, mühendislik ve bakım gruplarının ekipman ya da proses ile ilgili sıradışı olayları hemen saptayabilmesi ve sorunların giderebilmesine olanak sağlar.

Karmaşık proses ya da ekipmanların analitik olarak incelenebilmesi kolay değildir. GE Proficy Troubleshooter yazılımı, tüketim değerlerindeki değişikliklerin temel nedenlerini daha hassas belirleyebilmek için kullanılabilir. Bu analiz sonuçları ile önleyici ve sorun giderici çözümler sistemden izlenebilir.

Farklı kaynaklar ve sistemlerden gelen verinin entegrasyonu
Proficy Sustainability, tüm veri kaynaklarının tek merkezde toplanması ile daha hızlı ve etkin kararlar verilebilmesi için tüm verilerin ilişkilendirilebilmesini sağlar. Kullanıcı arayüzü bunun yanı sıra dinamik ekranlar, interaktif grafikler ve güçlü trend izleme olanakları sunar.

Kanıtlanmış teknolojiye dayanan çözümler
Proficy Sustainibility, proses için kritik değişkenlerin ölçülmesi ve sunumu için hazırlanmış özel araçlar sunarak su, enerji ve diğer kaynak kullanımlarında tasarrufa gidilmesine olanak sağlar. Açık mimarideki bu katmanlı yazılım paketi, çekirdek çözümün kolaylıkla genişletilip farklı alanlara uygulanabilmesine olanak sağlar.
• Web ya da terminal servis kullanıcıları farklı sunucu kullanılabilir.
• Proficy SCADA uygulamalarının grafikleri canlandırılabilir.
• Ek performans göstergeleri yaratmak veya ilgili trendleri göstermek için yeni veri noktaları ve hesaplamalar eklenebilir.
• Sahadaki izole sistemlerden verileri bir araya getirmek için benzersiz bir olanak sağlar.

Tarihsel analizi hemen sunar
Kaynak kullanım izlenebilirliği, sınırlı kullanıcıya hitap eden izole sistemlerle sınırlı olmamalıdır. Proficy Sustainibility yazılımı mühendislik, bakım ve sürekli iyileştirme ekipleri tarafından kullanılan ve hedefe ulaştıran araçlar sunar. Yazılım yapısı, uygulama geliştirmede zamanı ve mühendislik maliyetlerinin düşürülmesine ve diğer sistemlerdeki verilerin kolayca entegre edilebilmesine olanak sağlar.

Teşvik sistemlerinden yararlanılmasına olanak sağlar
Pek çok hükümet ve yerel kuruluş, enerji ve kaynak tasarrufu uygulamaları için finansal teşvikler sağlamaktadır. Bu uygulamalar için, kaydedilen iyileşmenin tarafsız ve güvenilir bir veri olarak sunulması gereklidir.

Proficy Sustainibility, farklı dönemlerdeki verileri çok hızlıca raporlayarak karşılaştırma yapılabilmesine olanak sağlar ve teşvik uygulamaları için sunulacak proses raporlarını kolayca oluşturabilir.