Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Polinas Genel Müdürü Merih Ceyhan: “Hedefimiz üretimimizin %80’ini ihraç etmek”

Öncelikle yeni fabrikanızın hayırlı olmasını diliyoruz. Fabrika hakkında genel bilgi verir misiniz?
Yeni tesisimiz, 30 bin ton kapasiteli olup 17 dönüm kapalı, 38 dönüm açık olmak üzere toplam 55 dönüm alan üzerine kuruldu. 200 metre uzunluğa sahip üretim hattını oluşturan ekipmanlar, Polinas Mühendislik ekibi tarafından yurt içi ve yurt dışındaki 35 ayrı firmadan temin edildi. Tam otomasyona sahip tesiste tüm yardımcı tesis cihazları su soğutma sistemleri, havalandırma üniteleri, pompalar bilgisayar programı ile izlenebiliyor ve kontrol edilebiliyor. Tesis otomasyonu olarak adlandırılan bu bilgisayar programı sayesinde tüm ekipmanlar optimum çalışma noktasında ve minimum enerji tüketimi ile kontrol ediliyor. Bu yeni proje, 14 ay gibi kısa bir sürede ve kendi mühendislerimizin özverili çalışmalarıyla devreye alındı ve ilave 2 hat daha koyabilecek şekilde dizayn edildi.

Fabrikanın üretim kapasitesi ve ihracat rakamları hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yeni BOPET film fabrikamız, yıllık 30 bin ton kapasiteye sahip. Hedefimiz üretimimizin %80’ini ihraç etmek. Bu oran, 100 milyon TL’yi aşan bir ihracata denk geliyor, ihracat bölgeleri ise ağırlıklı Avrupa ve ABD olarak planlandı.
İyi organize olmuş satış ağımız sayesinde ürünlerimizin yüzde 40’ını, 5 kıtada 65’ten fazla ülkeye ihraç ediyoruz. 30. yılımıza ise 90 milyon liralık yepyeni bir fabrika (BOPET ambalaj filmi – çift yönde gerdirilmiş polyester ambalaj filmi) yatırımıyla giriyoruz. Polinas, 30 yıllık sektörel faaliyetinde 8 milyon km uzunluğunda, yani dünyamızın çevresini 200 kere ambalajlayacak kadar film üretti.

Geçtiğimiz yıl Avrupa’nın önde gelen ambalaj filmi şirketlerinden İtalyan Nuroll’u alarak Türkiye’de ve Avrupa’da plastik ambalaj sanayide önde gelen şirketlerden biri oldunuz. Bu kapsamda yakın gelecekte gerek Türkiye’de gerekse Avrupa’daki plan ve hedeflerinizden söz eder misiniz?
Avrupa’nın önde gelen polyester ambalaj (BOPET) üreticilerinden İtalyan Nuroll Spa’yi geçtiğimiz yıl bünyemize kattık. Nuroll’u Avrupa’ya açılan bir kapı olarak görüyoruz. Yeni satış ve lojistik sinerjileri ile pazarda varlığımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Yüksek üretim kapasitesiyle İtalya’daki tesisi de aşan bu yeni yatırımla müşterilerimize hem polipropilen (BOPP), hem de polyester (BOPET) ambalaj filmi tedarik eden entegre bir şirket haline geldik.

Polinas, 200 bin metrekare tesis alanı ve 700 çalışanı ile son 1,5 yılda %50 oranında kapasite artışı sağladı. Biri İtalya’da, ikisi Türkiye’de olmak üzere 3 üretim tesisi ile 150.000 ton kapasiteye ulaştı.

Mevcut BOPP kapasitemizle birlikte, toplamda 150 bin ton kapasiteye ulaştık. Bu seviye ile BOPP+BOPET üreticileri arasında Avrupa’da ilk 3’e, dünyada ise ilk 10’a girmeyi başardık. 2015 yılında ise hedefimiz, ilave yatırım ile 200 bin ton kapasite ve 750 milyon TL ciroya ulaşmak…

14 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan fabrikada kullanılan teknolojiler hakkında bilgi verir misiniz?
Fabrikamızda, üretim prosesimize bağlı olarak bazı özel teknolojileri ihtiva eden sistemler kullanılıyor. Kristalizasyon ve nem alma ünitesi ile hammadde kullanım kalitesi artırılırken, çift vidalı ekstruderler ile kaliteli eriyik daha düşük enerji tüketimi ile sağlanıyor. Elde edilen bu eriyik static pinning sistemi, kalıp ve soğutma rulosu ile film şeklini alıyor. Film, soğutma rulosu sonrasında tam otomasyonlu sistem vasıtasıyla enine ve boyuna gerdirilerek endüstriyel ürün haline geliyor. Polinas’ı esnek plastik ambalaj sektöründe dünya ligine taşıyacak yeni yatırım, Türk mühendislik ekibimizin üstün çabaları ile 14 ay gibi kısa sürede tamamlandı. Normal şartlarda kurulum süresi 3 yıl olan böyle bir projenin 14 ayda tamamlanması, Polinas’ın en değerli varlığı olan tecrübeli ve dinamik ekibinin bir başarısı ve hedefimize ne kadar kısa zamanda ulaşmak istediğimizin en önemli kanıtı.

Fabrikada ne tür otomasyon sistemleri kullanıldı? Bu sistemlerin özelliklerini aktarır mısınız?
Fabrikadaki otomasyon sistemleri 2 ana grup altında toplanmakta:
•Makine otomasyonu:
•ESOPP – Bopet üretim tesisi hat kontrol otomasyonu: Bir bölümü Vijeo Citect(Schneider)SCADA, Siemens S7 ve diğer bölümü ise
WCC SCADA, Siemens S7 kombinasyonu
•Yardımcı tesis otomasyonu:
•Tesis otomasyonu: BMS Metasys ADX (Johnson Controls)
•Siemens yangın izleme ve söndürme otomasyon sistemi.

Kullanılan otomasyon sistemlerinin üretime sağladığı avantajlardan söz eder misiniz?
Fabrikada kullanılan otomasyon sistemleri üretimi mümkün kılan en önemli öğelerdir. Kullanıcı dostu ara yüzler (HMI) vasıtasıyla üretim sürecinde; zaman ve enerji tasarrufu, iş güvenliği, ergonomi, hassasiyet, raporlama ve bakım kolaylığı, arıza tespit, doğru ölçüm ve doğru kontrol gibi avantajlar sağlar. Kalite sorunlarını büyük ölçüde bertaraf edip, hurda miktarının artışını engeller.
Fabrikanın enerji tüketimi ve enerji tasarrufu konusunda aldığı tedbirler konusunda bilgi verir misiniz?
Fabrika, Polinas ana tesisindeki enerji yönetim sistemi kuralları benimsenerek kuruldu. Satın alımı yapılan her makine ve makine yardımcı ekipmanı bu kapsamda değerlendirilerek, enerji verimli olarak tesise dâhil edildi.

Fabrika, tesis otomasyonu vasıtasıyla 7/24 izlenip kontrol ediliyor, tüm yardımcı tesis birimlerinin motorları frekans kontrolörler ile sürülmekte, en verimli armatürler ile aydınlatılmakta, yüksek verimli eşanjörler ile birlikte enerji tüketimi asgari seviyede tutulmaktadır.

Fabrikada elektrik konusunda (pano, motor, şalt vs.) hangi sistemler kullanılıyor?
MOSB bölgesinden orta gerilim olarak temin edilen fabrika elektrik enerjisi Schneider SM6-36 hücreler vasıtasıyla Areva marka transformatörle aktarılmaktadır. Enerji, transformatör çıkışında yer alan Siemens Sivacon S8 grup panelleri vasıtasyla dağıtılmaktadır. Makine otomasyon elektrik panoları ESOPP tarafından dizayn edilip, Siemens Türkiye tarafından hazırlandı.

Havalandırma fan kontrol panoları Apaz Elektrik (ABB sürücüler) tarafından, su pompaları kontrol panoları ise KSB (Danfoss sürücüler) tarafından hazırlandı.

Motor olarak üretim hattımızın genelinde; Siemens 1FW, 1PH7, 1PH8, 1FT ve 1LA tip motorlar ile ELIN marka su soğutmalı özel tip motorlar kullanıldı. Yardımcı tesislerde ise ABB ve Siemens 1LA motorlar tercih edildi.

Türkiye’de ambalaj sektörü hakkında kısa bir değerlendirmenizi alabilir miyiz?
Ambalaj sektörü; tüm dünyada, gıda başta olmak üzere birçok sektörün lokomotifi görevi görür. Bir ülkede kişi başına düşen ambalaj tüketimi ve ambalaj sektörünün büyüme hızı o ülkenin gelişmişlik seviyesi ve endüstrileşme seviyesi ile bağlantılıdır.

Ülkemizde ambalaj sektörü, hızla gelişmekte. Yılda 100 USD/kişi’yi aşan tüketim ile dünya ortalamasının üzerinde olmakla birlikte yılda 350-400 USD/kişi tüketim olan Kuzey Amerika, Avrupa’dan ve 550 USD/kişi tüketimi olan Japonya’dan oldukça geridedir.

Bağlı sektörlerin gelişmesiyle ülkemizde de yaşam standart göstergesinin yükseleceğine, aradaki farkın kapanacağına inanıyoruz. ASD‘nin tahminlerine göre, 2023 yılında Türkiye’de kişi başı tüketimin 300 USD seviyelerine geleceği öngörülmektedir.

Türkiye’de ambalaj üretimi 5,5 milyon ton ve 8 milyar dolar civarındadır. Toplam miktarın 3’te 1’i plastik, 3’te 1’i oluklu mukavva, kağıt ve karton, kalanı da cam, metal, ahşap vd. malzemelerdir. Bu malzemelerden içerisinde bulunduğumuz alt sektör plastik esnek ambalajlar sektörü, diğer ambalaj malzemelerine göre çok daha hızlı gelişmektedir.

Toplam BOPP ve BOPET pazarı ise 148 bin tona ve 700 milyon TL’lik bir büyüklüğe ulaştı. Polinas, tonaj olarak şu anda pazarda %36 payla birinci sırada yer alıyor. BOPP ve BOPET filmi üretimi konusunda Avrupa’da %8 pazar payına sahip olan Polinas, 100 çeşit ürünü ile 2003 yılında Avrupa’nın tek çatı altında en büyük kapasitesine ulaştı.

Cirosunun önemli bir bölümünü Ar-Ge çalışmalarına ayıran, üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile projeler yürüten Polinas, 1993 yılında ambalaj sektöründe ilk ve Türkiye´ de  19. şirket olarak  ISO 9001  Kalite Yönetim Sistemi belgesini aldı. Bugün itibariyle ISO 14001, OHSAS 18001 sistemlerini tamamlayan Polinas, ayrıca hijyenik şartlarda üretim yapıyor ve düzenli olarak AIB, BRC belgelerini yeniliyor.