Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Pneumax Oransal Regülatör

Modern endüstri uygulamaları, pnömatik bileşenlerinden devamlı artan bir performans talep etmektedir. Özellikle pnömatik silindir alanında, gücü oluşturan ve piston hareketlerinin hangi hızda olacağını belirleyen parametreler değiştirilmek zorundadır. Bu, gücün değil ama dönme momentinin önemli olduğu, dönen aktüatör için de geçerlidir. Bu parametreler sık sık, makine işlem esnasındayken modifiye edilmek durumundadır. Eski otomasyon çözümlerinde kaç adet değişken değeri varsa o adette regülatör ve valf kullanmak gerekliydi. Bu hem pahalı, hem de çok yer kaplayan bir uygulamaydı. Buna alternatif olarak Pneumax oransal regülatör geliştirildi. Geliştirilen bu regülatörler 4000lt/dk ve 900lt/dk olarak tasarlandı.

Kullanım alanı
Oransal regülatörlerin kullanım alanı, dinamik olarak kuvvetin kontrol edilmesi gereken aktüatörler ve basınç varyasyonlarının tümüdür. Örneğin; kapama sistemleri, boyama sistemleri, paketleme sistemleri, pnömatik- frenleme kontrol sistemleri, kaynak kıskaçlarının güç kontrolü, yoğunluk-tazmin sistemleri, dengeleme sistemleri, lazer kesimleri, valflerin hafifletilmesini komuta eden basınç transdüserleri, test sistemleri için test bankları, cilalama sistemlerindeki pnömatik tamponların güç kontrolü vs.

Elektronik oransal regülatör
Regülatörün pnömatik bağlantıları bir sağlayıcı, yan tarafta olan egzoz ve onun karşı tarafında olan bir işlem girişinden oluşur. Kalan diğer iki yanda ise çıkarılabilir kapaklar tarafından kapalı bir şekilde sağlanan 1/8 G girişleri bulunmaktadır. Bir kalibre bu girişlere bağlanabilir veya bağlantılar çıkış portu olarak kullanılabilir. Regülatörün üst bölümünde ise kontrol selenoid valfler, basınç sensörü ve elektrik yönetim ünitesi bulunur. Regülatörlerin elektik yönetimleri ölçü 1 ve 3 için aynıdır.

Yeni orantısal regülatörler daha önce isteğe bağlı olan standart modelin tüm özelliklerini sağlar. Sipariş verildiğinde sadece voltaj tipi veya akım komuta sinyali ve işlem basınç alanı belirtilmelidir.

Yeni orantısal regülatörler şu özelliklere sahiptir;
• 31/2 dijital panel
• 3 adet switch panel
• RS-232 seri port
• Voltaj veya akım analog girişi
• Voltaj analog çıkışı (değerler panelden seçilir)
• Akım analog çıkışı (değerler panelden seçilir)
• Dijital kontak çıkışı
• Ayarlanabilir 7 tip basınç parametresi
• Çıkış basıncı 8 dijital girişli basınç değerine karşılık gelen set edilmiş değerlere göre ayarlanabilir.

İlk versiyonda sağlanan özelliklere ek olarak dijital giriş ile regülatör kullanımı mümkündür, tüm bu özellikler eş zamanlı olarak tüm regülatör modellerinde mevcuttur. 3-D düğmeli klavye parametrelerin kolaylıkla değiştirilebilmesini sağlar.

RS-232 seri port, regülatörün direkt olarak PLC’ye ya da PC’ye bağlanmasını sağlar. Parametreleri değiştirme, durum kontrolü ve çıkış basıncını ayarlamak mümkündür. Mümkün olan tüm 3 analog değeri; kontrol sinyali, analog akım veya voltaj çıkışı için uygun olan parametreler kullanıcı tarafından seçilebilir.

24 VDC dijital çıkış fazla yükleme veya küçük kesintilere karşı korunur. Yüksek ve düşük voltaj koruması vardır. Yeni oransal regülatör analog sinyal kullanmadan kolayca PLC’ye bağlanabilir ve düğmeleri veya regülatörün dijital girişi ile kullanılabilir. Giriş voltajı 24 VDC’dir. Dijital girişleri kullanan işlem modu 2 tanedir: Birincisinde her bir dijital girişe karşılık gelen hava basınç değeri atanır, o dijital girişe akım geldiğinde, regülatör atanmış olan basınç değerinde çıkış verir. Bu dijital girişlerin adeti 8 pinin permütasyonu kadardır. 24 VDC bir girişe sağlanır, regülatör parametrede saklanan çıkış basıncını ayarlar. İkinci işlem modu, çıkış basıncını ayarlamak için 8 bitte olan binary kombinasyonunu kullanan dijital girdilerden faydalanır. Değeri binary formatında hesaplamak dijital girdileri yine aynı binary kodu ile artırmak önemlidir (referans pinine 24 VDC sağlanır).

Özellikler

Yapı prensibi
Pneumax orantısal regülatör, dengeli bir çift kapaklı sistem içeren mekanik parça üzerine kuruludur. Bir kapak, işletim sistemine bağlantı kuran ve işlem tedariği sağlayan ağzı durdururken ikinci kapak, deşarj bağlantılı işlem bağlantısı ile iletişime geçen ikinci ağzı durdurur.

İki kapak da bir diyagrama bağlı rod tarafından kontrol edilir. Diyagramın pilot bölümüne 10 mm çapındaki 2/2 selenoid valfler tarafından basınç uygulanır. Bu kontrol tekniği elektrik pilotlara, elektrik kapama sinyali sağlanmasında değişik frekanslarda ayarlanabilmesi için kapasite sağlar. Bir selenoid valf denge bölmesine basınç sağlamak için kullanılırken diğeri deşarj için kullanılır.

Elektrik bölümü 12 bit dijital analog konvertör ve basınç transdüserli 16 bit mikro işlemciden yapılmıştır. Dış taraftan gelen referans sinyali, selenoid valflerin sırayla başlatılmasını sağlayan mikro işlemci tarafından analiz edilir. Aynı zamanda basınç sensörü, mikro işlemciye regülatörün akıntı devresinde belirlenen basınç değerinin bir analog sinyalini gönderir. Sinyal, referans değeriyle karşılaştırılır ve istenilen değere ulaşıldığında selenoid valfler daha fazla işlemez. Eğer ayar basınç değeri artışında ya da azaltımında denge değişirse veya referans sinyali değişirse mikro işlemci dengenin sağlanması için müdahalede bulunur.

Eğer referans sinyalinin değeri düşerse, deşarj selenoid valfi denge bölümündeki basıncı yeni denge değerine ulaşıncaya kadar artırmak için açılır. Eğer referans sinyalinin değeri artarsa tedarik valfi açılır, böylelikle denge bölümünde yeni denge değerine ulaşıncaya kadar yüksek bir basınç oluşur.