Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Pick&Place Sistemleri

Malzeme handling süreçleri, malzemelerin ve ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerinde taşınmasında, depolanmasında kontrol ve koruma işlemleridir. Malzeme handling ekipmanları, bütün sistem içerisinde bu işlemlere dahil olan mekanik sistemlerdir.

Malzeme handling ekipmanları, genel olarak dört ana kategoriye ayrılır:
• Depolama,
• Mühendislik sistemleri,
• Endüstriyel vasıtalar
• Hammadde handling sistemleri.

Mühendislik sistemleri çoğunlukla, bir süreç için özel olarak mühendislik ve tasarım sonucunda ortaya çıkan handling sistemleridir. Bu sistemler genellikle farklı ürünlerin bu amaç için bir araya getirilip entegre edilmesiyle oluşturulur. Bir araya getirilen ürünlerin çeşitliliği, aynı teknoloji altında yer alan birkaç üründen ibaret de olabilir; farklı ürün teknolojilerinden oluşan birçok üründen de. Kurulacak sistemin karmaşıklığı, bu sistemin uygulanacağı sürecin karmaşıklığıyla doğru orantılıdır.

Pick&Place işlemleri, mühendislik sistemlerinin içerisinde yer almaktadırlar.

Pick&Place işlemleri, bir malzemenin bir süreçten çıktıktan sonra sıradaki sürece tabi tutulacağı yere taşınma işlemidir. İşlemden çıkan mamul veya yarı mamul, çok eksenli bir sisteme bağlı olan gripper aracılığıyla tutularak bir sonraki durağına bırakılır.

Pick&Place sistemlerinin insan gücüne tercih edilmelerinin başlıca sebepleri arasında bu sistemlerin düşük hata payları, tekrarlanabilirlikleri, ucuz operasyon maliyetleri, zaman tasarrufu ve hijyen yer alır. Pozisyon sensörleri ve eksenlerin hareket kısıtlamaları, sistemde hata paylarını binde bir oranının altında tutacak sistemlere olanak sağlarken, PLC kontrollü bu sistemler aynı işlemin dışarıda yer alan etkenlerden etkilenmeden tekrar edilebilmesini mümkün kılarlar.

Özellikle pnömatik sistemlerin temel kaynağının hava olduğu göz önünde bulundurulursa, pnömatik tahrik sistemlerini içeren Pick&Place mekanizmalarının nispeten düşük elektrik masrafları ve ürün maliyetleri ile tercih edilen sistemler olduğu düşünülebilir. Bu tip mekanik sistemlerin insan iş gücüyle kıyaslanabilecek bir yorulma faktörlerinin ve dikkat eksikliğinin bulunmadığı bilgisiyle işlemleri aynı tutarlılıkla, önceden hesaplanabilen zaman aralıklarında ve hızlı biçimde yerine getirebildiklerini görebiliriz.

Hijyen ise özellikle Pick&Place işlemlerinin çokça kullanıldığı gıda ve ilaç sektörlerinde önemli rol oynar. Mekanik sistemler, mobil olmadıkları sürece kuruldukları ortamı terk etmedikleri için çalışma ortamları dışındaki toz ve mikrop gibi risk taşıyan faktörlerin çalışma ortamına sızması için fırsat sağlamazlar. Ayrıca günümüzde hijyenik koşullarda çalışması gereken bu tip sistemlerin komponentleri özellikle mikrop oluşumunu ve kir birikmesini önleyecek şekilde dizayn edilmektedirler.

Ayrıca çalışma sırasında Pick&Place sistemlerinin değişik sıcaklık koşullarına ve kimyasallara dayanıklı olması, onları insan iş gücünden bir adım daha öne geçirmektedir.
Bu avantajlar, Pick&Place sistemlerini özellikle gıda ve ilaç sektörü başta olmak üzere paketleme ve ambalajlama, hassas montaj ve zor koşullarda insan gücüne tercih edilen sistemler haline getirmişlerdir.

Pick&Place sistemlerinde farklı teknolojilerden ürünler bir arada bulunabilirler. Öncelikle kontrol sistemleri için PLC kullanılması şart olmakla birlikte, lineer hareket için kullanılacak servo motorların hassas bir şekilde sürülmesi için hareket kontrolörleri tercih edilebilmektedir. Bu sistemlerin vazgeçilmezi olan pnömatik ürünler de gripperlarda, döner eksenlerde ve milsiz silindirler kullanılarak lineer hareketlerde kullanılabilirler.

Pick&Place sistemlerinin günümüzde sadece insan gücünün yetemeyeceği veya iş yapamayacağı koşullarda değil, sağladığı avantajlar sayesinde birçok alanda kullanılabildiğini görüyoruz. Artık bu sistemlerin, satış öncesinde müşterinin de kendi isteklerini rahatça belirleyebilmesi ve çözümleri birinci elden incelemesi için konfigüratörlerle ve hesaplama programlarıyla desteklendikleri de görülmektedir. Müşterinin ihtiyacı olan sistemi ve firmaların kendisine sağladığı çözümleri birinci elden görebilmesi, üretici ve sistemi sağlayan firma iletişimini artırdığından, sağlanan çözümlerin amaca tam hizmet etmesi sağlanmaktadır.

Böylelikle üretici, hazırlanan Pick&Place işleminde sistem dizaynından kaynaklanabilecek hataları engellemekle kalmaz, kendi işlemi için optimize edilmiş bir sistemi de satın almış olur.