Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Pick to Light Operatör Yönlendirme Sistemleri

Günümüzün rekabetçi endüstriyel üretim pazarında, başarıyı elde etmenin yolu ona istenilen en kısa sürede ulaşmakla mümkündür. Bu kural özellikle otomotiv sektörünün vazgeçilmezidir. Otomotiv yan sanayi üreticileri için yüzde 100 doğruluk, yüksek kalite, belgeleme, uygun paketleme ve düşük fiyat en önemli kriterlerin başında geliyor.

Emniyet ekipmanları, göstergeler, aydınlatma elemanları, iç dizayn elemanları, fren sistemleri, vites mekanizmaları gibi otomotiv yan sanayi ürünlerinin montajı çoğu zaman karmaşık ve değişkendir.

Ürünün montajlanmasında, montajlamanın tek seferde iş gücü korunarak doğru bir dizimle hızlı ve noksansız tamamlanması çoğu zaman hayati önem taşımaktadır.

Bugün dünyada birçok otomotiv yan sanayi firması, verimliliği arttırmak ve eski verimsiz sistemi bir yenisiyle değiştirmek gerektiğini öngörmekte; prosesi sadeleştirmek, montajda eksik parça ya da zorlamalardan kaynaklı hataları ortadan kaldırmak istemektedir.

Bunun içinde tüm endüstrinin gereksinimine cevap niteliğinde başarısı kanıtlanmış ve eşsiz bir metot olan operatör yönlendirme sistemleri (Pick to Light )kullanılmaya başlandı.

Bir sensör ve ışıklı indikatörün tek gövdede sunulduğu pick to light ürünleri; dokunma gerektirmeden, hızlı ve kolay bir şekilde montaj için doğru parçanın doğru sırada alınmasını denetliyor.

Montaj için kullanılacak parçaların bulunduğu kutuların her birinin üzerine yerleştirilen pick to light sensörleri montaj sırası hangi parçadaysa o kutu üzerinde operatöre uyarı veriyor. Operatör doğru parça kutusuna elini uzattığında hareketi algılayarak bir sonraki parçanın ışığını aktive ediyor. Eğer operatör yanlış bir kutuya elini uzatacak olursa kırmızı ışıkla veya sesle uyararak doğru parçaya yönelmesini sağlıyor.

Günümüzde birçok firma bu gelişmiş ve güvenilir sensör sistemini kullanarak verimliliğini arttırmakta. Pick to light sistemi sayesinde operatör kaynaklı hatalar en aza indirgenirken, operatörlerin izlenebilirliği ve ürün kalitesi arttırılmaktadır.

Günümüzde Pick to Light sistemleri sadece doğru montaj sırasını operatöre iletmekte değil, aynı zamanda operatörün işlem zamanını ve işlemlerdeki hata sıklığının kaydedilmesinde de kullanılmaktadır.

Banner Engineering’in daha fazla izlenebilir makine ve üretim hatları mottasının en iyi yansımalarından olan operatör yönlendirme (Pick to Light) sistemleri Türkiye’de de her geçen gün daha fazla üretim hattında, düşük bir yatırımla, daha verimli ve yüksek kaliteli ürünlerin üretilmesine destek oluyor.