Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Otomotivde Güvenilir Tanımlama RFID Sistemler Üretim Hatlarında Data Matrix Kodların Yerini Alıyor

Volkswagen Sachsen Gmbh’a ait motor üretim tesisindeki tanımlama ve üretim birimi, üretilen parçalarda sürekli data güncelleme için en uygun çözüme Balluff RFID sistemleri (BIS C) ile ulaştı.

Otomasyonda parça tanımlamasını gerekli kılan pek çok sebep vardır. Fabrikalardaki kalite parametrelerinin yanında, lojistik ve otomasyonlu üretimin de önemli bir parçasıdır. Özellikle otomasyon alanında, parça tanımlaması artık sadece izleme amacıyla kullanılan bir araç olmaktan çıkmıştır. Artık işleme kontrolünde veya ürün güvencesinde, sürekli olarak işlem datası ve üretim durumu şeffaflığı sağladığı için otomasyonun temel elementlerden birisi olmuştur. RFID sistemlerdeki güvenilir okunabilirlik ve sürekli yazabilirlik dediğimiz avantajlar, Chemnitz tesisindeki silindir kafaları ve motor blokları üretim hattında Data Matrix kodların Balluff BIS C’leri ile değiştirilmesinde önemli rol oynayan kriterler olmuştur.

Sektöre duyarlı teknoloji
RFID teknolojisi (Radio Frequency Identification) endüktif data değişimini kullanarak temassız iletişim sağlar. Mağazalarda hırsızlığı caydırma, modern otel odası anahtarları veya otomobillerde anti-hırsızlık sistemleri gibi geleneksel uygulamalarla karşılaştırıldığında, Balluff tanımlama sistemleri sektörel etkinliği olan RFID çözümleridir. Bu sistemler; sıcaklık, yağ, kir, endüksiyon akımı, metal materyallerden kaynaklanan frekans bozulmaları gibi pek çok zor şart altında bile, üretim ve montaj hatlarında kullanmak üzere geliştirilmiştir. Sistem parazite karşı korunaklıdır ve yazılım fonksiyonları hem uygulamayı hem de data entegrasyonunu destekler. Balluff BIS tanımlamasında anahtar bir bileşen de sağlam ve küçültülmüş code tag’lerdir. Bir bobin, kontrol lojik ve EEPROM veya FRAM hafıza aygıtından oluşan devre, en sert ortamlarda bile güvenli çalışacak şekilde tamamen kaplanmıştır. Code tag’lerdeki EEPROM hafızaları ile yazma döngülerinin sayısı sınırlıdır ama okuma döngüleri sınırsızdır.

Bir Balluff tanımlama sistemi işlemci sayısıyla bağlantılı olarak bir veya daha fazla okuma/yazma kafası içerir. Datayı takas etmek için, endüktif code tag, okuma/yazma kafasından bir enerji sinyali alır ve bunu kendi besleme voltajını oluşturmak için kullanır. Daha sonra, datayı, bir atım genişliğine ayarlanmış bir sinyal olarak okuma/yazma kafasına geri gönderir. Atım kodu modülasyonu parazitlerden kesinlikle etkilenmez ve tekrarlanabilir bir hatasız iletişim imkanı sağlar. İşlemciler, code tag ile ana sistem arasındaki data transferini yönetmek için bir ara bellek görevi görür.

Kesintisiz programlanabilir
Motor gövdesi üretimi için, code tag’ler uzatma görevi gören plastik düzeneklerin içine yerleştirildiler ve M8 vidalar kullanılarak parçalara tutturuldular. Silindir kafaları üretim hattı ise iki code tag ile donatıldı. Mekanik işlemenin ilk alanında, ilk olarak RFID code tag’ler parça taşıyıcılara bağlandı. Burada code tag’ler, sıkı bir şekilde parça taşıyıcılara bağlı olan özel vidaların içine ankastre edildiler. Bunlar üretim döngüsünde kullanılıyorlar ve her işlenmemiş parça ile birlikte coder tag’ler üzerine data kaydı yeniden başlıyor. En son üretim aşamasında ise silindir kafaları parça tutucular olmadan işlemden işleme geçiriliyor. Burada montaj için uygun yüzeyler mevcuttur, böylece data portörleri tutan vidalar doğrudan silindir kafalarına bağlanabilir. Her iki hatta da, kullanılan okuma/yazma kafaları genellikle işleme istasyonlarına yerleştirilir. Bunun tek istisnası manuel olarak çalıştırılan ölçüm makinesiydi ve bu yüzden Balluff taşınabilir tarayıcılarla donatıldı. Bunlar tıpkı tutturulmuş okuma/yazma kafaları gibiydiler ama hand grip içine yerleştirilmişlerdi. Bunlar ilgili işlemciye spiral kablo ile bağlandılar. Hatlarda ayrıca ek olarak taşınabilir okuma/yazma aletleri de bulunuyor. Bu üniteler bir okuma/yazma kafası, bir gösterge ve bir klavyeden oluşur. Bunlar hatlarda görevleri kontrol etmekte kullanılıyorlar ve işçilerin parçalardan datayı okumasını kolaylaştırıyorlar. Ayrıca her hatta, servis işleri için datayı manuel olarak yazmaya yarayan Balluff Handy Programmer kullanılıyor.

Yönetilen enformasyon
Data portörlerde depolanan enformasyon genelde Balluff sistemi tarafından belirlenmiş bir ardışık sayı, her parça için özel YYMMDHHMMSS formatında bir tanımlayıcı ve Volkswagen’in numarasını belirten bir ID numarası içerir. Silindir kafası hattında ek olarak bir de adaptör plakası numarası vardır. Işlem devam ederken, parçanın durumu (OK/NOK) ve ilgili makinenin işlem aşaması belirlenir. Sonuç olarak, hattın sonunda okunmuş 500 byte’lık data arşivleme bilgisayarına gönderilir. Buradan da istenildiği zaman geri çağrılabilirler.

Profibus network birleştirmesi
Her iki hatta da 90 okuma/yazma kafası ve 60 işlemci Profibus ağına birleştirildi. 2000’den fazla code tag, silindir kafası hattındaki parça taşıyıcılar üzerinde sürekli olarak güncellenen tesiste devreye sokuldu. Endüktif data iletişimi burada güvenilir tanımlamayı ifade ediyor. İşlem datasının hatlar arasında taşınması datanın idaresini gözle görülür şekilde kolaylaştırdı.