Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Otomotiv / Yan Sanayi

Otomotiv endüstrisi otomasyon sektörü için her zaman yön belirleyici olma özelliğini korumuştur. Birçok otomasyon çözümünün doğmasına sebep olan sektör tüm otomasyon teknolojilerinin en yoğun olarak kullanıldığı sanayidir.
Günümüzün zorlu global rekabetine avantajlı fiyatlar ve model çeşitliliğiyle karşı koyabilen üreticiler için üretim sistemlerinde esneklik ve yeni yatırım maliyetleri büyük öneme sahiptir. Esnek üretim sistemleri alanında yaşanan gelişmeler otomotiv sektörü için büyük fırsatlar yaratsa da özellikle son montaj hattında manuel ve otomatik proseslerin optimum kombinasyonunu yakalayabilmek ise günümüzde maliyetleri direk etkileyen önemli bir unsur.
Ülkemizde yakın gelecek için otomotiv sanayicilerinin hedeflediği üretimin yıllık 2 milyon, 10-15 yıl sonra 4 milyon motorlu araç olduğunu ve yerli otomobil projesini de düşünürsek, otomotiv sanayi önümüzdeki yıllarda da otomasyon sektörü için yol belirleyici olma özelliğini sürdürecek gibi gözüküyor.