Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Nem Sıcaklık Kayıt Cihazları ve Daha Fazlası: Datalogger-Saveris

İlaç ve tüm tıbbi malzemelerin, gıda ürünlerinin, ortam koşullarına duyarlı tüm ekipmanların uygun ortam şartlarında saklanması, ürün kalitesinin raf ömrü boyunca korunmasında ve insan sağlığına doğrudan etki edecek risklerin oluşmamasında son derece önemli bir rol oynar. Malzemelerin saklanma şartları, ancak doğru, güvenilir bir izleme ve kayıt sistemi ile takip edilebilir. Sürdürülebilir bir izleme mekanizması ürünlerin uygun şartlarda saklanması için öngörülen hususları yerine getirirken, dijital bir kayıt sistemi geçmişe yönelik verilerin güvenilir bir şekilde saklanmasını ve tüm mekanizmanın kontrolünü mümkün kılar.

Her bir ürünün ışıktan, nemden ve sıcaklıktan kaynaklanabilecek zararlardan korunması için, ilgili şartların sürekli ve doğru biçimde izlenmesi ve kayıt edilmesi gereklidir. Dijital bir ölçüm ve kayıt sistemi bu ihtiyaca doğrudan cevap verebilir. Ayrıca otomatik bir kayıt sistemi ile ortam şartlarının takibi kişi inisiyatifine bırakılmadan eksiksiz ve sürekli bir biçimde gerçekleştirilebilir. İstenilen şekilde programlanabilen, bilgisayar destekli bir dijital ölçme ve kayıt sistemi, özel sıcaklıkta saklama öngörülen durumlar için depolarda sıcaklık kaydını gerçekleştirerek, örneğin ‘İlaçlar ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler İle İlgili İyi Dağıtım ve Muhafaza Uygulamaları Kılavuzu’nda belirtilen depolama ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. Profesyonel bir ölçüm sistemi depolama alanında nem ve sıcaklık parametrelerinin salt takibi için değil, ayarlanabilen limit değerleri ile istenen şartların dışına çıkılıp çıkılmadığının da güvenilir bir şekilde izlenmesi için belirleyicidir.

Sıcaklık kaydedicileri sadece depolama alanlarında ortam şartlarını kaydetmekle kalmaz, lojistik zincirinin takibi en zor olan sevkiyat aşamalarında da ürünlerin istenen koşullarda taşındığının belgelenmesini sağlar. Özellikle belirli sıcaklık ve nem değerlerinde istenmeyen mikroorganizma ve zararlı etmenlerin üremesi sevkiyat sırasında ürüne doğrudan zarar verecektir. Bu sebeple kontrollü olarak soğukta saklanması gereken ilaçlar ve immünolojik gibi ürünler uygun soğutma sistemleri içinde sevk edilmelidir ve soğuk zincirin tüm sevkiyat sırasında kırılmadığı izlenebilir sıcaklık kayıtları ile belgelenmelidir.

Veri kaydedicilerin varlığı kadar, doğru ölçüm yapmaları da önemli ve güvenilir bir izleme sistemi için kritiktir. Alınan kayıtların doğruluğunu veri kaydedicisinin sensörü ve diğer bileşenleri ile komple doğruluğu belirler. Veri kaydedicisinin üretici firma tarafından belirtilen doğruluk değerleri, bağımsız laboratuarlar tarafından incelenebilmeli ve belgelenebilmeli; başka bir deyişle cihaz kalibre edilebilir olmalıdır. Böylelikle ölçüm sisteminin sürdürülebilirliği ve uzun süreli doğru ölçümlerin yapıldığı garanti altına alınmış olur.

Soğuk odalarda, depolarda, nakliye araçlarında, frigofrik araçlarda, klimatize ortamlarda, kısacası sıcaklık ve nemin önemli olduğu tüm ortamlarda testo profesyonel veri kaydediciler ile veriler otomatik olarak kaydedilebilir.

testo 174
testo datalogger ailesinin giriş seviyesi veri kaydedicileri, dahili nem sıcaklık sensörleri ve küçük, kompakt tasarımları ile özellikle nakliye uygulamaları için idealdir. 16,000 veri hafızasına sahip testo 174 veri kaydedicileri 1 dakika ile 24 saat arasında ayarlanabilir ölçüm sıklığı ile günlerce veri kaydı yapabilirler. Yazılım ile ayarlanabilen limit değerler, limit aşım durumları ve maksimum/minimum değerler cihaz ekranından rahatlıkla okunabilir.

Cihazın pili tükendiğinde veya değiştirildiğinde dahi kaydedilen ölçüm verileri kaybolmaz, hafızada kayıtlı olarak kalır.

testo 175 / testo 176
Üst seviye datalogger aileleri 11 farklı modeliyle kompakt tasarım ile işlevsel kullanım veya IP68 seviyesine kadar çıkabilen koruma sınıfları ile sağlam ve dayanıklı kullanım ihtiyaçlarını karşılar. testo 175 serisi cihazları 1 milyon, testo 176 serisi cihazları ise 2 milyon veri hafızaları ile uzun süreli stabil ölçümleri garanti eder. Dahili ve harici nem ve sıcaklık probu seçenekleri, 4 kanala kadar harici sıcaklık sensör bağlantı opsiyonları ile profesyonel seri veri kaydediciler farklı ölçüm uygulamalarına cevap vermek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca SD kart girişi ile donatılmış testo 175 ve testo 176 serisi datalogger’lardan veri transferi cihaz ölçüm ortamında ayrılmadan bile gerçekleştirilebilir.

Harici prob opsiyonları
NTC, Termokupıl ve Pt100 harici prob opsiyonları ile farklı sıcaklık aralıkları ve farklı doğruluk gereksinimlerini karşılayan cihazlar yeni testo datalogger ailesinin içerisinde yer almaktadır. Özellikle düşük sıcaklıklı derin dondurucularda veri kayıt cihazının dondurucu içine konulması mümkün değilse veya 0.1°C’ye kadar yüksek hassasiyetli ölçümler yapılmak isteniyorsa, harici prob opsiyonları ile testo veri kaydedicileri ile mümkündür.

Uygulamaya özel yazılım
Verilerin analizi ile birlikte programlama ve kayıt çıktısı almak için 3 farklı software bulunmaktadır. testo ihtiyaca göre en uygun software çözümünü sunar. testo ComSoft Basic 5 yeni grafikli kullanıcı arayüzü ile standart datalogger yazılımına ait tüm temel fonksiyonlara sahiptir. Datalogger her ne uygulamada kullanıyor olursa olsun testo ComSoft Basic 5 veri analizi, cihaz konfigürasyonu ve veri okuma ile ilgili tüm işlemleri gerçekleştirir. Kullanıcı kolaylığı ve yönlendirici çalışma yapısı en önemli özellikleridir. Bunların yanı sıra farklı alanlarda kayıt alınan verilerin korelasyonu gibi ek özellikler için testo ComSoft Professional 4 önerilir.

Veri kayıt güvenliğinin önemli olduğu çok daha özel uygulamalar için gerekli tüm özellikler testo ComSoft CFR21 Part 11´de mevcuttur.

testo saveris nem sıcaklık izleme sistemi ölçer, kaydeder, raporlar, alarm verir
testo Saveris ölçüm sistemi üretim proseslerinde ve ortamda sıcaklık ve nem değerlerini yalnızca ölçüp kaydetmekle kalmaz, aynı zamanda eş zamanlı izlemeye olanak tanır, raporlar ve limit değerler için alarm verir.

Gıda üretimi, soğuk zincir, kalite güvence, Ar-Ge uygulamalarının yanı sıra binalarda sıcaklık veya nem ölçüm verilerinin raporlanması ve değerli envanter, ilaç ve gıda gibi sıcaklık ile neme duyarlı ürünlerin depolama koşullarının izlenmesi için ideal bir sistemdir.

•Sıcaklık ve nem değerlerinin çok hassas ölçümü
•Radyo prob: Kablosuz kolay bağlantı ve veri transferi
•Saveris ana ünite ve problar arasında iki yönlü veri iletişimi ve prob hafızası sayesinde ölçüm verilerinin güvenliği
•Her uygulama için uygun farklı radyo prob ve Ethernet prob alternatifleri
•Limit değerler aşıldığında PC’ye bağlı olmaksızın LED, röle çıkışı veya SMS ile alarm verme

Özel testo Saveris yazılımı ile:
•Kurulum esnasında hızlı ve kolay konfigürasyon ve otomatik ölçüm başlatma
•Alarm durumunda isteğe bağlı olarak e-posta veya ekranda pop-up mesajı ile uyarı
•Tüm alarm durumlarının tablo formatında tarihçesi
•Ölçüm verilerini kaydederek grafik veya tablo şeklinde görüntüleme
•Belirlenen aralıklarda otomatik olarak PDF raporları oluşturma
Saveris ana ünitede geniş veri hafızası (her ölçüm kanalı için 40,000 veri)