Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

ML20 Markless-Sensör

Paketleme malzemesi üzerinde bir benek olmaksızın ambalajlama yapılması: Tam bu noktada SICK firması Markless sensörü ML20’yi konsepte uygun hale getirmiştir. Benek algılayıcısı kontrast sensörü gibi çalışmakta olup, ambalaj üzerinde herhangi bir optik işaret bulunmasına gerek olmadan algılama yaparak sektörde farklılık yaratmaktadır.

Sensör, etiket üzerinde farklı noktalarda öğretilen şekillerin, kendisine uygun olup olmadığını kontrol ederek çözüm sunmaktadır. Bu şekilde değişken etiket ve kalıplar ile ambalaj yapılandırmasında daha fazla tasarım serbestliği sağlayarak daha esnek ve kurulumu daha kısa süreli olmaktadır. Buna ilaveten gereksiz malzeme sarfiyatını ve malzeme atılmasını engellemektedir.

Benek yerine örnek
Paketin istenilen noktasından kesim sağlamak için kullanılabilecek bir ML20 içerisinde kontrast örnekleri tanıyabilmesi için yeni bir metot bulunmaktadır. Bu esnada sensör bir etiket üzerindeki bir şeklin akışını daha önceden öğrenmektedir. Ambalaj şeridi üzerinde teşhis edilecek noktaları proses içerisinde 7 metre/saniye algılama sürati ile tanıyabilmekte ve çıkışına bunu göndermektedir. Daha karmaşık tasarımlar sonsuz malzemelerin akışı sırasında esneklik sağlar. Yüksek süratli makinelerde 0,6 mm’lik görselliği tekrarlayabilme hızına ulaşan ML20 hemen her tür şeklin çok hassas ve kalıcı bir şekilde tanımlanabilmesini mümkün kılmaktadır.

Makinede yenilik yapanlar, tasarımcılar ve işletme maliyetleri için yeni bir sınıf
ML20 özellikle ambalaj prosesleri için yeni olanaklar sağlayabilmektedir. Makinelerinde yenilik yapanlar, ambalajlar ve etiketlerin dizaynı esnasında optik olarak rahatsız edici işaretlendirmeleri entegre etmek zorunda kalmamaktadırlar. Makine tasarımcıları açısından ise bu sensör kendi metalik gövdesi ile yüksek derecede dayanıklılık ve kolay entegre edilip kolay işletmeye alınabilme imkanı sunmaktadır. Bu şekilde tanımlaması gereken şekiller sensörün kendi üstünden, uzaktan I/O link veya ethernet üzerinden öğretilmekte, hafızaya alınmakta ve aynı zamanda çağrılabilmektedir. ML20’nin işletme içerisinde çok ekonomik olması ise gider hesaplaması yapanlar için ikna edicidir. Çok dayanıklı ve prosese uygun şekilde çok karmaşık resim örneklerini tanıyabilmesi yüksek kullanılabilirlik sağlamakta ve durma sürelerini en aza indirmektedir. Format değişikliği esnasında kurulum süresi çok kısa olduğundan kurulum giderleri de daha aza indirgenmektedir. Uygulama yapılacak pakette benek kullanımına gerek kalmamakta, böylece pakette benek için ayrılan ölü bölge kullanılmamaktadır. Böylece son kullanıcı yıl bazında pakette boy israfından ciddi kar elde etmektedir.