Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Leroy Somer Türkiye Genel Müdürü Ceyhun İnsel: “Hedefimiz; enerji tüketimini yüzde 40 oranında azaltmak”

Emerson Grup şirketleri içinde Leroy Somer´in Türkiye´deki ve dünyadaki konumu nedir?
Leroy Somer elektrik motorları, redüktörler, elektronik tahrik sistemleri ve alternatörler konusunda dünyanın lider firmalarından biridir. Dünya üzerine yayılmış 39 fabrikası, 470 satış noktası ve 9 bin 200 çalışanı ve yüz yıllık bilgi birikimi ile üretim konularında öncu kuruluşlardandır. Bağlı olduğu Emerson Holding´de EMERSON Industriel Automation Grubu içindedir. Aynı Grup´da bulunan Asco NUMATİCS, Branson, Control Techniques, KopFlex, Appleton, Systeme Plast gibi uluslararası markalar dayanışma içindedir. Leroy Somer 1992 yılında Türkiye´de açılan ilk Emerson firması olup günümüzde Emerson Holding binasında, servis, satış, lojistik destek, mühendislik gibi hizmetlerle Türk tüketicisinin yanındadır. Türkiye pazarında özellikle zor şartlar, özel imalat, hızlı teslim çözümlerimizle güvenilir ve sürekli bir marka olarak 20 yıldır yerini sağlamlaştırmış ve güven kazanmıştır.

Kaynak tüketimini azaltmak ve çevreyi korumak için enerji verimli motorlar kullanmak çok önemli ve artık sektör bunun bilincinde. Leroy Somer olarak bu konuda neler yapıyorsunuz? Sektöre sunduğunuz ürünleri -nizi tanıtır mısınız?
Yüzyılın en önemli hedeflerinden biri olan çevreyi koruma, enerji tüketiminin kontrol altına alınması ile mümkün olacaktır. Dünyada yükselen enerji talebi karşısında sadece yenilenebilen enerji kaynaklarını geliştirmek yeterli olmayacağından, kullanılan enerji miktarını azaltmak en önemli hedef olmuştur. Tüm sanayi bu ciddi sorunu yaşamaktadır: Sanayinin enerji tüketimi dünya toplam enerji tüketiminde çok geniş bir paya sahiptir. Sanayinin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 70´i elektrik motorları tarafından karşılanmaktadır. Bu durum karşısında kayıtsız kalmayan firmamız Leroy Somer, 140 servis merkezinden oluşan teşkilatıyla birlikte sürdürülebilir bir gelişme projesi başlatıp, enerji tüketimini azaltacak, doğru güç kaynaklarını kullanma imkanı verecek metotlar ve çözümler üretme kararı almıştır. Bu alanda her zaman öncü olan firmamız, yıllardan beri elektrikli motor ve redüktörlerin performansını arttırmak için çalışmakta ve tüketicisine hep daha verimli ürünler sunmaktadır. Hız kontrolü uygulaması alanında geliştirilen Leroy Somer markalı elektronik sürücüler, performanstan ve verimlilikten ödün vermeyerek enerji tasarrufuna katkıda bulunmaktadır.

Leroy Somer ve iş ortakları, bugün, güç sistemleri alanındaki tecrübelerine dayanarak, sabit ya da değişken devirli bir motor grubunun verimini arttırarak enerji tüketimini yüzde 40 oranında azaltmayı hedef almışlardır.

Bu hedefe ulaşmak amacıyla sanayicilere yeni girişim projeleri sunulmuştur:
• Tesislerdeki enerji sarfiyatının incelenmesi ve ön teşhisi
• Tesis için yapılacak olan yatırımların, alınacak önlemlerin, geri dönüşümlerin ve enerji tüketiminin hesaplanması
• Pazarda ilk ve tek toplu çözüm önerilerinin geliştirilmesi
• Satılan ürün ve verilen hizmetlerin garanti takiplerinin, bakımlarının yapılması

Leroy Somer, tüketicisine sunduğu motor teknolojileriyle, (performanslı, mıknatıslı, yüksek-düşük hızlı), redüktör ve transmisyonlarıyla, değişken hız kontrol cihazlarıyla önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Üç fazlı, kafesli endüksiyon motorları için geçerli yeni verimlilik standartları ve yönetmelikleri hakkında bilgi verir misiniz?
2009 yılında, Avrupa Komisyonu´nun 640/2009 numaralı yönetmeliğine göre hazırlanan IE2 sınıfı yüksek randımanlı motor ürün gamının 16 Haziran 2011 tarihinde piyasaya sürüleceği, halka bildirilmiştir. Bu ürün, kullanıcıların ve bu konuda uyumlu olarak çalışan makinelerin yeni taleplerine cevap verecek biçimde normatif biçimde geliştirilmiştir. Yeni jenerasyon olarak üretilen trifaze ve tek senkronlu motorlarla donatılan LE2 sınıfı yüksek randımanlı motor gamı genel olarak bütün denemelerden geçmiş, birçok motor senkronu ile oluşturulmuş yeni motor sanayinin gelişimiyle 10 yıllık bir çalışma deneyiminin ürünü olarak üretilmiştir.

LS2 ürün gamı kapalı ve korumalı 375kW’ye kadar kullanılabilen 2, 4, 6 kutuplu IE2 motorlardan oluşmaktadır: Bu motorlar LSES / FLSES ürün serisinde IP 55 ve PLSES ve korumalı IP 23 korumalı ürün serisinden gelmektedir. Genelde alüminyum döküm veya çelik dökümden oluşan bu motorlar gerekli tedarik süresi içinde en kısa sürede hazırlanmaktadır. LS2 ürün gamında bulunan motorlar, büyük modülerlik içinde, çeşitli mekanik özellikler sunmaktadır. (Güvenlik freni, normal durum dışında kullanılan dizginler, özel olarak bu motorlarda kullanılan eksen, her motora uygun olarak düzenlenen kutup kutusu vs) Fakat, motorların en büyük değişimi elektrik bağlantılarında görülmektedir. (Bağlantı ve özel basınç, termik koruma, vs)

LS2 ürün gamında bulunan bütün motorlar, Leroy Somer ürün gamının 3000 serisinde bulunan Cb3000 eksensel çıkış, Mub3000 paralel aks ve konik ot3000 kesimine sahiptir. Bu yüksek randımanlı iki ürün gamının birleşimi ile Leroy Somer firması, 90 ila 23000 Nm´lik hız denemesinde elde ettiği sonuçlara göre enerji alanında büyük elektromekanik kazanç ve tasarruf sonuçları elde etmiştir. Bu motorlarda helezonik dişli çark teknolojisinin kullanılması mekanik randımanın yüzde 95 oranında artmasına yol açmıştır. Bu şekilde motorda geçiş aksının entegrasyonu sağlanmış ve motorun yan bölümlerinin fazla çalışması engellenmiştir. (Dişli, zincir, yuvarlak bobin) bu şekilde kinematik alanda yüzde 15 ve 20 oranında ek randıman elde edilmiştir. Özenli çalışma, performans, tasarruf çözümleri ile üretilen bu motorlar sanayi sektörlerinde büyük bir çalışma alanı bulacaktır.Yüksek verimlilik prensibiyle çalışan Dyneo serisi motorlarınızın özelliklerinden ve tesise kazandırdığı artılardan bahseder misiniz?
Leroy Somer ürünleri arasında DYNEO olarak bilinen sabit mıknatıslı senkron motorlar, alüminyum gövdeye sahiptir. Bu tip motorların en önemli özelliklerinden biri çevreyi olumsuz yönde etkileyen karbondioksit gazı yayılımını azaltmasıdır. DYNEO pazarın değişken hız teknolojisi ile bütün Leroy Somer sürücüleri ve sabit mıknatıslı senkron motor çözümlerini biraraya getiriyor. DYNEO’nun parçası olan LSRPM gamı, sabit mıknatıslı senkron gamına sahip olup, asenkron motorların mekaniğinden yararlanmaktadır.

• IP 55 yapı CEI 60034 normuna göre
• Güç: 0,75 – 400 kW
• Moment: 1’den 1400 Nm
• Hız: 1-5500 d/dak
• Eksen yüksekliği: 90-315 mm
DYNEO gamındaki LSRPM motorların randımanı, nominal viteste bile yüksek randımanlı asenkron motorlara göre daha yüksektir. Değişken hız uygulamalarındaki gibi nominal vitesin altında çalıştığı zaman bu randıman farkı daha da belirgin oluyor. Başka yatırımlarla kıyaslandığında bu motorun yatırımı daha avantajlıdır ve yatırım amortismanı12 aydan daha azdır. Çok geniş hız aralığında, moment garantisi ile büyütmeden ve cebri fansız LSRPM motoru, yüksek hız ve moment uygulamalarında en basit ve etkili bir çözümdür.

LSRPM motoru, asenkron motordan daha hızlı dönmesi için üretilmiştir. Bu nedenle:
Kendi hızını, güç aktarım elemanlarını kaldırarak (çarpıcı redüktörler gibi) çekeceği makinenin hızına göre ayarlayabiliyor.
Hızını arttırarak çekeceği makinenin randımanını yükseltiyor.

Alüminyum karterli ve 400kW’a kadar çıkabilen LSRPM motor, aynı güçteki klasik bir asenkron motoruna göre daha hafif ve ebatları daha küçüktür. Bu kompakt çözümden birçok avantajlar çıkmaktadır:
• Motoru destekleyen şasenin ebatı daha küçük olduğu için müşterinin makinesine yansımaktadır
• Tesislerde kuruluşu ve devreye alma imkanı daha kolaydır
• Taşıma maliyeti daha ucuzdur
LSRPM serisi modüler olduğundan dolayı, ayaklı biçimi, alın veya standart flanşı ve birçok opsiyonlarıyla yedeklemeyi kolaylaştırıyor.
Mıknatıslı rotor teknolojisi kaybı azalttığı için rulmanların ısınmasında sınırlıyor. Böylece rulmanların üzerindeki müdahale frekansı azalıyor ve motorun ömrü uzuyor. DYNEO LSRPM serisi, tüm uygulama çeşitlerine cevap verebilecek, kullanıcı gereksinimlerini karşılayabilecek özelliklere sahip yapıda dizayn edilmiş bir motordur.

Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmiş IE2 ve IE3 sınıflamasının ülkemizde uygulanabilirliği hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz?
Önümüzdeki aylarda yaptırım olarak ülkemizde başlayacak uygulama ile kullanıcılar yeni motor alımlarında IE2 kullanımına yöneltilecekler.

Ben Türk kullanıcısının her yeniliğe ve ilerlemeye acık olduğu gibi IE2 ve verimlilik arttıracak uygulamaları da çok hızlı benimseyeceğine inanıyorum.

Motor ve sürücü seçiminde müşteriler hangi kriterleri dikkate almalılar?
Motor ve sürücü seçimlerinde kullanıcılara dikkat edilmesini tavsiye ettiğimiz ve teklif aşamalarında ısrarla bilgi istediğimiz kriterler aşağıda belirtilmiştir:
1- Güç
a. Verim
b. Şebeke
c. Kayıplar
2- Mekanik
a. Koruma (IP,K)
b. Aktarma tipi
c. Bağlantı şekli
3- Çevre
a.Yükseklik
b. Sıcaklık
c. Nem
d. Ortam(atex, korazif, toz, kimyasal….vs)
4- Kullanım
a. Yol verme sayısı
b. Kullanım period sıklığı
c. Hassasiyet
d. Yüklenme faktörü

Önümüzdeki dönem ön plana çıkartmak istediğiniz ürünleri ve yine birinci olarak hedeflediğiniz sektörleri ve bunun nedenlerini bizimle paylaşır mısınız?
Leroy Somer olarak WIN Otomasyon Fuarı´nda single Regen FX ürünümüzü sergileyeceğiz. FX vektör/servo sürücü performansıyla ve rejeneratif calışması ile direnç kayıplarını engelleyecek ve bu kayıpları şebekeye geri kazandıracak bir sürücü. Bu özelliklere sahip sürücünün ziyaretcilerle buluşması ve tanıtımının yapılması bizleri sevindiriyor.