Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Lazerli Mesafe Ölçüm Cihazları İçin 101 Uygulama

Fluke 424D, 419D ve 414D lazerli mesafe ölçüm cihazları ünitenin lazerli noktasını kullanarak 100 m (330 ft) uzaklığa kadar hedeflere olan mesafeyi ölçebilir ve hızlı bir şekilde alan (metrekare) ve hacim hesaplaması yapabilir. ± 1,0 mm´ye varan hassasiyet sağlanır.

Fluke kullanıcılara lazerli mesafe ölçüm cihazını hangi uygulamalarda kullandıklarını sordu ve çeşitli yanıtlar aldı.

Bu uygulamalardan 101 adedi burada sıralandı.

Tesisler: Düzen
1. Teklif verme çalışmalarını kolaylaştıracak hassas tahminler yapılır (HVAC, elektriksel, kablo, bakım-onarım işleri). Mesafe, alan ve/veya hacim ölçülür.
2. Gerektiğinde üçgen (mihengi noktası) yöntemiyle binaların1 ve diğer nesnelerin yükseklikleri veya genişlikleri ölçülür.
3. CAD çizimleri bina ve tasarım çizimleri olarak doğrulanır.
4. Bir odanın kareye ne kadar yakın olduğu veya kenarlarının paralel olup olmadığı belirlenir.
5. Otopark düzenlemeleri yapılır.
6. Yeni yapının kullanım gereksinimlerini karşılayıp karşılayamayacağı doğrulanır.
7. Planlamaya yardımcı olması için ekipmanın veya monte edilecek ofis hücrelerinin kapladığı alanlar belirlenir.
8. Detaylı projenin sağlanamadığı durumlarda bina inşa etme boyutları oluşturulur.
9. Bir oda veya binanın toplam dahili zemin alanını/hacmi hesaplanır.
10. Yol üzerindeki nesnelerin mezura ve cetvel kullanımına izin vermediği durumlarda alanlar üzerindeki mesafeler ölçülür.

Tesisler: Vinçler
11. Çatı üstü ekipmanının yerinin değiştirilmesi için gerekli vinç kaldırmasını belirlemek amacıyla çatı üstündeki mesafeler ölçülür.
12. Erişmek için gerekli ekipmanı belirlemek için tavan yüksekliği ölçülür.
13. Vinçler için gerekli tel halatı hızlı bir şekilde hesaplanır.
14. Mezura çekmeden, iki kişi ve iki havalı asansör kullanmadan vinçler için kırılma denetlemesi uygulanır.
15. Vinçler için açıklıkları ve pistleri ölçülür.
Tesisler: Güvenlik
16. Acil durum aydınlatması, püskürtücüleri monte etmek ve yangın söndürücüleri kodlamak için mesafeler ölçülür (duvar yükseklikleri de dahil).
17. Temizlik maddeli yangın söndürme sistemine doğru kimyasal konsantrasyonun sağlanması için oda boyutları hassas biçimde belirlenir.
18. Güvenlik ekipmanı için makinelere mesafe ölçülür (yangın söndürücüler, yangın battaniyeleri, vb.).
19. Yangın söndürme tanklarındaki su seviyeleri ölçülür.

Tesisler: Diğer
20. Büyük iletişim odalarında zemin desteklerinin ayarlanmasında kullanılır.
21. Ne kadar boya gerektiğini hesaplamak için oda boyutları ölçülür.
22. Ne kadar yer kaplaması gerektiğini hesaplamak için oda boyutları ölçülür.
23. Uygun merdiven seçimi için yükseklik ölçülür.
24. Termal görüntüleme cihazı (IR) veya kızılötesi termometre tarafından belirlenen durgun su ve kaçakların konumunun belgelendirilmesi.

Elektrik: Kablo
25. Tel veya kabloların gideceği doğrusal mesafeler ölçülür.
26. Yeni tesisatlar için gerekli elektrik kanalının doğrusal feet/metre mesafesi ölçülür.
27. Boşluk gereksinimlerini karşılamak için yüksek gerilim hatlarının yüksekliği ölçülür.
28. Tel tertibatları ve tesisatların kurulmasında gerek duyulan toplam uzunluk hesaplanır.
29. Güç kaynağında oluşacak gerilim düşmelerini hesaplamak için mesafeler ölçülür.
30. Yeraltı kanalının derinliğini ve mesafesi ölçülür.1
31. Elde bulunan kullanılabilir tel uzunluğu belirlenir.
32. Farklı işaretlerden veya engellerden/bilinen hasarlardan gelen yeraltı kablosunun uzunlukları
ölçülür.1
33. Yeraltı kablosu verici/ sensör aleti ikilisiyle konumlandırılırken, kablo takip edilir ve mesafe ölçüm cihazıyla geri işaretlenir. 1
34. A- çerçeveleme yöntemini kullanarak yeraltı kablo arızaları konumlandırılır. Hatanın başlangıç noktasına olan mesafesi mezurayla ölçüme ve tekerlek çekmeye gerek olmadan kesin olarak belirlenir

Elektrik: Tavan/Zemin
35. Havai kablo yollarını tespit etmek amacıyla, erişilmesi zor alçaltılmış tavanlardaki nesnelere olan mesafenin görüş hattında olması sağlanır.
36. Alçaltılmış tavan tesisatları ve aydınlatma teçhizatı çubuk uzunluklarını belirlemek için tavan yüksekliği ve alanlar ölçülür.
37. Şebekeler ve diğer kablo tesisatları için zemin altları veya yapıların altındaki mesafe ölçülür.

Elektrik: Güvenlik
38. Elektriksel güvenlik/ark çakma ışığı koruması ve besleme çalışmaları için besleme sistemi
cihazlarından (transformatörler, vb.) olan uzaklık ölçülür.

Elektrik: Diğer
39. Spa´lar ve havuzlar için ayırma uzaklığı ölçülür.
40. Elektrik servis direkleri arasındaki mesafe ölçülür.
41. Kod başına düzgün elektrik prizi konumlandırması için duvarlar arasındaki mesafe ölçülür.
42. Fabrika zemini planlamalarında besleme sağlamak için güç düşmelerinin/bağlantıların nereye konumlandırılacağına karar verilir.
43. Düzenleme doğrulaması için elektrik odasının metrekaresi ölçülür.

Endüstriyel Bakım: Yük taşıyıcılar
44. Yük taşıyıcı kemer uzunluğu belirlenir (tesisat için/tesisatta).
45. Yük taşıyıcı kemer uzunluğu, uzunluğa bağlı olarak hesaplanır.Endüstriyel Bakım: Düzen
46. Makineler arasındaki uzaklık ölçülür ve ısı yüklemesi tahmin edilir.
47. Ekipman havalandırma gereksinimleri (kütle hava akışı) belirlenir.

Endüstriyel Bakım: Tanklar
48. Tank seviyesi kontrol edilir2 ve tank seviye vericilerinin hassaslığı doğrulanır.
49. Elektrik santralinin su girişindeki su seviyesi ölçülür.
Endüstriyel Bakım: Diğer
50. Otomatik ürün dokuma tezgahı mesafe sensörlerinin kalibrasyonu kontrol edilir.
51. Büyük kaynak sabitlemeleri hizalanır.
52. Elektrostatik boyama vb. işlerde kullanılan endüstriyel fırınların hacimleri belirlenir.

HVAC
53. Baca borusu uzunluklarını belirlemek için çatı yüksekliği1 ölçülür.
54. Uzun çalışmalardaki statik basınç düşmesi için kanal uzunlukları hesaplanır.
55. Boru drenajının mesafeye göre yükselip alçalması belirlenir.
56. Kanal çalışmalarında montaj ve değiştirme için mesafeler ölçülür.
57. Soğutma, hava akışı/değiştirme gereksinimleri, boyutlama ekipmanları için odanın hacmi belirlenir.
58. Kanal çalışma tipi belirlenir (hacim gereksinimleri için boyut).
59. Çapraz geçişler için kanallar boyutlandırılır.
60. Hava boşlukları için gerekli boşluklar ölçülür.

Su tesisatı
61. Pompa ve/veya motor boyutunu belirlemek için pompalar arasındaki mesafe ve pompanın sıvıyı itmek için ihtiyaç duyduğu mesafe belirlenir.
62. Özellikle var olan duvarlar arkasındaki boru uzunluklarını ölçerken, pompa çizgileri ve boru
çalışmaları belirlenir.
63. Sulama işleminde gerekli su basıncı hesaplamaları için kule tahriklerinin arasındaki mesafe ölçülür.
64. Gerekli sulama başlıklarını belirlemek için tarlanın boyutu ölçülür.
65. Montaj/onarım için yoğunlaşma çizgileri ölçülür.

Yapım
66. Yağmur oluğu1 uzunluğunu belirlemek için yatay (havai) uzunluklar bulunur.
67. Yerel bina şartnameleriyle uyumlu olmak için yollardan1 ve mülk sınırı duvarından olan mesafe ölçülür.
68. Yapım için gerekli yapısal malzemeler (çivi, kontrplak) belirlenir.
69. Yalıtım gereksinimleri (gerekli hacim) belirlenir.
70. Foseptik sistemleri için gerekli denge belirlenir.1
71. Hendek, delik derinliği belirlenir.1
72. Yüzeyleri kaplamak için gerekli alçıpan miktarı belirlenir.

Aydınlatmalar
73. Fan/aydınlatma montajı için tavanın merkezi ve diğer önemli noktalar bulunur.
74. Tavandan asılan aydınlatma teçhizatlarının yüksekliğiyle kıyaslayarak, tavan yüksekliğine bağlı ışık/lümen gereksinimleri belirlenir.
75. Geçici LED aydınlatma uygularında gerek duyulan güç kaynağı sayısı belirlenir.
76. LED, alçak gerilim ve diğer elektronik yükler için güç kaynaklarıyla arasındaki mesafe belirlenir.
77. Bakım amacıyla tavandaki aydınlatma sabitlemelerine ulaşmak için yükseklik belirlenir.

BT
78. İletişim odalarındaki ağ ekipmanları arasındaki boşluk belirlenir.
79. BT kurulum teknisyenleri için kablosuz ağ elemanları arasındaki kapsama alanı ve mesafe belirlenir.

Kuleler
80. Baz istasyonları için direk halatı uzunlukları tahmin edilir.1
81. Baz istasyonları için topraklama direnci belirlenebilir ve 3 kutuplu toprak düşüş potansiyeli testleri ve toprak özgül direnci ölçümleri yürütülürken yere olan mesafe ölçülebilir.1
82. Baz istasyonu üzerindeki mikro dalga vericilerden gerekli güvenlik mesafesi belirlenir.1
83. Baz istasyonu bölgelerinde yapılan incelemelerde elektrik direği üzerindeki ekipmanın yüksekliği ölçülür.1
84. Verici kulelerinin bakımı için hatların ve braketlerin yüksekliği ölçülür.1

Güneş enerjisi
85. Güneş panellerinin çıkışını tahmin etmek amacıyla çatı eğimini hesaplamak için çatı genişliği ve en yüksek noktası1 ölçülür.
86. Güneş paneli boyutunu tahmin etmek için çatı alanı1 belirlenir.
87. Zemine monte PV (ışıkla elektrik üreten) diziler için gölge analizinin1 konumunun belgelendirilmesi.

Otomotiv
88. Araç üstü mesafe, park sensörü ve uyarı sistemleri kalibre edilir.
89. Eğitim/tanıtım ve fren testleri için bir durma mesafesi alanı oluşturulur.
90. Aracın aşırı yük boşlukları kontrol edilir.

Video, ses ve sahne sistemi
91. Kamera objektifi seçimi, odaklama ve zoom ayarları için mesafeler ölçülür.
92. Video ve kamera kablosu dengeleme hesaplamaları için uzunluk belirlenir.
93. Lümen hesaplamaları ve projeksiyonun inç başına piksel kalitesini ayarlamak için ekran ve video projektörün yüksekliği ölçülür.
94. Bir oda veya yeni sistem tasarımını değerlendirirken, görüş açılarını ve öngörülen ses kaplaması (akustik yalıtım) haritaları oluşturulur.
95. Aydınlatma kirişlerinin sahne veya koltuklar üzerinde belirli miktarda yükseltmek için aydınlatma direklerinin yüksekliği ölçülür.

Biomedikal
96. X ışını ekipmanı hizmeti verirken kaynak-görüntü mesafeleri belirlenir.
97. Sistemler kurulduğunda, tıbbi ekipman mesafe yönetmeliklerine uygun biçimde kurulum yapıldığı doğrulanır.

Diğer
98. Termal görüntüleme cihazının aralıklarını ayarlamak ve kızıl ötesi termometrelerde hassasiyeti
belirlemek için nesnelerden olan uzaklık kontrol edilir.
99. İstenilen kapsama alanını elde etmek için güvenlik kameraları ve nesneler arasındaki mesafe belirlenir.
100. Kalibrasyon laboratuarındaki ayarlamalar için hedefin hizalama teleskopu üzerine monte edilmiş optik mikrometreye olan uzaklık ölçülür.
101. Doğru konumlamayı teyit etmek için otomatik hareket eden ekipman sürekli olarak ölçülür.