Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Laboratuvar Yenileme Çalışması

Bemis laboratuvarında yenilenen test cihazlarından birkaçı kısaca şu şekilde tanıtılabilir:

Klimatik Test Kabini
Bemis, klimatik test kabini sayesinde endüstriyel elektrik ekipmanları başlığı altında üretmekte olduğu tüm ürün gamını kapsayan uluslararası IEC, TSE, Rusya Ghost standartlarının ürünlerde istemiş olduğu tüm ömür testlerini yapabilmektedir. Ayrıca diğer testler için -40 °C ~ +150 °C arası ortam sıcaklığı ve %10 ~ %98RH arası nemli ortam şartlarının ön hazırlıkları sağlanabilmekte; detaylı raporlama, veri kayıt ve analizleri test cihazına özel yazılım ile bilgisayar kontrollü olarak yapılmaktadır.

Kesme Kapasitesi Test Cihazı
Uluslararası IEC, TSE, Rusya Ghost standartlarında üretilmekte olan fiş ve priz grubu ürünlerin kesme kapasitesi testlerinde kullanılan toplam gücü 125 kVA, 105 kW olan, 10 A ile 160 A arası akım, 220 V ile 300 V arası gerilim ve güç faktörü (Cos fi): 0.30 ile 0.85 arası ayarlanabilen endüktif yük cihazı ile ilgili ürün gruplarının tamamında standartların istemiş olduğu tüm şartlardaki testleri; otomasyon sistemi ile detaylı raporlama, veri kayıt ve analizleri test cihazına özel yazılım ile bilgisayar kontrollü olarak yapılmaktadır.

Koruma Sınıfı Dereceleri IP Testleri
IEC 60529 (EN 60529) standardı, IP kodunu kullanarak elektrikli cihazların enerjili parçalarına erişime ve su ile yabancı maddelerin girmesine karşı koruma sınıfını tanımlar. IP kodu, 2 karakterden oluşur. İlk karakter, yabancı maddelerin girişine ve tehlikeli parçalara karşı korumayı; 2. karakter ise su girmesine karşı korumasını göstermektedir.

Bemis Elektrik bünyesinde mühendislik çalışmaları yapılan ve üretimleri tamamlanan yeni test cihazları ile standartların istemiş olduğu en üst koruma olan IP68 koruma sınıfına kadar tüm testler yapılmaktadır.

Kızaran Tel Test Cihazı
IEC 60695-2-10 ve IEC 60695-2-11 standartlarında istenen; Bemis Elektrik’in üretmekte olduğu tüm ürünleri kapsayan 650 °C, 850 °C, 960 °C sıcaklık aralıklarında tüm testler yapılmaktadır.

27.4 aksesuarların yalıtkan malzemeden dış bölümleri ve gerilimli bölümleri taşıyan yalıtkan bölümleri olağan dışı ısıya ve yanmaya dayanıklı olmalıdır.

Uygunluk, aşağıdaki şartlarla IEC 60695-2-1’de verilen kızaran tel deneyi ile doğrulanır.

Yaklaşık 10 mm kalınlığında ve tek tabaka kağıt mendil ile sarılmış ak çam tahtasından bir levha, kızaran telin aksesuara uygulandığı yerin altında ve (200 ± 5) mm uzaklıkta konumlandırılır. Deney sırasında kızaran tel ucunun sıcaklığı aşağıdaki gibidir:
• Temas durumunda olsalar dahi akım taşıyan bölümlerin ve topraklama devresi bölümlerinin yerinde
kalmaları için gerekli olmayan yalıtım malzemesinden bölümler için (650 ± 10) °C.

Not – Deneyler salmastralara ve sızdırmazlık bileşiklerine uygulanmaz.
• Akım taşıyan bölümlerin ve topraklama devresi bölümlerinin konumunda kalmaları için gerekli olan yalıtım malzemesinden bölümler için (850 ± 15) °C.
• Kuvvet (30 ± 1) saniye için uygulanmalıdır. Kuvvetin değeri: 1N.
• Deneye başlanmadan önce aksesuarlar, sıcaklığı 15 °C ile 35 °C arasında, bağıl nemi % 45 ile % 75 arasında tutulan bir atmosferde 24 saat bekletilir.
Kızaran telin ucu şu bölümlere uygulanır:
• Kablo sıkıştırma salmastraları ve sızdırmazlık bileşenleri dışındaki her malzemenin dış bölümünün ortasına,
• Her bir malzemenin kontakları taşıyan yalıtıcı bölümünün ortasına.

Kızaran telin ucu düz yüzeylere uygulanır. Çukurluklara, kırılarak açılması amaçlanan delik yerlerine, dar girintiler veya keskin kenarlara ve mümkün ise aksesuarın kenarlarından 9 mm uzağa kadar olan bölümlere uygulanmaz.

Kızaran telin ucunun aksesuar içine girişi mekanik olarak 7 mm ile sınırlanmalıdır. Deney, bir adet örnek numune üzerinde yapılır. Deney sonuçlarının incelenmesinde kuşku durumunda deney diğer iki numune ile tekrarlanır.
Şu hususlar yerine geldiğinde aksesuarların kızaran tel deneyine dayandığı kabul edilir:

Görülebilir alev ve kalıcı kızarma bulunmamalıdır veya deney numunesindeki veya etrafındaki alev ve kızarmalar, kızaran telin kaldırılmasından itibaren 30 saniye içinde sönmeli ve etraftaki bölümler tamamen yanmamalıdır.

Kağıt mendilde kalıcı bir tutuşma görülmemelidir.

Çekme-Basma-Koparma-Ezme Test Cihazı
Ürünleri kapsayan tüm TSE ve IEC standartlarının istemiş olduğu dayanıklılık testlerinin yapılabildiği 20 KN (2000 kg) maksimum yük uygulanabilen çekme, basma, uzama, koparma, ezme, çıkarma, kuvveti doğrulama gibi 100’den fazla değişik testin yapılabildiği cihazla tüm testler PC destekli veri kontrolü ile grafiksel çıktılar ve raporlama ile yapılmaktadır.