Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Kimya / Petrokimya

Doğrudan tüketime yönelik ürettiği ürünlerden daha fazlasını diğer
sektörlere hammadde ve ara ürün olarak sağlayan Kimya Sanayi temel bir sektördür ve özel bir öneme sahiptir.
2010 yılında gerçekleştirdiği 12,7 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin
otomotiv ve tekstilden sonra üçüncü büyük ihracatçısı durumundadır.
Ancak birçok sektörde olduğu gibi işgücü üretkenliğinde aynı başarıyı yakalamaktan oldukça uzak olan sektör, kişi başına 195,50 ğ‘luk rakamıyla 14 Avrupa Birliği üyesi ülkenin 1750 ğ‘luk değerinin çok gerisinde.
Zaten Sanayi Bakanlığı’nın 2010 yılında hazırladığı raporda Türk kimya sektörünün zayıf yönleri arasında; özellikle su ve enerjiden dolayı üretim maliyetlerinin yüksekliği ve ileri teknolojiye dayalı sanayi kapasitesinin sınırlı olduğu öncelikli olarak vurgulanmış.
Çözüm ise; güvenli, esnek, verimli ve sürekli rekabetçi bir üretimi sağlamak.