Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Kartonsan, Enerji Otomasyonunda 800xA Sistemini Tercih Etti Kağıt Üretim Tesislerinde İnovasyon İle Tecrübeyi Birleştirmek

Kartonsan, 1970 yılında kurulmuş ve şu an üretim kapasitesi açısından Türkiye’nin lider, Avrupa’nın ise beşinci büyük kuşeli karton üreticisi olup, Türk sanayisinin önde gelen kuruluşlarından birisidir. 2011 yılı verilerine göre Kartonsan, Türkiye kuşeli karton pazarında %38 pazar payına sahiptir. İhracatın Kartonsan’ın toplam satışlarındaki payı ise aynı dönemde %19 olmuştur. Kartonsan, iki adet üretim hattıyla yıllık yaklaşık 170.000 ton karton üretimini sağlıyor. Kalitenin sektörde belirleyici faktör olduğunun farkında olan ve böylesine yüksek kaliteyi korumanın gerekliliğine inanan Kartonsan, modern teknoloji ve çözümlerle süreçlerini sürekli modernize ediyor. Kartonsan, maliyet ve tasarruf konularındaki firma içi çalışmalarına değer katacak olan enerji izleme ve kontrol projesini teknolojisi ve yenilik üretme yeteneğine güvendiği ABB ile gerçekleştirmiştir.

Enerji analizi gereksinimleri
Enerji fiyatları her geçen gün artmakta ve global krizin etkilediği tüm ülkelerde ürünlerin maliyetlerine doğrudan etki etmektedir. Enerji maliyetleri, endüstriyel üretim proseslerinde en büyük maliyet kalemlerinden biri durumundadır. Tesislerde enerji maliyetlerinin oldukça yüksek olması sebebiyle enerji tüketimlerine, parametrelerine ve enerjinin kalitesine hakim olmadan yerinde kararlar almak, verimlilik analizi yapmak ve yatırım kararı almak oldukça zor olup faturalara bağlı kalınarak yapılacak bir takip de yeterli olmayacaktır. Bu noktadan hareketle tesiste kurulmuş olan enerji izleme sistemi, enerji verimliliğinde optimizasyonu sağlayacak ve kendisini kısa sürede ödeyecek yatırım haline dönüşecektir. Kartonsan tesisinde yapılan proje ile, enerji analizörleriyle elektrik tüketimlerinin ölçülerek izlenmesinin yanında tesiste kullanılan basınçlı hava sistemleri, buhar kazanları, enerji dağıtım ve orta gerilim panelleri tek hat diyagramı üzerinden izlenebilmekte ve uzaktan kumandası da yapılabilmektedir. Projenin ilerleyen aşamalarında üretimin takibi, kontrolü ve planlanması da düşünülmektedir. Projenin her aşamasında, tasarımdan sahadaki proje uygulamasına kadar Kartonsan teknik personelinin çok önemli katkıları olmuştur. Bu açıdan değerlendirildiğinde başarılı her proje gibi bu projenin başarısı da müşteri tarafındaki yetkin kadroların projenin uygulama süreçlerine olumlu katkısı ile sağlanmıştır.

Kartonsan İzmit tesisi, Mart 1995´ten bu yana elektrik kesintilerinin ve voltaj oynamalarının neden olduğu üretim kayıplarını önlemek, fire ve kalite sorunlarını en aza indirmek amacıyla doğal gaz kullanarak kendi elektrik ve buhar enerjisini üretmektedir. 800xA platformunda sunulan entegrasyon ile Kartonsan, ihtiyacı olan enerji miktarını görebilmekte ve ürettiği elektrik enerjisinin fazlasını da satabilmektedir.
800xA platformu ile entegre enerji izleme sistemleri
ABB’nin uluslararası alanda ödül kazanmış DCS sistemi olan 800xA ile proses otomasyonu ve enerji otomasyonu aynı platformda birleşmektedir. 800xA platformu geleneksel DCS sistemlerinin içerdiği kapsamı genişleterek bir tesisin ihtiyaç duyabileceği tüm fonksiyonları tek bir platformda ve operatör arayüzünde kullanıcıya sunmaktadır. Böylece işletmenin performansı en üst seviyede yürütülür ve maliyetler önemli ölçüde azaltılmış olur.

800xA’nın saha cihazları yönetim çözümleri, mühendislik verimliliğini artırmakta, bakım-onarım sürelerini kısaltmakta, tesisin performans ve kullanılabilirliğinin optimizasyonunu sağlamakta olup verimliliğin sürekli iyileştirilmesine de öncülük etmektedir.

800xA platformu şu belirgin faydalara sahiptir:
• Endüstriyel saha veri yolları, saha cihazları ve elektriksel kontrol ekipmanlarının ortak otomasyon platformuna kusursuz entegrasyonu,
• Operatörün hızlı karar vermesini sağlayan görsel arayüz,
• Maksimum performansta mühendislik,
• Kullanıcı yetkilendirmesi ve siber güvenlik altyapısı,
• Windows Presentation Foundation teknolojisi ile tüm tesisi izleme imkanı için entegre edilmiş bilgi edinme arayüzleri,
• ABB’nin endüstriyel tecrübesini yansıtan yazılım ve cihaz kütüphanesi,
• İşletme için optimize edilmiş uygunluk ve performans,
• SIL3 güvenlik seviyelerini de karşılayan geniş ve modüler I/O sistemleri,
• Açık mimarisi ile pazardaki diğer üretici ürünleri ile beraber çalışabilme.

Sorunsuz enerji yönetimi uygulaması
Projede server/client mimarisindeki 800xA sistemi yedekli olarak tasarlanmıştır. Uzun dönem arşivleme sisteminde Oracle’ın kullanıldığı projede arşivleme sistemi de yedekli olarak yapılandırılmıştır.

Veriler, 1 sn. çözünürlükle 10 sene boyunca arşivlenecek bir düzen içinde projelendirilmiştir. Sistemde, yaklaşık 85 adet enerji analizörü bulunmakta olup Modbus RTU protokolü, haberleşme arayüzü olarak seçilmiştir.

Sahaya yayılmış olan cihazlar, Modbus TCP altyapısı ile 800xA sistemine dahil edilmiştir. Enerji analizörlerinden alınan tüm veriler, uzun dönem arşivlemede kullanılmaktadır. Projede 600 adet I/O, 800xA sistemi ile Profibus DP üzerinden haberleşiyor olup haberleşme yapısı, fiber ring topolojisinde tasarlanmıştır. Ring topolojisi ile I/O haberleşmeleri, yedekli bir yapıda oluşturulmuştur.

Veriler, I/O modülleri ve cihazlardan toplandıkça uzun dönem arşivlenmekte, proses ve elektrik şemalarında gösterilmekte ve çeşitli raporlar ile döngüsel olarak sunulmaktadır.

Raporlama için 800xA sisteminin, tüm veritabanları sistemlerinden veri almak için kullanılan ODA (Open Data Access) arayüzü kullanılmıştır. ODA, normal SQL sorgulamalarından daha hızlı cevap verebilen performanslı bir ABB yöntemidir.