Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Kağıt / Ambalaj

Sürekli kağıt üretimini sağlayan uzun elekli kağıt makinesinin bulunmasıyla 1830 yılından itibaren hızla büyüyen kağıt-karton sanayii bugün dünyada 400 milyon tona yakın üretim yapıyor. Bunun sadece binde altısını üreterek tüketiminin yarısını ithal eden Türkiye’de ise kağıt sanayii büyümeye en açık sektörlerden birisi
durumunda.
Kağıdın üretim sürecinde birçok proses değişkeninin hassas bir şekilde izlenmesi ve kontrolü gerekiyor. Özellikle, sonrasında baskıya girecek olan kağıdın; gramajı, kalınlığı, rutubeti, Cobb değeri, mukavemeti, yüzey düzgünlüğü ve porozite değerleri, optik özellikleri, yüzey pH değeri, su yolu gibi fiziksel parametreleri büyük önem taşıyor.
Son yıllarda büyük değişiklikler geçiren kağıt üretim teknolojilerinin üreticileri nasıl etkilediği ve otomasyon sistemlerinden beklentileri konusunda yapılan bir araştırma sonuçlarında da üreticilerin özellikle önem verdiği konunun;
“Kalitenin iyileştirilebilmesi için kağıt üretimi prosesinde daha iyi bir izlenebilirlik” olması ise sektörün kaliteye verdiği önemi gösteriyor.
Kağıt/karton sektörünün en önemli müşterisi olan “ambalaj” sanayii için de kalite öncelikli. Teknoloji ağırlıklı olan sanayi; temel fonksiyonları içermek, korumak, taşımak, bilgi vermek ve satmak olan ambalajı üretirken otomasyon firmalarının sunduğu ürün ve hizmetlerden yoğun olarak faydalanıyor.