Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

İYİ BİR KİŞİSEL EMNİYET PERFORMANSI, İYİ BİR PROSES EMNİYET PERFORMANSININ GARANTİSİ DEĞİLDİR

Tehlikelerin hepsi aynı değildir ya da aynı sonuçlara neden olmaz. Kayma, düşme, kesi ve araç kazaları gibi kişisel ve mesleki emniyet tehlikeleri, genelde, aynı anda tek bir çalışanı etkiler. Öte yandan, proses emniyeti tehlikeleri, potansiyel tehlikeli malzemelerin açığa çıkması, yangınlar ve patlamalar ya da ikisini de içeren çok ciddi kazalara neden olabilir. Proses emniyeti olaylarının son derece yıkıcı etkileri olabilir ve birden fazla yaralanma ya da ölüme neden olabileceği gibi azımsanamayacak ekonomik, maddi ve çevresel zarara da neden olabilir. Proses emniyeti kapsamındaki olaylar fabrikanın içinde çalışanlara ve yakınlarda oturan halka zarar verebilir. İşte bu yüzden, proses emniyeti yönetimi, fabrikaların mühendislik tasarımlarına, tehlike değerlendirmelerine, olay soruşturmalarına, değişiklik yönetimine, ekipmanların bakımına, gözetimine ve testlerine, proses kontrol ve alarm sistemlerine, işletme ve bakım prosedürlerine, personelin eğitimine ve insan faktörüne odaklanıyor. İyi bir kişisel emniyet performansı, iyi bir proses emniyet performansının garantisi değildir. İyi bir emniyet kültürü ve tavrı gibi birçok ortak noktası olsa da, iyi bir proses emniyeti performansı, çalışılan ve depolanan kimyasalların tehlikelerinin ve fabrikada yapılan proses işlemlerinin tam olarak bilinmesini gerektiriyor. Fabrikadaki malzemelere has tehlikeleri ve bu malzemeleri emniyetli bir şekilde kullanmaktaki sorumluluğu anlamak büyük önem taşıyor. Fabrikadaki; üretime, depolamaya, nakliyeye paketlemeye ya da yürütülen diğer proses işlemlerine has tehlikeleri ayrı ayrı analiz etmek büyük ölçüde yaşanacak kazaların minimize edilmesine de olanak sağlıyor. Bu bağlamda proses tehlike analizi, değişiklik yönetimi, olay raporlama ve soruşturma, bakım ve test etme ve emniyetli iş prosedürleri ve usullerinin takibi gibi proses emniyeti etkinliklerinde önemli adımlar.

PROSES KOŞULLARINI KORUMAK VEYA DEĞİŞTİRMEK İÇİN POZİTİF EYLEMLER

Proses kontrol sistemleri aktif ve dinamiktir. Analog girişleri ve analog çıkışları vardır, matematik ve sayılar ile karmaşık işlemler yapabilirler ve geri besleme döngülerine sahiptirler. Proses kontrolleri, proses koşullarını korumak veya değiştirmek için pozitif eylemler gerçekleştirir. Süreçten en iyi performansı elde etmeye yardımcı olmak için bulunurlar ve çoğu zaman, performansı güvenli bir şekilde elde edilebilecek sınırlarda çalışmak için kullanılırlar. Dolayısıyla, bu sistemlerde meydana gelen çoğu arıza kendiliğinden ortaya çıkar. Proses kontrol sistemleri sık değişime ve düzenlemelere izin verecek kadar esnek olmalıdır. İşlem parametreleri değiştirilmesi gerekebilir. Sistemin bazı bölümleri bypassa da atılabilir ve işlem manuel olarak kontrol edilebilir.

Bunlar güvenlik göz önünde bulundurularak oluşturulmaz ve görev için atanmazlar. Çünkü her zaman çalışırlar ve bünyelerinde arıza araması yapan diagnostik rutinleri bulunması gerekmez.

GELİŞEN TEKNOLOJİLERLE AZALAN RİSKLER

Özellikle son yıllarda yaşanan kazalar, bu kaplar, kazanlar ve ekipmanlarda oluşabilecek sızıntılar ve kırılmaların sonucunda yangınlar, şiddetli patlamalar, toksik salınım ve parçacık çarpmasından dolayı ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden olabileceğini gösteriyor.

Dünyanın pek çok ülkesinde yönetmelik ve standartlarda bu durumun tehlike ve güvenlik değerlendirmelerinde göz önüne alınmasının gerekliliğinden bahsediliyor. Bu kaplar, kazanlar ve ekipmanların tasarımları, onarımları, periyodik kontrolleri, muayeneleri, test ve denetimleri, bütünlük analizleri, güvenlik tedbirleri, kazalarda ve kazaların doğuracağı olumsuz sonuçların azaltılmasında önemli rol oynuyor. Diğer taraftan günümüzde teknoloji hızla gelişmekte olup, teknolojik gelişmenin getirdiği en büyük yenilik Endüstri 4.0 olmuştur. Bu kapsamda Endüstri 4.0 ile proses emniyetinin kesişmesi de kaçınılmaz olmakta ve bu konuda teknolojik birçok yenilik ortaya çıkmaktadır.

Bu süreçte, konu ile ilgili olan tüm paydaşlar; mevzu- at yapıcıları, denetçileri, sektör çalışanlarını, eğitimcileri, ürün ve hizmet girişimcilerini, belgelendirme kuruluşlarını bir araya getirerek; bilgi birikimlerini, araştırmalarını, sorun ve çözümlerini, ürün ve hizmetlerini paylaşmayı hede eyen geniş çaplı bir sempozyumların düzenlenmesi; sürecin anlaşılması ve yönlendirilmesi gerekiyor.