Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

İşleme ve Paketleme Uygulamalarında Sıcaklık Kontrolü

Yüksek ve düşük sıcaklıkların pişirme, fırınlama, dondurma, vb. gibi yiyecek işleme uygulamalarında merkezi bir rol oynaması şaşırtıcı değildir. Bu işlemlerdeki sıcaklık hedeflerini sürdürmek çoğu zaman doğrudan üretilen yiyecek veya içeceğin kalitesi ile bağlantılıdır.

Ayrıca, şekillendirme ve kapatma gibi paketleme işlemlerinde de sıcaklık çoğu zaman ürünün kalitesini, işlemin verimliliğini veya her ikisini belirlemekte hayati bir rol oynar.

Herhangi bir sıcaklık kontrolörünün tasarım amacı, hedef cihazın sıcaklığını kullanıcı tarafından belirlenen ve istenen değerde mümkün olduğunca az enerji kullanarak kesin şekilde tutmaktır.

Sıcaklık kontrolörünün performansını değerlendirmek için çoğu zaman aşağıdaki genel olarak meydana gelen olaylar kullanılır:

1. Ayarlı değeri değiştirmek

Yeni bir hedef değer belirledikten sonra sıcaklığa erişme süresi, makinenin çalışmaya hazır olduğu zamanı belirler ve böylece doğrudan verimliliği etkiler. Diğer yanda hızlı artan bir sıcaklık profili çoğu zaman gereksiz yere enerji kullanan pahalı sıcaklık aşımı ile bağlantılıdır.

2. Arızaların giderilmesi

Bir işlemdeki arızalar ya işlem ile ilgili arızalardır ya da istenmeyen arızalardır. İşlem ile ilgili arızalar; kapatma veya şekillendirme işleminden sonraki sıcaklık düşüşleri, istenmeyen arızalar da gerilim düşmesi, planlanmamış kapanma veya açık bir kapı gibi basit bir şey bile olabilir.

Bir arıza ne kadar erken telafi edilirse makine üretim için o kadar çabuk yeniden hazır olabilir. Gerekli olan süreye ek olarak, telafi için gereken enerji sıcaklık kontrolörünün performansını belirler.

3. Sıcaklık profilleri
Pek çok işlem için, belirlenmiş sıcaklık rampalarına sahip sıcaklık profilleri veya karmaşık sıcaklık profilleri bile gerekli olabilir. Yine, hedef ve güncel sıcaklığın arasındaki farkın yanı sıra kullanılan enerji de sıcaklık kontrolörünün performansını belirler.

Omron’da, hassasiyet, hız ve kullanılabilirlik bir sıcaklık kontrolörünün tasarımının çekirdek özellikleri olarak düşünülür ve dünya çapındaki müşterileri Omron’un bu konudaki öncü performansına önem verirler.

Hedef sıcaklığı elde etme konusunda yüksek performans tüm Omron sıcaklık kontrolörlerinde ortaktır. Yiyecek, içecek, ilaç ve yiyecek dışı uygulamalarda işlemler ve gereksinimler gözle görülür ölçüde çeşitlilik gösterdiğinden, farklı ek fonksiyonlar gerekli olur.
Omron’un geniş sıcaklık kontrolör portföyü aşağıdakiler için modeller sunar:

  • Değerinin en iyisi basit sıcaklık kontrol işlemli uygulamalar
  • Standart sıcaklık kontrol işlemleri, uzatılmış zamanlama, kullanılabilirlik veya bağlanabilirlik gereksinimli uygulamalar.
  • Belirli özel veya çok zor gereksinimlere sahip uygulamalar.