Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

İlaç Dağıtımında Dile Bağlı Karışıklıkları Önleyen 2B Kod Okuyucular

Sürekli artan yasal talepler, özellikle de 93/42/EWG sayılı direktife uygun tıbbi ürünlerin etiketleme koşulları, tıbbi ürünlerin, cihazların, ekipmanların ve ilaçların sürekli olarak etiketlenmesini ve tanımlanmasını gerektirir. İzlenebilirlik de tıp sektöründe artan bir ihtiyaç ve kullanılan otomasyon teknolojisi için aşılması gereken bir sorundur. Bazı nedenlerden, data matrix kodlar ve ICR840 2B kod okuyucuları gibi uygun okuma sistemleri gününde daha önemli hâle gelmektedir.

2B Kodlarla Daha İyi Etiketleme ve Tanıma

Lineer barkodlar, yatay veya dikey çizgi sıralarından ve aralıklardan oluşurken, 2B diye adlandırılan 2 boyutlu kodlar bilgileri her iki boyutta kaydedebilir ve böylece daha büyük veri yoğunluğu elde edebilir. Kodun içinde “bulucu kalıbı” diye adlandırılan kalıp, kodun çevresinde, (örneğin ambalajlarda) bulunmasına ve ebadının belirlenmesine izin verir. İki boyutlu yapısından dolayı data matrix kodlar gibi 2B kodlar da daha büyük bir bilgi yoğunluğuna erişebilir veya etiket için daha az yere ihtiyaç duyar. 2B kodların bir diğer avantajı, düşük kontrastlarda bile yüksek oranda veri ve okuma güvenilirliği sağlamasıdır.

Sembolojiye entegre edilmiş hata algılama ve düzeltme algoritmaları, kodun bir kısmı tahrip edilmiş veya kirlenmiş olsa dahi kullanılabilir verinin tekrar oluşturulmasını mümkün kılar. Tek boyutlu barkod tanımlamasının aksine bir data matrix kodundan yanlış bilgi okumak neredeyse imkansızdır. Bir diğer özelliği olan her yönden okunabilirlik ise çoğunlukla belirleyici bir öneme sahiptir. Kod, her yönden tanımlanabilir. Böylece nesnelerin yerleştirilmesine veya çevrilmesine gerek duyulmaz. Okuma penceresi üzerinde bulunduğu sürece, kod mutlaka algılanacaktır.

Dünya Çapında Standart

ECC 200 data matrix (ECC: Hata Kontrol ve Düzeltme) 1995 yılından bu yana ISO/IEC 16022 adı altında dünya çapında standartlaştırılarak, birçok sektörde kullanılmaktadır. 2B kodu şu anda tıp ve ilaç sektöründe kullanılan en popüler etiketleme teknolojilerinden biridir.

Ürün Güvenliği Ülkeye Özgü Ayrımlar Gerektirir
Dünya çapında faaliyet gösteren ilaç üreticileri ürünlerini genelde kendi fabrikalarında, dünya pazarının tamamına yönelik üretirler. Tayland’daki fabrikasından Güneydoğu Asya’daki çeşitli ülkelere ürünlerini gönderen bir şirket için de durum aynıdır. Geçmişte ürünler lojistik açıdan yalnızca barkodları bazında kontrol edilip, izlenmiştir. Ancak, kullanılan EAN 13 barkodu, ülkeye özgü hiçbir ayrıt edici özellik taşımadığından farklı dillerde ambalajları olan ürünlerin birbirlerine karışmasına sebep oluyordu. Bu yüzden Filipinler’deki son kullanıcılar, Tayvan’a gönderilmesi gereken ürünleri alabiliyorlardı. Soruna çözüm olarak, ek bir ülke veya dile özgü etiketin kullanılması kararlaştırıldı. Fakat ikinci bir “ülke” barkodu fikrinden yer, maliyet ve tasarım sorunları nedeniyle kısa sürede vazgeçildi. Bunun yerine yalnızca 4 x 4 mm2 büyüklüğünde küçük bir data matrix kodunun eklenmesine karar verildi. Kod için ambalajın üzerinde yeterli yer bulunuyordu ve ambalajın veya etiketin tasarımı da bundan etkilenmeyecekti. Yapılması gereken, taşıma sistemi üzerinde 0.4 m/s hızda kodları okumaya uygun, kullanılması kolay bir okuma sistemi geliştirmekti. Ayrıca geliştirilecek kod okuyucu, kritik ve yüksek derecede yansıtıcı ambalaj yüzeyi ile uyumlu yapıda olmalıydı.

ICR840 2B Kod Okuyucu

ICR840 2B kod okuyucu, gerçekleştirilmesi planlanan uygulama için test edildi ve uygun bulundu. Yerel bir bayi, 1.3 megapiksel CMOS matris sensörlü cihazı, PC, PLC ve kumanda ünitesi ile komple bir çözüm oluşturan üniteye yerleştirdi. Entegre yazılım desteği sayesinde Ethernet bağlantısını kurmak ve algılanacak kodları cihaza tanıtmak mümkün oldu. Görüntü tekrarlama oranı 25 Hz olan ICR840, 40 x 32 mm bir görüntü alanına ve 0.2 mm çözünürlüğe sahiptir. Sınırlanan okuma alanı sayesinde görüntü tekrarlama oranı 100 Hz üzerine çıkmıştır. Görüntü tekrarlama oranındaki bu artış, her kodun istendiği gibi birkaç kez okunmasına sebep olduğundan, işlem güvenilirliğini de arttırmaktadır. Bu adaptasyon ve uygulamaya yönelik en uygun montaj, yüksek derecede yansıtıcı ambalaj yüzeyine rağmen güvenilir okuma verilerinin alınmasına izin vermektedir. ICR840’ın parametre ayarı Ethernet aracılığıyla bir PC üzerinde gerçekleştirilmektedir. Okuma cihazı, CDM420 iletişim modülü üzerinden kumanda ile iletişime geçmektedir. İletişim modülü bir ambalaj yanlış dilde yazılırsa (ambalajı geçerli üretim akımından ayıran) ayırma ünitesini harekete geçirmektedir.