Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Gıda İçecek

Tüketicinin değişken talepleri ve artan kalite beklentisi, rekabet, giderek artan yasal düzenlemeler ve maliyet faktörü günümüzde tüm sektörler için en önemli konular. Ancak yasal düzenlemelerle getirilen hijyen şartları gıda /içecek sektörü için özel bir öneme sahip.
Amaçları güvenli gıda üretimini sağlamak olan bu kurallar da ürün güvenliği ve izlenebilirliğini, kritik kontrol noktalarında tehlike analizini ve kalite kontrolün üretime entegrasyonunu zorunlu kılıyor.
Günümüzde sektör bu ihtiyaçlarının tümünü otomasyon
çözümleriyle karşılayabiliyor. Ancak özellikle üretimin içinde yer alan cihazların materyal, dizayn, montaj ve bağlantılarının da hijyen koşullarını sağlamaları gerektiğini unutmamak kaydıyla…