Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Gelecek İçin Hazır

Cam, günümüz dünyasında yaşamımızın her noktasında yer alıyor. İster şişe ve diğer cam kaplar, ister otomotiv sektöründe veya güneş enerjisi uygulamalarında kullanılan yüksek kalitede düz camlar ya da fiberglas gibi özel cam ürünleri olsun; cam, hayatımızın her alanının kalıcı unsurlarından birisi olma özelliğini devam ettirmektedir.

Yeni üretim yöntemleri ve yenilenen hassas üretim reçetelerine bağlı olarak cam ve cam üretimi büyük oranda değişti. Benzer şekilde, cam sanayiinde de büyük değişiklikler yaşandı. Cam üreticilerinin artık müşterilerine çok çeşitli ürünler sunması gerekiyor. Bu da, yeni yatırımların yapılmasına ve hammadde ve enerji tedarik maliyetlerinin artmasına yol açıyor. Günümüzde maliyetler cam üretiminin önündeki önemli sorunlardan biri. Yeni teknolojiler sayesinde üreticiler artık daha esnek ve daha verimli olabiliyor. Bu da, ürünlerin kalitesini artırarak, kaynak kullanımını azaltıyor. Siemens, bu gereksinim ve inovasyonları karşılayabilmek amacıyla, cam üretim tesislerinin otomasyonuna yönelik ürün ve hizmetlerden oluşan kapsamlı bir portföy sunmak için cam üreticileri ve ekipman üreticileri ile iş birliği yapıyor. Proses kontrolü, harman dairesinden sıcak cam ve soğuk cam ünitelerine ve hatta yardımcı işletmelere kadar tüm cam üretim sürecinin optimizasyonunda kilit noktada bulunuyor. Simatic PCS 7, üretim verilerini işlemede kullanılan güçlü ve çok yönlü bir sistem. Benzersiz derecede ölçeklenebilir bir mimari, güçlü mühendislik araçları ve kapsamlı varlık yönetimi özellikleri, cam tesislerinin verimli ve düşük maliyetli olarak çalışmasını sağlıyor. Bu durum, tasarım, mühendislik, kurulum ve işletmeye almadan operasyon, bakım ve modernizasyona kadar tüm hizmet döngüsü için geçerli.

PCS 7, proses otomasyonu, lojik kontrol ve proses emniyeti konularında ortak donanım ve mühendislik araçları kullanıyor. Bu yazılım, ana üretim ünitelerinin haricinde atık ısı geri kazanımı veya enerji dağıtımı gibi ikincil üretim süreçlerinin komple otomasyonuna da cevap veriyor. Bunun yanı sıra PCS 7, başta Simatic donanımlı olmak üzere diğer paket üretim birimlerinin, kontrol sistemlerini de genel proses kontrol sistemine entegre etmek üzere gerekli özelliklerle donatılmış durumda. Siemens, müşteriler açısından rekabetçi avantaj elde etmek ve bu avantajı güçlendirmek için kritik öneme sahip şu hususlara cevap vermeye devam ediyor: Operasyonel verimlilik, toplam sahip olma maliyetlerini (TCO) düşürmek, otomasyon varlıklarını korumak, tesislerin kullanılabilirlik düzeyini artırmak, süreç performansını optimum hale getirmek, güvenlik hizmet döngüsünün yönetimini desteklemek, mevcut kurulu sistemleri modernize etmek için yol ve yöntemler bulmak ve mühendislik maliyetlerini minimum düzeye indirmek.

Gelişmiş proses kütüphanesi (APL; Advanced Process Library)
Yazılımın yeni sürümü 8.0, daha önceki sürümde kullanıma sunulan APL kütüphanesini bir dizi yeni özellikleri ile beraber standart kütüphane olarak kullanıyor. APL, normalde geçmişte son kullanıcı veya sistem entegrasyon operatörünce bazı ayarların yapılmasını gerektiren, ancak günümüzde standart hale getirilmiş birçok teknik fonksiyon içeriyor. APL, yakın/uzak gibi ek kullanım konumlarını destekleyerek sistem konfigürasyonunun tesis donanımları ve tesisin operasyonel felsefesine uygun bir şekilde adapte edilmesini kolaylaştırıyor. Teknolojik fonksiyon blokları, ek analog değerler ve alarm modülleri ile genişletilebiliyor. I/O sinyal veri kalitesi bilgileri önce konfigürasyon içerisinden sonra da insan-makine arabiriminden (HMI) geçiyor ve böylece operatörler, herhangi bir sinyalin taklit edildiğini, sorun giderme amacıyla zorunlu olarak gönderildiğini veya sinyal durumunun kötü olup olmadığını bilebiliyor. 8.0 sürümü ile gelen yeni APL ise, Simocode gibi motor yönetim sistemlerinin, Sinamics ve Micromaster gibi kompakt sürücülerin entegrasyonu için standart yazılım modülleri içeriyor.

Tümleşik kontrol ve güvenlik
Proses emniyet uygulamaları için kullanılan Simatic S7 F kontrolör serisi, proses kontrol uygulamalarında kullanılan mühendislik araçlarının aynıları kullanılarak konfigüre ediliyor. Bu kontrolörler, TÜV onaylı SIL 3 seviyesine kadar proses kontrol ve güvenlik fonksiyonlarını yerine getirirken, isteğe bağlı olarak yüksek düzeyde erişilebilirlik sağlıyor. Standart ve güvenlik ile ilişkili karmaşık I/O sistemlerine sahip, uzaktan kontrol edilebilen ET 200M/S I/O modülleri ile birleştiğinde bu kontrolörler, mühendislik maliyetleri ve sistem karmaşasını büyük oranda azaltıyor.

İleri seviye proses kontrolü (APC)
APC kullanılarak operasyonel verimlilik açısından belirgin avantajlar elde edilebiliyor. Simatic PCS 7, tüm proses türlerinin optimizasyonuna yardımcı olacak, kapsamlı bir takım gömülü APC özelliği sunuyor. Bu özellikler arasında, PID Optimizasyonu, Modele Dayalı Öngörülebilir Kontrol (Model Predictive Control), Bulanık Kontrol (Fuzzy Control), Sinir Ağları (Neural Networks) ve Kontrol Performansı Takibi (Control Performance Monitoring) vardır.

Otomasyon varlıklarını, siber uzaydan gelecek tehditlere karşı korumak (Endüstriyel Güvenlik)
IT güvenliği, günümüzde proses otomasyonunun en önemli başlıklarından biri niteliği taşıyor. Siemens, endüstriyel güvenliğe yönelik sağlam ve kapsamlı bir yaklaşım sunuyor: “Derinlemesine Savunma” stratejisi. Bu strateji, güvenlik duvarları, erişim kontrolü, virüs tarayıcıları, askeri arındırılmış alanlar, IP sıkılaştırma ve etkin bir alan yönetimi planının uygulanması gibi farklı unsurlardan oluşan çok katmanlı bir savunma sisteminin oluşturulmasına öncülük ediyor.

İleri seviye alarm yönetimi
Planlanamayan iş aksaklıklarının en önemli ve ortak nedenlerinden biri de, tesis veya prosesleri engelleyen unsurlara etkin bir şekilde cevap verememektir. Simatic PCS 7 yazılımının, alarm düzenleme, alarm susturma ve durum temelli (akıllı) alarm gibi alarm yönetimi özellikleri, tesisin çalışmasını etkileyen olumsuz durumlarda, tesis güncellemelerinde, yeni ürünlerin üretiminde ve yeni başlatma/durdurma sekanslarının devreye sokulması gibi durumlarda bile operatörlerin proses performansını maksimum seviyeye çıkarmalarına yardımcı oluyor.

Kapsamlı tesis varlık yönetimi
Simatic PCS 7 sistemi sayesinde kritik öneme sahip tüm tesis varlıkları (depolar, tanklar, ısı değiştiriciler, motorlar, pompalar, vanalar, vericiler vb.), potansiyel arızalara karşı izlenebiliyor. Bu veriler, daha sonra, tesis bakım maliyetlerini belirgin ölçüde düşürdükleri ispatlanmış öngörülebilir ve önleyici bakım stratejilerini hayata geçirmek için kullanılabiliyor. Her bir cihaza ait farklı dosyaların saklanması ve görüntülenmesine olanak sağlayan tümleşik doküman yönetimi sistemi, operatörlerin son derece önemli bilgilere doğrudan bakım istasyonundan erişmelerine imkan tanıyor. Bakım istasyonu istemcisinin, herhangi bir operatör veya mühendislik istasyonuna kurulabilmesi sayesinde, varlıklara ilişkin saklanan belgeler ve bilgiler, tüm tesisten erişilebilir duruma geliyor.

Enerji ölçümü, yönetimi ve atık ısı geri dönüşümü
Diğer fonksiyonlarına ek olarak Simatic PCS 7 sisteminde enerji tüketimini ölçmek, yönetmek ve hatta bir cam fırınında oluşan atık ısıyı geri kazanmak için kullanılabilen akıllı entegre çözümler bulunuyor. Örneğin, “b.data”, tüm tesis içerisindeki enerji verilerini analiz etme ve raporlama imkanı sunuyor. Bu modül, PCS 7 veritabanını, yük ve emisyon raporlarını hazırlamak ve ileriye dönük tahminlerde bulunmak için kullanılan ticari araçlarla entegre ederek, üretim tarafındaki enerji verimliliğini artırıyor. Simatic “powerrate” sayesinde tesis sahibi, enerji tüketim düzeylerini farklı enerji tipleri bazında takip edebilir hale geliyor. Güç limiti takibi ve otomatik yük yönetimi, enerji tüketimini iyileştirmenin anahtarı oluyor. Siemens’in sunduğu atık ısı geri kazanımı çözümü, atık ısıyı, nihai olarak ısıtma ve soğutma işlemlerinde kullanılmak üzere elektrik enerjisi, basınçlı hava veya buhara dönüştürmeye yardım ediyor.