Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Ferraris İvme Sensörü

ACC 93, ACC 94
Hız kontrollü sürücüler kullanıcılardan gelen talepler üzerine gelişmeye devam etmektedir. Bu taleplerin en başında, ağır çalışma koşullarına kolaylıkla uyum sağlayan sensörler yer almaktadır. Bu nedenle Hübner Berlin, doğrusal ve dönel sürücüler için, bağıl ivme sensörlerini Ferrasis ilkelerine göre bir bütün olarak sistem kalitesini artırmak için geliştirmiştir. Ayrıca, bu sensörler kontrol döngüleri içinde de yer alabilmekte ve yer aldıkları kontrol döngülerinde performans artışı gözlenmektedir.

Çalışma prensibi
Dedektör ünitesinin içine monte edilen sabitlenmiş mıknatıslar, hareketli, iletken, ancak manyetik olmayan bir malzeme içinde anafor akımlar indükler. Dönel ivmenin hesaplanması için, bu malzeme bir disk şeklinde, doğrusal ivme hesaplamak içinse, bu malzeme bir metal şerit şeklinde olmalıdır. Üretilen girdap akımları ve manyetik alanlar diskin ya da metal şeridin radyal hızıyla doğru orantılıdır. Böylece anafor akımlarındaki en küçük değişiklik bobinler üzerinde bir gerilim üretir. Bu gerilimde, değişim hızı yani ivmeyle doğru orantı olduğundan ivme ölçüm işlemi bu şekilde gerçekleştirilir.

Ferraris Sensörleri kullanım alanları
• Sistem analizi
• Titreşim analizi
• Mekanik parametrelerin belirlenmesi (kütle, moment, eylemsizlik momenti, sönümleme)
• Kuvvet, moment ve sürtünme rekonstrüksiyonu
• İstenmeyen gürültünün nedenlerinin tespiti
• Motor ve rulmanların izlenmesi
• Frekans tepkisi ölçümü.