Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Enerji

Elektriğin üretiminden, dağıtımına ve son kullanıcıya ulaştırılarak tüketim bedelinin toplanmasına kadar geçen tüm süreci kapsayan enerji sektörü, yapılan çeşitli piyasa düzenlemeleri ve özel sektörün de yoğun ilgisiyle Türkiye’nin son yıllarda en hareketli sektörlerinden birisi durumunda.
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de alternatif enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasına yönelik olarak verilen teşvikler ise bu hareketliliği daha da artırıyor. Dünyada hidrolik dışında yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu güçteki oranı 2008’de %4 iken, bu oranın 2020 yılında %11.7’ye, 2035’te ise %15.8’e yükseleceği, hidroelektriğin ise aynı dönemde %20’den %17’ye gerileyeceği öngörülüyor.
Yenilenebilir kaynaklardaki artışa en büyük katkıyı rüzgâr enerjisi sağlıyor. Hızla gelişen diğer bir alan ise güneş enerjisinden elektrik üretimi. Bunların hızlı gelişmelerindeki ana etken ise güç elektroniği ve kontrol sistemlerindeki gelişmeler.