Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Enerji Verimliliğinde Akış Metrelerin Rolü

Günümüzde giderek artan rekabet koşulları enerji maliyetlerinde yüksek artışlara sebep olmaktadır. Gelecek yıllarda enerji kaynaklarının hızla tükeneceği düşüncesiyle, endüstriyel işletmelerde üretim kalitesi ve miktarının kaybına yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıyla enerji verimliliği uygulamalarına hızla yönelinmeye başlandı. Enerji verimliliği uygulaması ile ülkenin enerji ithalatına olan ihtiyacı azalırken, ekonomik kalkınma desteklenir ve enerji sıkıntısının minimuma indirilmesi sağlanır.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde her yıl enerji verimliliği konusunda yasalar ve farklı girişimler yapılmakta ve desteklenmektedir. Dünya Enerji Konseyi’nin yayınladığı rapora göre, 2004 yılından bu yana Orta Doğu dışındaki tüm dünya bölgelerinde, ekonomik faaliyete göre, enerji tüketimi az bir hızla büyüdü. Ayrıca, 1990 ve 2008 yılları arasında çoğu dünya bölgelerinde enerji ve karbon emisyonlarının her ikisinde de büyük bir tasarruf sağlandı. Küresel ısınmanın etkilerini azaltmayı hedefleyen Kyoto Protokolü ise, 1997 yılında Kyoto-Japonya’da kabul edildi ve 2005 yılında yürürlüğe girdi. Protokol kapsamında, 37 sanayileşmiş ülke ve Avrupa topluluğu, sera gazı salınımlarını 2008-2012 yılları arasında, 1990 yılına göre %5 azaltmak için bağlayıcı bir taahhütte bulundu.

Enerji verimliliği ve akış metreler
Enerji verimliliği geçerliliğini hiç kaybetmeyecek bir konudur ki, enerji tasarrufu için her bireyin gerekli tedbirleri alması çok önemlidir.

Günümüzde artan rekabet koşulları dikkate alındığında proseslerde buhar ve sıcak su kullanımında artış olduğu gözlenmektedir. Bu artışlar enerji tüketim maliyetlerini de artırmaktadır.

Kullanılan akışların debi ölçümü ile proses kontrolün önemli noktalarından biri gerçekleştirilir.

Akış metreler; gaz, sıvı, buhar gibi akışkanlığı olan malzemelerin kanal, boru vb. içinden geçen akışkanın debisini ölçmeye yarayan cihazlardır. Akışkanların debisinin ölçülmesi için birçok tipte cihaz mevcuttur.

Kullanılacak cihazın tipinin belirlenmesi, akışkanın karakteristiğine ve içerisinde bulunduğu proses şartlarına bağlıdır. Proseste kullanılacak uygun akış metrenin seçimi ise doğru ölçümün yapılması için ilk kriterdir.

Enerji tüketimini ölçmek ve ölçülen verilerin toplanması, verimli enerji kullanımını sağlar. Tesislerde tüm tüketim noktalarında yapılan ölçümler ile enerji verileri toplanır ve toplanan bu veriler proses ve tesise göre farklı şekillerde kayıt altına alınır. Yapılan bu ölçüm ve kayıtlar, enerji tasarrufunda büyük avantaj sağlar.

Oval akış metreler ile enerji verimliliği kontrolü
Oval, 1949 yılında türünün ilk örneği oval dişli debimetreyi pazara sunma ve bu ölçüm metotlarını kullanarak geniş ürün gamı hedefi ile debimetre geliştirme ve üretim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Oval ürünleri ile geliştirilen uygulamalar, endüstrinin çeşitli dallarında kabul görmüş ve müşteriler nezdinde yüksek güvenilirlik kazanmıştır. Bu tecrübelerin birikimi ile oluşan know-how ile Oval, güvenilir debi yönetimi konusunda çeşitli ürünler geliştirmeye de devam etmektedir.

Bu yetenekleri ile Oval, 60 yılı aşkın akış ölçüm tecrübesi ile müşterilerine ürün seçiminden servis hizmetine kadar birçok alanda destek sunmaktadır. Oval akış metreler geçmişten günümüze kadar her bir prosesin ihtiyaçları göz önüne alınarak dizayn edilmiş ve geliştirilmeye de devam etmektedir.

Endüstriyel tesislerde pnömatik ekipmanlar (hava silindirleri ve hava ile çalışan valfler) çok ciddi bir şekilde yer kaplarlar. Bu tesislerdeki elektrik ile çalışan kompresörler olmazsa olmaz ekipmanlardır. Eğer kompresörlerdeki enerji tüketimi normalin üzerine çıkarsa (hava hortumları ve bağlantılarındaki hava kaçakları nedeniyle oluşan kompresör verimindeki düşme vb.) şüphesiz ki operatörler sistemin tekrar verimliliğin artırılması konusunda arayışa girerler.

Oval´in enerji çözümleri işte tam bu noktada devreye girer. Hava kaynağının başından sonuna kadar gerçekleştirilen hava tüketiminin kontrolü, bu problemin ortadan kaldırılması için tek ve yeterli çözümdür. Bu yöntem ile ölçülebilir hale gelen tüketim kontrol edilebilir ve %20 ila %30 oranlarında enerjiden tasarruf edilebilir. Benzer şekilde buhar debisi ölçümü ve diğer yardımcı işletmelerin enerji kontrolü uygulamaları ile verimlilik artışı Oval sensörler tarafından sunulmaktadır.