Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

En Düşük Toplam Maliyeti Sağlayan Kalite Kontrol Sistemi Experion MX

Kağıt endüstrisi son yıllarda büyük değişiklikler geçirdi ve geçirmeye devam ediyor.

Honeywell, bu büyük değişikliklerin üreticileri nasıl etkilediğini ve bu değişikliklerin yol açtığı zorluklarla başa çıkmak için otomasyon sistemlerinden neler beklendiğini müşterileriyle konuşarak araştırdı. Yapılan araştırmalar sonucunda 3 ana başlığın ağırlık kazandığı görüldü.
Üreticiler:
• Kolay kullanılan, servis verilebilen ve bakımı yapılabilen sistemler istiyorlar.
• Kalitenin iyileştirilebilmesi için kağıt üretimi prosesinde daha iyi bir izlenebilirlik olmasını istiyorlar.
• Toplam maliyeti azaltmaya yönelik tedbirler almaya önem gösteriyorlar.

Honeywell bu istekleri kağıt endüstrilerinde Experion MX yeni nesil otomasyon sistemi ile karşıladı. Experion MX’in yeni geliştirilmiş ve entegre kullanıcı arayüzleri, operatörlerin prosesi izlemesi ve kontrol etmesini kolaylaştırmaktadır. Yeni ve geliştirilmiş ölçümler ile çok değişkenli ileri kontrol uygulamaları ürün kalitesini ve üretim verimliliğini geliştirmektedir. Sonuç olarak, servis ve bakım maliyetlerinde ve planlanmamış duruş sürelerindeki düşüş ile artan üretim ve azalan ıskarta toplam maliyeti azaltmaktadır.

Entegre kullanıcı arayüzü
Yeni Experion MX kullanıcı arayüzü kullanım kolaylığı ve verimlilik göz önüne alınarak dizayn edildi. Proses ölçümleri, makine boyuna ve enine kontroller, kopma sistemleri, kağıt izleme sistemleri, kalite raporları, üretim raporları ve saha cihazları gibi tüm operatör işlemleri için aynı görünüş ve kullanım kolaylığı sağlanmaktadır.
Entegre gösterim ile profil verileri, kamera verileri, PLC verileri ile DCS kontrol bilgileri tek bir sayfada izlenebilmekte, böylece operatör bir bakışta proses ile ilgili istediği tüm bilgileri görebilmektedir. Tüm sayfalar kolay anlaşılır ve kullanılabilir şekildedir. Akıllı alarm yönetimi, kullanıcıyı problemin kaynağına çok çabuk yönlendirmektedir.

Daha hızlı tarama ve ölçüm
Yeni Experion MX tarayıcı, benzersiz tasarım özellikleriyle ön plana çıkıyor. Yapısal kararlılığı artıran yeni tarayıcı gövdesi, en geniş makinelerde bile hassasiyeti ve dayanımı artıracak şekilde tasarlandı. 1200 mm/s tarama hızı sayesinde en geniş makinelerde bile 10 s’de tamamlanan tarama süresiyle, kendini takip eden sistemlere göre hızını birkaç kat artırdı. Kağıt kopmaları ve imalat değişimleri sonrasındaki toparlanma süresini azaltmak açışından hızlı tarama her zaman önemli olmuştur. Günümüzde, kontrol, üretim yönetim raporları, veri tabanları, kalite laboratuvarları, sevkiyat ofisleri gibi yerlerde ölçümlerin kullanılması ile hızlı tarama daha da önemli hale gelmektedir. Bu farklı işlemlerde toplanan istatistiksel verilerin imalattan imalata, günden güne karşılaştırılabilmeleri ancak verilerin tutarlı ve düzgün bir şekilde toplanmasıyla sağlanabilir. Yavaş tarama hızının olumsuzluğunu azaltmak için rakip sistemler normal tarama modundan dar tarama moduna geçebilmekteler ancak Experion MX’in yüksek tarama hızıyla her türlü diagnostik bilgiler ve en hassas ölçümler bile normal tarama modunda sağlanmaktadır. Tabii ki Experion MX tarayıcılar operatörün isteğiyle dar tarama modunu veya tek nokta ölçümünü de desteklemektedir, ancak normal taramadaki daha az kesintiler, daha düzgün ve istatistiksel olarak daha doğru veriler ve sistemin daha fazla kontrol altında olması demektir.

Modüler sensörler
Experion MX sensörleri, güç, soğutucu, basınçlı hava bağlantısı ve ağ bağlantısını sağlayan kızaklar ile kolayca monte edilebilen modüler yapıda tasarlanmıştır. Mevcut sensörün yerine istenildiği takdirde fabrika kalibrasyonu yapılmış yedek sensör kolayca yerleştirilir. Yeni sensör otomatik olarak ağa bağlanır, kendini tanımlar ve gerekli çalışma parametrelerini indirir ve ölçüme hazır hale gelir. Bu tasarım, sensörlerin çabuk değişimini sağlayarak duruş sürelerini azaltmaktadır. Kağıt üreticileri daha verimli makinelerle çalıştıkça, duruş maliyetleri yükselmekte ve makineyi bir an önce üretime geçirmek için zaman zaman sensörün tamiri yerine değiştirilmesini tercih etmektedirler. Önceden olduğu gibi, Honeywell veya fabrikanın bakım ekibi, sensörleri komponent düzeyinde de onarabilirler.

Yeni ölçümler
Ölçüm yelpazesini geliştirmek ve üreticilere yardımcı olabilmek için benzersiz yeni ölçümler geliştirilmektedir. Yeni kuşe ölçümü CaCO3’ın kızıl ötesi prensibi ile doğrudan ölçümünü sağlamakta, GelView ise kuşe makinelerinde kuşe yüzeyinin jelleşme noktasını saptamaktadır. Kamera tabanlı sensörler, formasyon, elyaf yönü ve anizotropi, yüzey topografisi, krep ve yüzey düzgünlüğünü ölçmektedir. Yeni mukavemet ölçümleri, TEA, STFI ve ring crush testlerine uyumludur. Elek üzerinde drenaj ölçümü SpectraFoil denen su miktarı ölçümü esasına göre yapılmaktadır. Porozite de yapılabilen yeni ölçümler arasındadır.

Experion MX aynı zamanda klasik ölçümlerde de iyileştirmeler getirmektedir. Artık, gramaj ölçümü, düşük gramajlar için 2 Curie gücündeki Pm147 sensörü ve temizlik kağıtları için yeni kızılötesi kuru gramaj ölçümünü de içermektedir. Rutubet ölçümü, yüksek gramajlar için yüksek güçlü yansımalı sensör ile geçirmeli sensör, mikrodalga kızılötesi sıcaklık ölçümü, pres ve TAD bölümleri için ExPress fiber optik ölçümü yapabilecek şekilde geliştirilmiştir. Kalınlık ölçümü, hafif temaslı UniFoil ile lazer tamamen temassız ölçüm ile geliştirilmiştir. Dolgu ve opasite ölçümleri artık dolgu tipinden ve karışımından etkilenmeyecek şekilde çalışabilmektedir. Renk, floresan ve beyazlık ölçümlerinde sürekli opasite kompanzasyonu sağlamaktadır. TAPPI parlaklık ölçümünde ise toza karşı sürekli kompanzasyon yapılmaktadır. Ayrıca sensörün ayarsızlığa karşı hassasiyeti azaltılmıştır.

Çok değişkenli kontrol
Yeni Experion MX çok değişkenli makine boyuna kontrolü, kullanım ve ayarlamaları kolaylaştıracak şekilde geliştirildi. Lineer olmayan otomatik kazanç ve zaman gecikmesi ayarlaması kullanıma sunuldu. Kontrol ayarları ve optimizasyon için entegre araçlar geliştirildi.

Çok değişkenli enine kontrol ise, geleneksel enine kontrol stratejileri ile her bir ölçümün ayrı ayrı kontrolünden farklı olarak tüm enine kontrolleri bir bütün olarak optimize eder ve dolayısıyla daha yüksek bir kalite düzeyi sağlar. Her tarama sonunda üretilen kontrol çıkışı, kopma sonrası ve imalat değişimlerinde prosesin hızlı toparlanmasını sağlar. Kontrol sistemi sınırları algılayarak, makine enine kontrol aktüatörlerinin çalışma sınırlarına yaklaşması durumunda kontrol performansını iyileştirir.

Online diagnostik ve servis seçeneği
Experion MX gerekli bilgilere hızla ulaşımı sağlayarak bakım ve servisi kolaylaştıran online diagnostik özelliklerine sahiptir. Sistemin her parçası, ağaç yapısının bir parçası olarak gösterilir. Alarmlar ve uyarılar kolayca farkedilebilmeleri için ağaç yapısında üst düzeylere yönlendirilir. Konuyla ilgili belgelere ağaç yapısı üzerinden doğrudan erişilebilir. Parçaların durumları, problemin kaynağının kolayca bulunmasını sağlayan, renk kodlarıyla da tanımlanmış ayrıntılı bilgilerle gösterilir.

Entegre araçlar bakımın planmasını kolaylaştırır. Periyodik bakım işleri, otomatik olarak planlanır ve gerekli parçalar ve tahmini gerekli süreler hesaplanır. Bitmemiş işler otomatik olarak bir sonraki güne kaydırılır. Parçaların kullanım süresi izlenerek bir sonraki periyodik bakım zamanı ayarlanır.

Bugünlerde görülen diğer bir eğilim ise fabrikalardaki bakım personelinin daha geniş bir sorumluluk alanına sahip olmasıdır. Makinelerin bakımı daha az kişiyle yapılmakta ve zaman zaman üretim sorumlulukları, bakım ve servis ile birleştirilmektedir. Bunun sonucu olarak fabrikalarda servis bilgi ve deneyimi azalmaktadır.

Experion MX, sahada müdaheleye alternatif olacak şekilde, uzaktan erişime imkan sağlayan özelliklerle donatılmıştır. Honeywell servis merkezi, çalışma parametreleri ve diagnostik sonuçlarını uzaktan güvenli bağlantılarla izleyerek problemlerin çözümüne yardımcı olur. Kısaca Honeywell uzmanları, fabrikaya gitmeye gerek olmadan, sahadaki mühendisin yanında yer alırlar, onlara yardımcı olurlar.

Ayrıca sensör onarımlarını hızlandırmak için, yeni geliştirilmiş diagnostik sayfaları sorunun ve performans sorunlarının kolayca bulunmasını sağlarlar. Bu daha hızlı arıza bulunması ve etkin bakım demektir.

Sonuç olarak, Experion MX kalite kontrol sistemi, hızlı ölçümü, yeni ölçüm sensörleri ve yeni çok değişkenli kontrol statejileri ile prosesin görünürlüğünü arttırmakta ve üstün bir kontrol sağlamaktadır. Yeni kullanıcı arayüzü, kolay kullanımı sağlamakta, yeni diagnostik araçları ise servis ve bakım sürelerini azaltmaktadır.

Bu bileşenlerin tümü ile kalite kontrol sistemindeki en düşük toplam maliyete ulaşılmaktadır.