Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Emniyet Ekipmanlarında Kalite ve Fonksiyonellik

Günümüz koşullarında hepimizin bütçe konusunda dikkatli davrandığı bir gerçek. Mümkün olan her alanda tasarruf sağlamaya çalışmak anlaşılır bir tutum. Ancak bu tasarrufun sonunda bize daha pahalıya patlayabileceğini de unutmamak, karar verirken dikkatli davranmak gerekiyor.

Mühendisler için bu konu daha da kritik. Çok karşılaşılan hatalardan biri; daha ucuz emniyet ekipmanı satın alarak maliyeti düşük tutmaya çalışırken, uzun vadede çok daha fazlasını ödemek.

Emniyet ekipmanlarını değerlendirirken, iki özellik üzerinde durmak gerekir: Kalite ve fonksiyonellik. Yüksek fonksiyonellikteki ürünler kullanıcıya zaman kazandırarak, daha verimli çalışma imkanı verir. Ürünlerin kalitesi ise, yeni EN ISO 13849-1 Makine Emniyeti Standardı ile birlikte emniyet seviyesi belirlemede en önemli parametre haline gelmiştir. Bu standartta Mttfd (ilk tehlikeli hataya kadar geçen süre) kaliteye ve performansa işaret eder ve doğrudan emniyet seviyesinin belirlenmesinde kullanılır. Mttfd değeri düşük bir ürün kullanıldığında, diğer teknik özellikleri ne kadar üstün olursa olsun, yüksek PL seviyelerine ulaşılamaz.

Mesela, basit bir emniyet rölesini ele alalım. Farklı üreticilerden alınan iki ürün, aynı gibi görünebilir. Ancak, ucuz ürün, kendisinden biraz daha pahalı alternatifini pek çok özellik yönünden yakalayamayacağı gibi, aynı Mttfd değerine de sahip olmayacaktır. Bu durumda ucuz ürünü seçen kullanıcı yasalarla belirlenmiş emniyet standartlarına ulaşamaz.

Ürün fonksiyonelliğine örnek olarak LED’ler aracılığıyla hata teşhisi verilebilir. Bu özellik kullanıcılara çoğu kez gereksiz bir lüks gibi görünür. Oysa, devreye alma sırasında sağladığı zaman tasarrufu ya da plansız duruş anında kısalan arıza sürelerinin oluşturduğu kazanç, rölenin bedelini kat kat aşar. Ayrıca, ucuz ürünün Mttfd değeri, iyi kalitede (ve doğal olarak biraz daha pahalı!) olan rakibinden çok daha düşük olacağından, sıklıkla plansız duruşlara neden olacaktır.

Başka bir örnek, farklı kalitedeki ışık perdeleri için verilebilir. Işık perdesinin lensi kirlenirse, emniyetli otomasyon sistemi gereğini yapacak ve makineyi durduracaktır. Tabi ki bu duruş, üretim kaybı açısından oldukça maliyetli olacaktır. Ayrıca, üretim kalitesine de zarar verme ihtimali vardır. Bu tür hatalar emniyetli otomasyon sistemi içinde bulunan herhangi bir cihazdan kaynaklanabilir. Ancak, daha yüksek kalitede ve gelişmiş teknik özelliklere sahip cihazların, bu tür hatalara yol açma olasılığı çok daha düşüktür. Böyle bir fark günümüzün rekabetçi üretim koşullarında göz ardı edilemez.

Amaca uygun ürünler
Şimdiye kadar tüm emniyet ekipmanlarının ilgili standartlara uygun olduğunu varsaydık. Fakat, yetersiz emniyet ekipmanı kullanarak işin kolayına ve ucuzuna kaçılmaması gerektiğini de vurgulamak gerekiyor. Örnek olarak, tehlikeli bir makinenin kodlu emniyet şalteri ile fiziksel olarak korunduğunu düşünelim. Bu şalter, her bakımcının alet kutusunda bulunan sıradan bir mıknatısla tetiklenebilecek basitlikte olmamalıdır. Aksi takdirde, manipülasyon nedeniyle emniyet işlevini gerçekleştiremez ve olası tehlikelerin önüne geçilemez.

Yukarıda anlatılanların amacı, emniyet ekipmanları ile ilgili konularda kısıtlama yapmanın en iyi ihtimalle hesapsızca, en kötü ihtimalle de tehlikeli bir davranış olduğunu göstermektir. Diğer yandan iyi tasarlanmış bir emniyet otomasyon sistemi, kesinlikle tasarruf sağlayacak ve uzun vadede kendini amorti edecektir. Mesela Pilz PNOZsigma emniyet rölesi, küçük boyutları ve yüksek fonksiyonelliği ile, çok sayıda farklı ürün yerine tek bir ürünle çözüm sağlar. Böylece elektrik pano boyutlarından tasarruf edilerek, maliyetler azaltılmış olur. Daha karmaşık projeler için, Pilz PNOZmulti modüler emniyet rölesi içeren bir emniyetli otomasyon sistemi; tasarım ve uygulamada, sıradan emniyet röleleri ve karmaşık bağlantılar içeren sistemlerden daha ekonomik olacaktır. Çok sayıda makine yapılıyor ya da tasarlanıyorsa, daha da fazla tasarruf sağlanır.

Üstelik hem PNOZsigma hem de PNOZmulti’nin Mttfd değeri yüksektir. Ayrıca, konvansiyonel emniyet rölelerine kıyasla ileri düzeyde teşhis yeteneğine sahiptirler. Bu özellikler makine imalatçıları, sistem entegratörleri ve son kullanıcılara avantaj sağlar.