Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Elektriksel Bakımdaki İş Ortağı Termal Kameralar

Önleyici bakım faaliyetlerinde, mekanik ve elektriksel sistemlerin veya üretim proseslerinin izlenebilmesi için termografinin ne kadar önemli olduğu artık kanıtlanmıştır.

Elektriksel bakımdaki amacımız enerji üretiminde optimuma ulaşmak, enerji kayıplarını minimuma indirmek ve bizim için en kritik noktalardan birisi olarak da elektrik kaynaklı yangın riskini en aza indirmektir.

Türkiye Yangından Korunma Vakfı ile Yangından Korunma Derneği tarafından yapılan çalışmada belirtildiği üzere çıkan yangınların %22,8’lik kısmı elektrik kaynaklıdır.

Bu yangınlara sebebiyet veren elektrik kontağında; doğrudan enerji taşıyan iletken hatlarının birbirleri ile teması ya da yanlış tasarımı (yanlış kablo seçimi, aşırı yüklenmeler vs.) yüzünden, sistemden öngörülenden fazla akım çekiliyor ise, bu durum uzun zaman diliminde aşırı ısınmalara ve dolayısıyla kabloların erimesine veya kısa devre haline geçmesi sonucu yangına sebep olabilir.

Büyük üretim tesislerinin, otellerin, hastanelerin, yaşadığımız alanların ve akla gelebilecek her türlü tesisin elektriksel bakıma ihtiyacı vardır.

Bu tesisler, milli servet anlamına gelmekle birlikte, en önemlisi, bu tesislerde çıkabilecek yangınların can güvenliğine kast edebilecek ciddiyette olmasıdır. Dolayısıyla elektrik tesisatlarında periyodik bakımların sürekli olarak, aksatılmadan gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi halde, tüm birikimler, emek, çaba birkaç saat içinde göz göre göre yok olabilir. Daha da kötüsü can güvenliği tehlikeye girebilir.

Böylesi senaryolarla başa çıkabilmek pek tabii mümkün. Testo termal kameralar, tam da bu amaca yönelik olarak sunuluyor.

Elektrik kaynaklı yangınların çıkış sebebi olarak, bağlantı bölgelerindeki kabloların aşırı ısınmasından bahsetmiştik. Termografinin temeli de yüzeydeki sıcaklık dağılımının izlenmesidir.

Dolayısıyla Testo termal kameralar ile elektriksel sistemler üzerindeki kusurlu bağlantıları tespit etmek için tek bir bakış yeterli olacaktır.

İnfrared termografi; düşük, orta ve yüksek voltaj sistemlerinde sıcaklık durumunun değerlendirilmesini sağlar. Termografik görüntüler sayesinde, arızalı komponentler erken tespit edilir ve böylece gerekli önleyici faaliyetler derhal başlatılabilir. Bu da yangın riskini en aza indirir ve üretimin durmasından kaynaklanabilecek yüksek maliyetlerin önüne geçilmesini sağlar.

• Transformatörlerde
• Şalter dolaplarında
• Sigorta bağlantılarında
•Dağıtım kutularında, bu gibi kontrollerin periyodik ve aksatılmadan gerçekleştirilmesi gerekir.

Ayrıca yüksek gerilim hatlarının önemi daha büyüktür. Enerji dağıtım sistemlerindeki aksama süreleri mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Özellikle burada yüksek gerilim direklerindeki kusurlu bağlantılar kritik olabilir. Bazen birbirlerine çok uzakta olan bu transfer noktaları, ancak yeterli büyüklükteki bir dedektör veya telefoto lensler ile kontrol edilebilir.