Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Eaton Elektrik Grubu EMEA Başkanı Frank Campell: “Elektrik alanında satın alma yapmak istiyoruz”

Eaton’un elektrik grubu hakkında bilgi verir misiniz?
Elektrik başlığı altında 4 alanda hizmet veriyoruz. Bunlar; güç dağıtımı, güç kalitesi, endüstriyel otomasyon ve hizmetlerdir. Grubun toplam iş hacmi 2011 yılında 7.5 milyar dolardır. Organizasyonu 3 ana bölgeye ayırabiliriz. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan ben sorumluyum. Asya Pasifik bölgesinin merkezi Şangay’da bulunuyor. Diğer bölge ise Amerika. İş sonuçları, genellikle Amerika ve dünyanın geri kalanı olmak üzere 2 ayrı başlık altında açıklanıyor. Söz konusu 7.5 milyar doların 4.5 milyar doları Amerika, geri kalan kısmı olan 3 milyar dolar ise diğer coğrafyalardaki çalışmaların bir sonucudur.
Rakamlar, Eaton’un Amerika pazarında daha güçlü olduğunu gösteriyor. Peki diğer bölgelerde etkinliğini artırmak amacıyla ne tür çalışmalar yapılıyor?
Özellikle Kuzey Amerika’da daha güçlü olduğumuz doğrudur. Çünkü Kuzey Amerikalı bir şirketiz. Ürüne ve pazara göre değişiklik göstermekle birlikte burada birçok alanda pazar lideri olduğumuzu söyleyebilirim. Dünya çapındaki diğer müşterilerimize,Kuzey Amerika’daki müşterilerimize götürdüğümüz ürün ve hizmetleri sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden, özellikle Avrupa odaklı birçok satın alma gerçekleştirdik. Böylelikle de ürün portföyümüzü ve ürün yetkinliğinizi artırmaya çalıştık. Orta Doğu, Afrika bölgesi ve Türkiye’deki etkinliğimizi artırmak için de benzer bir yol izlemekteyiz.

EMEA bölgesinde son dönemde yenilenebilir enerji ve akıllı şebeke yatırımlarının arttığını gözlemliyoruz. Eaton’un bu alanlardaki pozisyonu konusunda açıklama yapar mısınız?
Eaton, rüzgar ve güneş enerjisi alanlarında da ürün ve çözüm üretmektedir. Aynı zamanda şebeke otomasyonuyla ilgili ürünleri bulunmaktadır. Rüzgar türbini üreticilerine hidrolik ve elektrik yapılar ile ürünler sağlamaktayız. Bunlara örnek olarak kanat açış kontrol ürünlerini ve türbin içerisinde elektrik düzeneğinin teknolojisiyle ilgili ürünleri verebiliriz. Şebekeye OG’de bağlantı sağlayan parçaları da temin ediyoruz. Güneş enerjisinde özellikle fotovoltaik üretimler gerçekleştirmekteyiz. Solar invertör de üretmekteyiz. Konut kullanımı için 5 kV’lık veya daha küçük invertörler üretebilmekteyiz. Daha büyük sistemler için de invertörlerimiz bulunuyor. AC-DC şalterler, yıldırım koruması yapan parçalar ve aynı zamanda solar invertörü şebekeye ve şebekeden eve bağlayan çeşitli parçaları da üretmekteyiz. Elektrikle ilgili OG ring main ünitelerini üretmekteyiz. Bunlar 24 kV’a kadardır. Bu skalanın daha üst kısmında yer alan yani elektrik üretimi ve dağıtımında kullanılan 24 kV’un üzerindeki ürünlerin sağlayıcısı değiliz.

Eaton’un elektrik enerjisi alanında EMEA bölge stratejisi nedir? Eaton Türkiye’yi bu strateji kapsamında Avrupa ve Orta Doğu’ya açılan bir kapı olarak mı görüyor?
Türkiye, çok büyük bir pazar. Ancak ülkedeki pozisyonumuz istediğimiz seviyede değil. Burada daha kuvvetli ve büyük hale gelmek istiyoruz. Dolayısıyla Türkiye’nin bize çok ciddi fırsatlar sunan bir pazar olduğunu düşünüyoruz. Polimer Kauçuk adlı firma ile satın alma anlaşması imzaladık. Firma, hidrolik hortum üreticisidir. Elektrik olarak da pazarda satın alma gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye’yi Orta Doğu’ya açılan bir kapı olarak görmemekteyiz. Türkiye ve Orta Doğu’yu birbirinden ayrı değerlendiriyoruz. Çünkü, merkezi Dubai’de olan Orta Doğu için özel bir yapılanmamız var. Türkiye’de Türkiye odaklı çalışmak istiyoruz.

Güç dağıtımı, endüstriyel otomasyon, güç kalitesi ve hizmetler başlığı altında yer alan ürün ve çözümlerimizi Türkiye’deki müşterilerimize sunmak istiyoruz. Türkiye’de şu anda istediğimiz düzeyde olmayabiliriz. Ancak, bu stratejiyi kapasite artırmak için kullanacağız. Kapasite artırımını ise organik ve inorganik olmak üzere iki alanda yapacağız. Organik kapasite artırımından kasıt insana, insanlar arası ilişkilere ve çeşitli kanallara yapılacak yatırımlardır. İnorganik ise faaliyet alanlarımızın örtüştüğü şirketleri satın alarak veya çeşitli ortaklıklar kurarak gerçekleştirilecek kapasite artırımıdır.

EMEA sınırları içerisinde yer alan Orta Doğu oldukça sorunlu bir coğrafya. Buna bir de Avrupa’da özellikle Euro bölgesindeki bazı ülkelerde yaşanan krizler eklendi. Özellikle bu son gelişme, Eaton’un EMEA bölgesi stratejilerinde bir değişikliğe gitmesine neden oldu mu?
Dünya, çok karmaşık bir hale geldi. Her an her şey olabiliyor. Eaton, değişik alanlarda faaliyet gösteren bir firmadır. Bu alanların içerisinde otomotiv, havacılık, elektrik gibi değişik başlıklar yer almaktadır. Eaton, sadece iş alanları olarak değil coğrafi anlamda da farklı bölgelere yayılmıştır. Sektörel bazda bakıldığında Eaton’un faaliyet alanları arasında petrol ve gaz, makine ekipman gibi marketlerin olduğu görülür. Farklı alanlarda faaliyet göstermek, Eaton’a esneklik kazandırmaktadır. Bir coğrafyadaki bir iş yolunda gitmiyorsa o kaynakları farklı bir alana kaydırmak mümkündür. Şu da unutulmamalıdır ki, işlerin aynı anda tüm dünyada kötü gitmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Elektrik alanında Avrupa’da işlerin kötü gittiği doğrudur. Orta Doğu’da da bazı ülkelerde problemler yaşanmaktadır. Buna rağmen Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ciddi yatırımlar yapmaktadır. Türkiye, Rusya ve Afrika’da da ciddi fırsatlar vardır.