Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

DIN 4754 Standardına Göre Kızgın Yağ Kazanlarında Kullanılan Emniyet Switch’leri

{resim_sag_kucuk}31{/resim_sag_kucuk} Transfer yağının (organik ısıtıcı) yüksek ısılara maruz kalmaması için kazan, üretici tarafından belirlenen asgari debide çalıştırılmak zorundadır.

Akış kontrol emniyeti
{resim_sol_kucuk}32{/resim_sol_kucuk} Pompa herhangi bir sebepten (mesela bir ısıtıcının hava veya gaz yapması, borunun tıkanması sebebiyle borudaki akış mukavemetinin artması, filtrelerin vanalarının kaçırması gibi) kafi kapasite ile çalışıyorsa, ısıtıcı tarafından aynı enerji yağa verileceğinden, yağ filmi sıcaklığının artmasına sebep olur. Bu duruma mani olmak için, akış kontrol emniyet faaliyete geçirilerek yağın ısıtılması kesilir. Bu gibi hallerde elektrik sistemin tesisatın tekrar çalışmasına engel olur.

Sistemde kullanılan emniyet  cihazları

{resim_sol_satir}33{/resim_sol_satir}


Kızgın yağ tesislerinde kullanılan Fischer Emniyet Enstrümanları                                                     

  • Fischer DS 11 Emniyet Akış Switch’i
  • Fischer EU STD Emniyet Sıcaklık Limitörü
  • Fischer NK10 Emniyet Seviye Switch’i

EN ve NFPA kurallarına göre elektronik debi ölçüm cihazları (transmitterler) emniyet unsuru  olarak kabul görmemektedir. Mekanik switch kullanılması zorunludur.

{resim_sag_kucuk}34{/resim_sag_kucuk} Kızgın yağ uygulamalarında Fischer DS 21 (prototipi denenmiş) ve DS 11 akış switch’leri kullanılmaktadır.

Cihaz skalası üzerinden anlık debi % m3/saat cinsinden ve Orifis fark basıncı görülür. Cihaz üzerindeki 2 adet kontak birbirine seri bağlanabileceği gibi, biri alarm diğeri sistemi bloke etmek için kullanılabilir.

Cihazın iki adet ayarlanabilir kontağı bulunmaktadır. Serpantinin aşırı ısınmasını önleyecek asgari yağ debisi 1.kontağa set edilmelidir.

2. kontak ise diğer serpantinlerde yağ geçişi azaldığında veya tıkanması halinde -debi yükseldiğinde- ikaz verecektir.
Emniyet unsuru olarak elektronik akış ölçerin kullanılması standartlara göre doğru değildir. Çünkü bu enstrümanlar en iyi marka olsalar bile, emniyet fonksiyonları yoktur.

Resimde elektronik akış ölçerlerin (transmitterin) kullanıldığı uygulamayı göreceksiniz.

{resim_sol_satir}35{/resim_sol_satir}


EN ve NFPA kurallarına göre switch’ler seri bağlanarak emniyet zinciri oluşturulmalıdır. PLC’ye direkt bağlanmamalıdır. Elektronik enstrümanlar emniyet unsuru kabul edilmemektedir.

{resim_sol_satir}36{/resim_sol_satir}


Fischer NK 10 Seviye Limitörü

Genleşme tanklarında kullanılması gereken Emniyet Seviye Switch’i

Fischer NK 10 seviye switch’i SIL (Safety Integrity Level), TÜV sertifikalarına sahiptir. Yağ seviyesi azaldığında sistemi durdurur.

UNI Sensör OMD 1140 Oksijen Analizörü

Başlıca özellikleri
-Uzun ömürlü ve ekonomik olması
-Hassas ve hızlı ölçüm yapabilmesi
-Uzun süreli kararlılığı sahip olması
-Yedek parçasının ekonomik olması

Seçenekler
-Yüksek sıcaklıkta kullanılma
-Baca gazı ve yakma havası sıcaklığının ölçülerek CO2’nin ve verimin hesaplanması
-Baca debisinin ölçülüp, atık gazın kütle olarak hesaplanması
-Ölçüm değerlerinin kayıt edilmesi ve dijital olarak aktarılması