Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Control Techniques Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tom Alexander: “Unidrive M ürünleri farklı gruplarda üretim yapan müşterilerin ihtiyaçları için tasarlandı”

Unidrive M’in diğer Unidrive ailelerinden farkı nedir?
Daha önceki Unidrive modeli ürünler; Unidrive Classic ve Unidrive SP herhangi bir endüstride ve herhangi bir uygulamada kullanılabilen tekil çok amaçlı “Universal” sürücülerdi. Unidrive M ise üretim yapan müşteriler için özel olarak tasarlanmış yedi tip sürücüden oluşan bir ürün ailesi. Dolayısıyla birincil ürün seçiminde müşteriye hatırı sayılır derecede daha fazla seçenek sunuyor. Ayrıca Unidrive M ürünleri daha önce hiç uygulanmayan bir yolla, özellikle farklı gruplarda üretim yapan müşterilerin belirgin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

AR-GE sürecinizden bahseder misiniz? Kullanıcıların görüş ve yorumları Unidrive M ailesinin AR-GE’sini nasıl yönlendirdi?
Stratejik Pazarlama departmanımız öncelikle müşteriler arasındaki yönelimleri anlayabilmek için niteliksel bir araştırma yaptılar. Bu araştırma programı sektörde önde gelen belli başlı 100 kullanıcı ile yapılan derinlemesine görüşmelerden oluşuyordu. Görüştüğümüz kişiler arasında hem mevcut müşterilerimiz hem de potansiyel müşterilerimiz bulunuyordu. Mühendislerimiz bu niteliksel araştırma sayesinde, daha önce göz önünde bulundurulmayan müşteri ihtiyaçlarına odaklanmaları gerektiğinin farkına vardılar. İlk yapılan görüşmeleri kapsamlı bir niceliksel araştırma takip etti. Bu sayede niteliksel araştırmadan alınan sonuçların geliştirilmesi ve onaylanması sağlandı. Control Techniques’in araştırması 800’ü aşkın birleşik anket üzerinden yapıldı. Bu anketler müşterilerin temel ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla satın alma kararını yeniden yaratan, web tabanlı gelişmiş anketlerdi. Niceliksel araştırma müşterilerin soruları için bizim çözümlerimizi kontrol etmemize olanak sağladı. Niteliksel araştırma sayesinde ise müşterilerimiz için nelerin önemli olduğunu öğrenebilme imkanı bulduk. Niceliksel araştırma sırasında üretim yapan müşterilerin yedi ana grupta toplandığı gerçeği ortaya çıktı. Bu bizim için araştırmanın ortaya çıkardığı en önemli sonuç oldu ve böylece her küme için bir ürün içerecek yedi sürücüden oluşan yeni bir ürün ailesi geliştirme kararını verdik.

Unidrive M serisindeki ürünlerin nasıl geliştirildiğini açıklar mısınız?
Yedi sürücüden oluşan bir seriyi geliştirmek normalden daha kalabalık ve farklı yeteneklere sahip mühendislerin bir arada sıkı çalışmasını gerektirdi. Bunu sağlamak için ortak çalışmaya dayalı bir tasarım yazılım paketi kullandık. Bu yazılımla mühendislerimiz CAD paketlerini kullanarak bir arada çalışabildiler ve herkes bir dokümantasyon yönetim sistemine bağlı oldu. Tasarım işini mümkün olduğu kadar uzun süre CAD ortamında yapmaya çalışıyoruz çünkü tasarım farklılıklarını CAD ortamında yapmak gerçek dünyada yapmaktan çok daha basit. Ortak çalışmaya dayalı tasarım yazılımı kullanmanın bir diğer büyük avantajı da çok daha fazla entegre sanal test yapabilmiş olmamız. Control Techniques’in İngiltere’nin yanında, Fransa, Amerika, Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde mühendislik ve tasarım birimleri bulunuyor. Unidrive M’i geliştirirken firmamız dünyanın çeşitli bölgelerindeki mühendislik ve tasarım birimlerimizin, bu projenin her aşamasında birbirlerine yakın çalışmaları gerektiğini belirledi. Bunun iki tane nedeni var. Birincisi dünyanın farklı bölgelerinde aynı anda birbirine benzer konularda araştırma ve geliştirme çabasının ortaya konulmasını engellemek, ikincisi ise daha geniş bir mühendislik yetenek havuzuna erişebilme imkanına sahip olmaktı. Unidrive M geliştirme projesi sürecinde dünyanın farklı yerlerinden çeşitli ekiplerimiz arasında sağlam bağlar kuruldu. Böylesine heyecan verici ve yenilikçi bir ürünün sadece tek bir ülkede geliştirilmiş olmasını beklemek zaten mümkün değil.

Serinin çeşitli sektörlerdeki kullanımlarından örnek verebilir misiniz?
Unidrive M’in daha önceki ürünlerimizden farkı bu ürün ailesinin belirli bir sektör için geliştirilmiş olması: Üretim Otomasyonu. Üretim sektöründe Unidrive M ailesini kullanan ilk müşterilerimiz baskı, tekstil, ambalaj ve metal biçimlendirme alanında faaliyet gösteriyorlar.

Diğer sürücülere kıyasla Unidrive M serisinin en büyük avantajları nelerdir?
Undirive M, daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir şekilde müşterilerin hassas uygulamalarına uyum sağlıyor. Ürün ailesi içinde yer alan yedi sürücü üretim yapan müşterilerimizin dört temel sorunu için eksiksiz çözüm sunuyor. Bu dört temel nedeni açıklayayım:
Birincisi artırılmış makine verimliliği. Unidrive M, müşterilerimizin bugünden daha fazla üretim yapmasına imkân vererek makine başına düşen geliri artırıyor.
İkincisi hızlandırılmış yenilikçilik “İnovasyon”. Gerçek makine problemlerini çözen açık yapılandırma ortamı ve kontrol performansı sağlayarak Unidrive M, yeni yüksek performanslı makinelerin eskiye kıyasla çok daha hızlı yaratılmasına imkân veriyor. Sürücüler endüstrinin önde gelen CODESYS programlama ortamını standart IEC 61131-3 programlama dili ve standart sürücüler arası iletişim için standart Ethernet, I/O, HMI, PLC ve diğer endüstriyel makineleri kullanıyor. Üçüncüsü genişletilmiş seçenekler. Unidrive M kesin çözüm sağlamak için dünyanın en iyi ürünlerini seçebilme ve kolay entegrasyon sunuyor. Dördüncüsü ise artırılmış kullanım kolaylığı. Unidrive M her türden müşteri için sezgi yoluyla kullanabilecek kadar kolay bir yapıya sahiptir.