Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Çok Fonksiyonlu Tesisat Test Cihazı

CA6116 ile yeni yapılmış binalardaki veya mevcut binalardaki elektrik tesisatı uluslararası standartlara göre test edilebilir. İlgili test standartları: EN/IEC 61557, IEC60364-6, NF-C 15-100, VDE100, XP C 16-600.

Birçok ölçü aletinin yaptığı işi tek başına yapar ve bilgisayara aktarır. Elektrik müteahhitleri, danışmanlık firmaları, bakım personeli, bilgi işlem sorumluları için ideal üründür.

Ölçüm özellikleri
• Toprak devamlılığı ölçümü
• 50/100/250/500/1000VDC izolasyon direnci ölçümü
• Prizden topraklama ölçümü
• 3 telli (kazıklı) topraklama ölçümü
• Enerji altında prizden, prize ait; topraklama direnci, hat empedansı, loop empedans ölçümleri (enerji altında veya enerjisiz ölçüm yapılabilir) Bu ölçümler sayesinde ilgili noktaya ait faz-toprak ve faz-nötr kısa devre akımlarının otomatik olarak hesabı.
• Kaçak akım rölesi testi
• Faz-toprak, faz-nötr, nötr-toprak arası gerilim ölçümü
• Faz-faz arası gerilim ölçümü
• Harici akım probu ile akım ölçümü
• CosQ ölçümü
• Aktif güç ölçümü
• 50. dereceye kadar akım ve gerilim harmonikleri ölçümü
• Akım ve gerilim dalga formu gösterimi
• Faz sırası ölçümü

Toprak devamlılığı ölçümü
Bu testin amacı arıza akımlarının toprağa akmasını sağlayan topraklama iletkeninin toprak ile irtibat kalitesinin tespitidir. Burada ölçülen direncin uluslararası standart olan 2 W seviyesinin altında olması istenir. Bu değer limit olarak ekranın üzerinde görüntülenir (limit değiştirilebilir). İlgili standartlar doğrultusunda CA6116 test için 200 mA akım ve 4…24 V arası bir gerilim kullanır.

İzolasyon direnci ölçümü
Bu testin amacı izolasyon direncinin; aktif iletkenlerin birbirleri arasında ve toprağa karşı olan ölçüm değerlerinin ilgili uluslar arası standartların üzerinde olduğunun tespit edilmesidir.

CA6116 bu testi 5 farklı ölçüm kademesinde yapabilir 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 VDC. Böylece zayıf akım veya kuvvetli akım tesislerindeki izolasyon direnci testleri CA6116 ile yapılabilir.

Ürünün, 500 V’a kadar olan tesisler için varsayılan limit değeri 0,5 Mohm’dur. Bu değer istenilen herhangi bir limit değer ile değiştirilebilir.
 
Prizden topraklama ölçümü
Doğru bir topraklama; yıldırım veya arıza akımlarına karşı, insan, mal ve uygulamayı korumanın  tek yoludur. Bu nedenle elektrikle çalışan her cihazın bağlı olduğu noktadaki topraklama direncinin istenilen limitlerde olması büyük önem taşır.

CA6116 ile her türlü topraklama sistemine ait toprak direnci enerji altında veya enerjisiz olarak ilgili uygulamanın yanından anında ölçülerek görülebilir. Üstelik bu ölçüm hem toprağa kazık çakarak hem de kazık çakmadan direkt olarak prizden yapılabilir.
3 telli topraklama ölçümü
Bu ölçüm ile mevcut bir topraklamanın direnci periyodik olarak ölçülür ve sağlıklı çalıştığından emin olunabilir. Bunun için CA6116 ile verilen 2 adet topraklama kazığını toprağa çakıp test butonuna basmak yeterlidir. Ölçüm direkt olarak ekranda görüntülenir. Eğer expert (uzman) modu seçilirse ölçüm kazıklarının dirençleri de ekranda görüntülenir.
 
Enerji altında topraklama ölçümü (Ra)
Bu ölçüm temelde 3 telli topraklama ölçümü ile aynıdır. Tek fark bu ölçümde tek ölçüm kazığı kullanılır ve ölçüm süresince topraklama iletkenini sökmeye gerek kalmadığından hızlı ve güvenlidir. İki farklı ölçüm modu vardır. Kaçak akım rölelerinin (30 mA) açmasını engelleyecek test akımı ile ölçüm ki bu ölçümde 6/9/12mA’lik test akımları kullanılır. Yüksek test akımı ile ölçüm modunda (Trip mod) ise ölçüm hassasiyeti çok daha fazladır. Bu ölçüm sonucunda SEV3755 standardına göre faz-toprak hatası durumundaki hata gerilimi (Ufk)’de hesaplanır.

Enerji altında seçici topraklama ölçümü (Ra Sel.)
Eğer birçok topraklama elektrodu paralel bağlanmış ise (TN tip topraklama) topraklama ölçüm pensi kullanarak (bu üründe opsiyondur) enerji altında seçici topraklama ölçümü yapmak mümkündür. Bu ölçüm tekniği ile topraklama iletkenlerinden birinin topraklama direncini, diğer iletkenlerin bağlantısını sökmeden sistem enerji altında iken dahi ölçmek mümkündür.
 
Hat empedansı (Zi) testi
Bu ölçüm faz-nötr veya faz-faz arasındaki loop (döngü) empedansını ölçmek ve bir kısa devre durumunda akacak arıza akımını hesaplayarak ilgili devre kesicilerin seçilmesi veya seçilmiş olan devre kesicilerin uygunluğunun tespiti amacı ile kullanılır. Ölçüm için ürünle birlikte verilen özel priz adaptörü veya bağlantı kabloları kullanılarak kolayca prizden veya pano-ekipmandan ölçüm yapmak mümkündür.
 
Loop empedans (Zs) testi
TT tipi topraklama uygulamalarında, herhangi bir kazık kullanmadan toprak ölçümü yapmanın kolay yolu loop (döngü) empedansı ölçümüdür. Sonuç Zs, L ve PE iletkenleri arasında loop empedansını ölçerek bulunur. Topraklama direncinden sadece biraz büyüktür ki bu değer içerisinde trafonun topraklama direnci ve kabloların dirençleri mevcuttur ki bu değerler çok ufak olduğundan kayda değer değildir.

TN ve TT tipi uygulamalarda, loop empesansı ölçümü sayesinde kısa devre akımı da hesaplanır ve bağlantılar için gerekli korumaların değerleri anlaşılabilir (sigorta veya devre kesiciler).

IT tipi bağlantılarda ise, bu ölçüm trafonun empedansının çok yüksek olmasından dolayı yapılamaz ki bazen topraktan bağlantı tamamen izoledir.

Kaçak akım rölesi testi
CA6116 3 farklı metotla kaçak akım rölelerini test edebilir.
Pulse modu: Bu modda kaçak akım rölesinin cevap süresi açma süresi ölçülür.

Adım modu: Rölenin açma zamanı ve açma akımının tam olarak tespiti için kullanılır.
Tripsiz (açmasız) test: Kaçak akım rölesinin fonksiyonlarını tam olarak yerine getirip getirmediğinin tespitinde kullanılır.
KAR (RCD) testi aynı zamanda hata anında oluşacak olan hata gerilimini de hesaplamakta kullanılır. Uf = Zs x IDn
Bu ölçümde birçok test fonksiyonu değiştirilebilir.
Test edilen KAR (RCD)’nin kapasitesi
KAR (RCD) tipi: Standart (STD), S veya G tipi
Test sinyalinin dalga formu

Yazılım özellikleri (Data View)
• Ölçülen değerlerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi
• Bilgisayara bağlı iken ölçülen değerlerin cihaz hafızasından bağımsız olarak PC’ye kaydı
• Hafızaya kaydedilmiş verilerin PC’ye aktarımı
• Hafızaya kaydedilmiş verilerin Excel´e aktarımı
• Ürünün PC üzerinden ayarlanması
• Kaydedilmiş verilerin PC’ye aktarımı ertesinde otomatik rapor hazırlama (kapak sayfası ile birlikte)
• Rapor sonucunda test geçti-kaldı olarak özel rapor çıkartma özelliği
• Otomatik hazırlanan raporun PDF olarak kaydedilmesi imkanı
• Otomatik rapor sayfalarına açıklama pencereleri ekleyebilme özelliği
• Mouse ile zoom in ve zoom out
• Özel harmonik raporu.

Donanım ve diğer özellikler
• Arkadan aydınlatmalı geniş grafik LCD ekran ile kolay kullanım ve şık dizayn
• Sesli ve görsel uyarı sinyalleri ile alarmlar veya yanlış bağlantıları izleyebilme özelliği
• Renk kodlu bağlantılar ile hatasız bağlantı
• Farklı ölçüm aksesuarları ile kolay, hızlı ve hatasız ölçüm
• USB PC bağlantısı ile kayıt raporlarının kolayca PC’ye aktarımı
• Ölçümlere alarm limit değer atayarak limit aşımlarında sesli ve görsel uyarı.