Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Çimento

Global üretim içinde büyük bir paya sahip olan çimento sektörümüz dünyada olduğu kadar ülke içinde de büyük bir rekabet içinde.
Birçok sanayide olduğu gibi çimento fabrikalarında da rekabete karşı koyabilmek için dört ana hedef bulunuyor; duruşların azaltılması, enerji tüketiminin düşürülmesi, ürün kalitesinin yükseltilmesi ve bakım kaynaklarının daha akıllı kullanımı.
En büyük maliyet kalemini enerji giderlerinin oluşturması enerji otomasyon sistemlerinin sektör için önemini artırıyor.
Yüksek sıcaklıklar ve korozif gazların oluştuğu zorlu proses koşullarına sahip olan çimento sektöründe uygun saha ekipmanlarının seçilmesi ise sektörün rekabet gücünü etkileyen temel unsurlardan birisi.