Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Çevre Ölçümlü Koruma LMS53x: Multi Eko Teknolojili Güvenlik – Lazer Alan Tarayıcısı

En yüksek tarama mesafelerinde bile “koyu nesneleri” algılayabilen, hava şartlarından etkilenmeyen, esnek bir şekilde programlanabilen ve doğrudan alarm vermeye imkan sağlayan röle çıkışları ile LMS53x, alarm sistemlerine doğrudan entegre edilebilen bir lazer alan tarayıcıdır.

Çıkış bölümü için özellikle önemli olan multi eko teknolojisi kullanılmasıdır: Bu teknoloji, dışarıdaki maddeleri ve dış hava şartlarına bağlı arıza veya çoklu olarak yansımaları güvenilir bir şekilde tanımlayabilmekte ve bu durumları bertaraf edebilmektedir.

Arızalar veya çoklu olarak yansımalar güvenilir şekilde anlaşılabilmektedir. Bu şekli ile gerek yanlış gerekse hatalı alarmlar ile istenmeyen ihbarların (RUM) sayısı fazlasıyla azalmaktadır.
Serbest alan denetimi: Hırsızlık denemesinin daha “ön alanda” tanımlanabilmesi
Zaman kazanılması ve zararın en aza indirilebilmesi veya engellenebilmesi açık alan güvenlik ekipmanlarının en önemli avantajlarıdır. Buna uygun olarak ilgili firmalar mesela BHE (Güvenlik Sistemleri İmalatçı ve Kurucu Firmaları Federal Birliği) tarafından organize edildiği gibi güvenlik faktörü oldukça yüksek tutulur ve alarm verilmesinin ardından yeterli müdahalenin yapılabilmesi için reaksiyon zamanı kalmasına önem verilir. Böylelikle ticari, özel ve açık olan yerlerde hırsızlık zararının engellenebilmesine çalışılır. Somut teknik koruyucu tedbirler koruma hedefi ile yapılan bir güvenlik analizi sayesinde ortaya çıkar, yani beklenen tehlikeler, mümkün olabilecek suçlu profili ve gerekli bariyer etkisi ve benzerleri ile direnç sınıfı tartışma konusu olur. Buradan da hangi alan koruyucuların veya hangi fiziksel etki prensiplerinin maksadına uygun alarm verilebilmesi için prensip olarak uygun olup olmadığına karar verilebilir.

Alarm verilmesi: Açık alan denetimi özel talepler gerektirir
Diğer taraftan açık alan denetim sistemlerinde özellikle kullanım ve çevre şartları dikkate alınmalıdır. Fiziksel prensiplere göre bilinen denetleme sistemlerinde değiştirme veya içeriye girme denemelerinin tanımlamasında çeşitli kullanım ve kullanış sınırlarına sahiptirler. Bunun anlamı ise belirli bazı olayların belirli alan tarayıcılar tarafından hiç tanımlanmayacağı veya çok zor tanımlanacağıdır. Örneğin bir merdivenin mekanik bir noktaya dayanarak aşılmak istenmesi gibi. Bunun haricinde uygulamalar alarm tarayıcı sistemlerinin açık alanlarda kullanımının tavsiye edilmediğini ve ilgili yerde mevcut olabilecek bir takım şartların dikkate alınmasını gerektiğini göstermektedir; örneğin hava sıcaklığı, hava şartları, bitkiler veya alan üzerinde serbest olarak dolaşan hayvanlar gibi. Şayet bu yapılmazsa birçok alan tarayıcı sisteminde maksada hiç uygun olmayan yüksek tehlike alarmları verilmektedir.

Bunlar bir taraftan yanlış alarmlar olabileceği gibi DIN VDE 0833-1’de “herhangi bir tehlikenin mevcut olmadığı alarm” şeklinde tanımlanmaktadır. Bunlar genellikle yanlış bir alarma sebep olup gereksiz ve de ek maliyetler ile, örneğin harici bir güvenlik kurumunun kullanılması gibi yanlışlara sevk etmektedir. Yine aynı şekilde mekanik bir güvence veya bir elektronik denetimin devreden çıkartılması için yapılan girişimler de tanınmamakta ve bunlar devre dışı kalarak alarm vermemektedir. Bunların her ikisi de SICK Lazer Alan Tarayıcı kullanılarak engellenebilmektedir. Aksi takdirde, bunlar için sadece bir tek değil birden çok alan tarayıcının aynı anda çalıştırılması gerekecektir. LMS53x lazer alan tarayıcının uygun avantajları, kurulumu yapanlar için hızlı kurulum aşamalarına sahip oluşu ve kullanıcılar için ekonomik oluşuyla görülebilmektedir.

LMS53x lazer alan tarayıcılar yanlış alarmlar için etkilidir
LMS53x bir 2B lazerli ölçme sensörü olup açık alanlarda büyük ulaşım alanları üzerinde güvenlik uygulamaları için bir konsepte sahiptir. Tüm zaman üzerinden güvenlik sağlanması, eski alan tarama perimetre (çevre ölçümleri) koruması özel bir önem taşımaktaydı. Yatay olan yüzeyler, örneğin avlular, girişler veya çatılar gibi aynı zamanda dikey olan yüzeylerde yani duvarlar, çitler ve ön cepheler de korunabilmektedir. LMS53x EN 50130-5 test metoduna uygun olarak çevre sınıfı IV EN 50131 (VDE0830) direktifinin test metotlarını yerine getirmektedir. Yani cihaz düz bir yüzeyin denetimi için, tamamen atmosfer şartlarına açık olsa bile, bu alana monte edilebilir. Aynı şekilde iç alanlardaki duman ve su buharı olan yerlerde de aynı performansla kullanılabilir. Lazer ölçme sensörünün doğrudan güneş ışığı, yağmur veya yukarıdan damlayan su gibi olaylara karşı koruması bulunmaktadır. Sistem yapısı bir modül şeklinde olup aşağıdaki komponentlerden oluşur: Sensör kafası, verici alıcı optik ünite ve veri değerlendirmesi ayrıca bir soketli güvenlik uygulama modülü spesifik ve ayrı olarak uyumu yapılabilen ayarlar ve parametreleri ile yine soketli bir birim olarak entegre edilmiş parametre hafızası basit ve seri bir şekilde devreye bağlanması veya cihazın değiştirilmesini mümkün kılmaktadır.

Tamamen yeni ve özel ışığa hassas bir optik verici sayesinde içeriye girmeye çalışanlar büyük ve açık alan şartlarına göre 65 metre yarıçapında bir alan içerisinde algılanabilmektedir. Uygun bir yere yerleştirilmesi durumunda alan tarama çapı 30 metreye kadar olup 80 metrede %10 yansımalı (koyu siyah) obje yakalanabilmektedir. Açık alan olağan mesafelerinde 65 metre yarıçapa kadar her tür maddeye ulaşılabilir. Ayrıca en ekstrem remisyon zafiyeti gösteren “gölge şeklindeki” neopren elbiselerdeki şahıslar dahi tarayıcı tarafından 40 metre içerisinde görülebilmektedir. Açı ayarı 1° ve 0,167 ° arasında ayar edilebilir lazer ölçme sensörü böylelikle hemen her tür açık alan denetim görevindeki uygulamasında en iyi hassaslığı sağlar. LMS53x işletme esnasında yüksek bakım dostu olması ile tanınır lazerli ölçme sensörü kullanıcının kendi denetimini yapacak bir imkan da tanımaktadır ve kullanıcı tarafından açılıp kapanabilir. Bunun haricinde ayrıca her konuya ayrı olarak cihaz bakımı için servis devri daimleri tanımlanabilir. Multi eko teknolojisi yanlış ve eksik alarmlara karşı
Yüksek ışınma ve gücün öne çıkması için güvenlik uygulamalarında karar verici olay yüksek güçlü örnekleme ölçü sistemidir ve bu sistem 100 Hz’ye kadar tarama süratlerinde beş pulse teknolojisini kullanarak yüksek doğrulukta algılama yapabilmektedir. Bu Multi eko teknolojisi sayesinde LMS53x gelen ölçme bilgilerini optimum bir noktada daha hassas bir alan tarama gücü ile verebilmektedir. Bunun haricinde kayıt neticeleri her bir açı şuası esnasında alınan ölçme değerleri ile bugüne kadar ulaşılamamış bir ölçütte ve tamamen atmosfer ve çevre şartlarından bağımsız olarak elde edilebilmektedir. Ek olarak çok güçlü ve spesifik adapte edilmiş yazılım filtre algoritmaları etkin bir yakın pulse baskısı uygulamakta ve böylelikle yağmur sis veya toz içerisinden kötü görünümde dahi 190° tarama açısında seri ve güvenilebilir bir algılama o yere mahsus olmak üzere ortaya çıkmakta ve hareketli objeler derhal tespit edilebilmektedir.

Diğer alan tarayıcı sistemlerinin uyum sınırları ile kompanze edilmiş kombine kullanım

LMS53x çok sayıda güvenlik uygulamasının dış alanlarda yapılmasına en uygun alan tarama sistemi olup kendisinin etkinlik prensibi ve yine kendi değerlendirme metodu ile hemen her tür objeye has çevre şartına uygundur. Bu şekilde istenmeyen ihbarların oranını (teknik olarak sebep verilen alarmların toplamı, örneğin hava şartları ve kandırıcı ihbarlar örneğin denetim alanı üzerinde serbest dolaşan hayvanların sebep olduğu alarmlar gibi) en aza indirmek mümkün olabilmektedir. SICK’in daha önceden LMS200 olarak bir önceki ve binlerce defa montajı yapılmış tipinde TÜV, her gün için sadece maksimum bir defa maksada uygun olmayan alarm verildiğini tespit etmiş ve sertifikalamıştır.

Bu şekilde LMS53x’in değeri gayet açık olarak bunun üzerindedir ve bunu güncel olarak dayanıklılık testi yapılan elektrik santrallerindeki tertibatların kullanım şekli ispat etmektedir. Bunun anlamı ise daha az yanlış alarm, kendisini seri şekilde amorti etme, işletenlerde daha iyi bir yorum bulabilme ve işleten personelin mutlu olabilmesidir. Bu yüksek güvenilirlik, lazer ölçme sensörünü tamamen güçlü, güvenilir ve her yerde kullanılabilir bir alan tarama çözümü haline getirmektedir. Bunun anlamı ise, cihazın ek veya alarm denetleme sistemi olarak fiziksel açıdan tüm diğer alan tarayıcılarına göre kullanım yerlerine daha iyi adapte olabilmesi; örneğin sıcak resim kameraları, video tekniği ile yapılan mosyon denetimi, radar alan değişiklik ihbarları, taban denetimi ve çitlerdeki ihbar sistemleri ile elektromekanik alan tarama çözümlerinde kullanılabilmesidir.

Adeta sadece teknoloji veya LMS53x ile bağlantılı olarak güvenilir ve ekonomik bir açık alan denetimi güvence altına alınmaktadır. LMS53x, güvenlik sensörü olarak açık alan denetimlerinde başarılı bir çözüm sunmaktadır ve daha bugünden birçok tanınmış güvenlik firması bu sensörü bundan sonraki projelerinde ve örneğin Avrupa Federal Merkez Bankası’nın dış güvenlik sistemlerinde kurmayı planlamıştır.