Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Cam Sektöründe Otomasyon Uygulamaları

Dünya pazarlarındaki yoğun rekabet cam üreticilerinin araştırma/geliştirme faaliyetlerine özellikle odaklanmalarını gerektiriyor. Çeşitli ürün gruplarında, mevcut, gelişen ve gelişeceği öngörülen pazarlara uygun, katma değeri yüksek, çevre dostu, yeni ürün ve prosesler geliştirmek ise bu faaliyetlerin öncelikli amacı.

Ürün maliyetinin düşürülmesi ve kalitenin artırılması için ise, yeni ve alternatif ham madde kaynaklarının kullanımı, enerji yönetimi ve etkin kullanımı, yatırımların yeni teknolojilerle donatılarak verimliliğin en üst düzeyde tutulması ve hedeflenen zaman sürecinde üretime kazandırılması büyük öneme sahip.

Ham madde, harman, eritme, şekillendirme, soğutma, stok ve sevkiyat süreçleri boyunca kontrol ve izleme görevlerinin ötesinde bilgi sistemi olarak da çalışan yenilikçi otomasyon sistemleri, sektörün ihtiyaçlarını karşılayarak rekabet gücünü artıran en önemli yardımcı konumunda.