Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Bursa Fabrikasında Enerji Verimliliği

Günümüzde enerjinin verimli kullanılması gerekliliği hem iş hayatımızda hem de özel hayatımızda büyük önem kazanmıştır. Dünya çapında yapılan araştırmalara göre enerji tüketiminde ortaya çıkan CO2 gazı küresel ısınma oluşumuna neden olan en etkili gazlardan biridir. Artan dünya nüfusu ve sanayileşme nedeniyle artan enerji talebini karşılarken, CO2 üretimini en az düzeyde tutma amacı enerji verimliliğini ön plana çıkarmıştır. Bu kapsamda Bosch yönetimi tarafından dünya çapında CO2 üretimini azaltma hedefleri belirlenmiştir. 2007 yılında yapılan üretim rakamlarına paralel olarak belirlenen CO2 azaltma hedefleri orta ve uzun vadeli olarak tüm lokasyonlara bildirilmiştir.

Bosch Rexroth Bursa fabrikasının da 2009 yılında gerçekleşen taşınma süreciyle birlikte binanın ısı yalıtımı Bosch standartlarında yapılmıştır. Fabrikanın her türlü ihtiyacını bu yönde karşılayarak ihtiyaç duyulduğu kadar enerji kullanımı ile enerji masraflarını optimum düzeyde tutmak amacıyla havalandırma sisteminde, aydınlatma sisteminde ve ısı geri kazanımlı basınçlı hava sistemlerinde en ufak pompaya kadar enerji verimliliği prensip edinilmiştir.

Bununla beraber enerji verimliliği hakkında değişik fikirleri değerlendirmek ve yeni projeler geliştirmek amacıyla fabrika bünyesindeki tüm teknik departman temsilcilerinin katılımı ile “CO2 Azaltma ve Enerji Verimliliği Ekibi” oluşturulmuştur. Her hafta toplanan CO2 Azaltma ve Enerji Verimliliği Ekibi çeşitli faaliyetlerde bulunmuş ve projeleri hayat geçirmiştir.

Altyapı sistemleri, imalat ve bina aydınlatması gibi önemli alanların elektrik sarfiyatının ölçülmesi amacıyla kullanılan toplamda 28 adet sabit enerji analizörü ve makine bazında ölçüm yapabilmek amacıyla kullanılan 5 adet seyyar enerji analizörü ile enerji sarfiyat verilerini ölçme ve raporlama imkanı hazırlanmıştır. Böylece elektrik sarfiyatını ölçmek ve görüntülemek için bir sistem oluşturulmuştur. Gece ve gündüz şartlarında imalat alanı içerisinde yapılan ışık seviyesi ölçümleri sonuçları Bosch normunda belirtilen asgari gerekliliğe göre değerlendirme yapılara imalat alanı içerisinde ışık şiddeti ölçülmüş ve değerlendirilmiştir.

Bursa’daki diğer Bosch fabrikaları ile Enerji Verimliliği Projeleri kıyaslama yapılmış ve projeleri geliştirebilmek için Bursa içi ve İstanbul’daki firmalara teknik geziler gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu faaliyetler sonrasında ise CO2 Azaltma Projeleri oluşturulmuştur.

Bu projelere bazı örnekler aşağıda sunulmuştur:
• Soyunma odaları aydınlatması hareket sensörü uygulaması
• Ofis aydınlatma gruplandırmasının tadilatı
• Yıkama makinelerinin elektrikli ısıtma yerine sıcak su ile ısıtılması projesi
• Fırın atık gazlarındaki ısının geri kazanım projesi
• İmalat aydınlatma otomasyonu
• İmalat holü sıcaklığının optimize edilmesi
• Havalandırma sisteminde iç hava kullanımı projesi
• Bina dış aydınlatmasında enerji verimli ampullerinin kullanılması
• Sertleştirme prosesi gaz hatlarının birleştirilmesi projesi
• İmalat makineleri soğutma sisteminin bina soğutma sistemine adaptasyonu
• Basınçlı hava kaçaklarının tesbiti ve giderilmesi
• Havalandırma sistemlerinde frekans invertörü uygulaması
• Sayılan bu proje ve uygulamaların büyük kısmı hayata geçmiş olmakla beraber, CO2 salınımınn azaltılmasında ve enerji tasarrufunda büyük rol oynamaktadır.