Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

BSC9000 Serisi GPRS Modemler

BSC9000 serisi GPRS modemler 900 / 1800MHz ya da 850 / 900 / 1800 / 1900MHz bantlarındaki herhangi bir operatörün şebekesini kullanarak veri iletimini mümkün kılar. Modem, RS-232 ya da RS-485 tipindeki seri çıkışı bulunan seri bir cihaz ile çalışmak için tasarlanmıştır.

Modem, GPRS aracılığı ile elektrik, su, gaz sayaçlarının ve seri porta sahip diğer ölçüm cihazlarının uzaktan okunmasını sağlar.
GPRS şebekesi tarafında bağlantı TCP/IP protokolleri ile gerçekleştirilir. Cihaz tarafında ise RS-232 ve RS-485 tipindeki seri çıkışlar ile bağlantı kurulur.

BSC9000 serisi GPRS modemlerde 1 adet dijital giriş ve 1 adet dijital çıkış mevcuttur. Bunlar sayesinde modemin kapı açılması dedektörü, alarm ünitesi durumu ya da dijital çıkışa sahip herhangi bir alıcı gibi harici cihazlardan sinyal alması mümkün olur. Bu sinyallerin durumu SMS olarak raporlanabilir, haberleşme protokolü ile GPRS/GSM üzerinden uzaktan ya da servis bağlantısı ile lokal olarak okunabilir.

Haberleşme arayüzleri
Harici seri cihazlar ile iletişim için BSC9000 serisi GPRS modemler S-232 ve RS-485 arayüzleri ile donatılmıştır.

Modem, birden fazla cihaz ile bağlantıya izin verir. Bağlanılacak cihaz sayısı seri portun standartları ile belirlenir. RS-485 ara yüzü ile 32 cihazla aynı anda bağlantı yapılabilir, RS-232 kullanılarak ise bir cihaz bağlanılabilir.

BSC9000 serisi GPRS modemlere 1 adet cihaz ya da adreslenebilir 1’den fazla cihaz seri bağlantılar üzerinden bağlanabilir.
• RS-232 – asenkron, iki yönlü, 5 telli (RTS ve CTS de desteklenir, bağlantı zorunluluğu yoktur) seri arayüz
• RS-485 – asenkron, iki yönlü, “half duplex” modda 2 telli ya da 4 telli arayüz

Dijital giriş ve çıkışlar
BSC9000 serisi GPRS modemlerde 1 adet dijital giriş ve 1 adet dijital çıkış mevcuttur. Giriş kapı açılma algılama detektörü ya da alarm durumu ünitesi gibi cihazların sinyallerini almayı sağlar. Dijital çıkış saat senkronizasyonu pulsu üretmek için kullanılabilir.

Giriş no 1: Optomosfet: 9 – 240V AC/DC gerilim ile, 60mA akımla çalışır.

Çıkış no 1: Katı hal rölesi: 9 – 240V AC/DC gerilim ile, 120mA akımla çalışır.

Bildirim LED’leri
LED’ler cihazın ön yüzeyinde bulunmaktadır ve modem çalışması hakkında bilgi verirler. Ek bir cihaz bağlamadan aşağıda belirtilen durumları tanılama mümkün olur:
• Güç beslemesi algılandı
• Modem çalışma durumu (Modem kullanıma hazır, SIM kart hazır, USB ile lokal konfigürasyon gerçekleştirilebilir)
• GPRS bağlantısı gerçekleşti
• GSM sinyal seviyesi (3 LED)
• GPRS katmanından seri çıkışa veri iletimi
• Seri çıkıştan GPRS katmanına veri iletimi
• Giriş devresi kapalı
• Çıkış devresi kapalı

SMS
BSC9000 serisi GPRS modemler SMS mesajları ile kullanıcıya bilgi yollanmasına izin verir. Sistemdeki olaylara göre SMS mesajları yollanabilir ve bu bilgiler şunlardan herhangi birisi olabilir:
• Modem açıldı
• Beyaz ya da kara liste filtre ihlali
• Yanlış kullanıcı adı ya da şifre ile giriş denemesi
• Modem dijital girişindeki sinyal değişti (ON ya da OFF)
• GSM sinyal seviyesi kullanıcı tarafından ayarlanmış eşik seviyesi altında

Yönetim yazılımı: Troll
Modem çalışma durumunun ve konfigürasyonun görüntülenmesi ve BSC9000 serisi GPRS modemlerin parametrelerinin değiştirilmesi için, “Troll” programı kullanılır.

Windows ortamında çalışır ve BSC9000 serisi GPRS modemler ile birlikte ücretsiz sunulur. Cihazın çalışma durumunun gözlemlenmesini, ayarların okunmasını ve düzenlenmesini, fabrika ayarlarına döndürme, cihazı yeniden başlatma, firmware güncelleme gibi servis komutlarının çalıştırılmasını sağlar. Program ayrıca modemin tüm parametrelerinin ayarlanmasına izin verir.