Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

Akışkan Teknolojileri

Akışkanlar, petro-kimya, gıda, demir çelik, çimento, su ve atıksu, arıtma, boya, kağıt ve selüloz, tekstil sanayileri başta olmak üzere birçok sektörde üretim ortamının baş aktörleri.
Transfer, ölçüm ve kontrolleri için gereken tüm cihaz ve sistemlerin seçiminde/ çözüm tasarımlarında öncelikle düşünülen yatırım maliyeti, tesis güvenliği, işletim maliyeti gibi konular kadar önemli, unutulmaması gereken diğer iki konu ise çevre ve enerji verimliliği. Enerjinin yaklaşık yüzde otuzunu akışkanların transferi için
harcadığımızı düşünürsek verimi yüksek sistemlerin tüm üretime yapacağı etki ortada.
Akışkanların bulunduğu sistemler enerjinin en fazla tüketildiği
yerler olmakla birlikte verimlilik için en çok çözümün de üretildiği alanlar ve yenilikleri izlemek gerekiyor.