Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

AKDER Farkındalık Eğitimlerini Sürdürüyor

AKDER bünyesinde yer alan UAGEM (Ulusal Akışkan Gücü Eğitim Merkezi) tarafından WIN Fuarları’nın 2. Fazı kapsamında “Hidrolik Dedikleri… Karar Vericileri için Hidrolik Sektöründe Farkındalık Eğitimi” adlı bir etkinlik düzenlendi. Büyükçekmece TÜYAP ‘ta 30 Mart günü gerçekleştirilen organizasyonda AKDER Eğitim Komitesi Başkanı Tunç Atıl, hidroliğin uygulama alanlarıyla ilgili çeşitli bilgiler verdi. Hidrolik sistemlerde en çok bahsedilen iki büyüklük olan basınç ve debiyi de tanımlayan Atıl, hidrolik silindirlerin, hidrolik pompaların, basınç, yön ve akış denetim valflerinin, akümülatörlerin çalışma şekilleri, devredeki görevleri ve devre sembolleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Yağ temizliğinin hidrolik sistemlerdeki önemi
“Hidrolik sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için en önemli unsur temiz bir yağdır. Sistemden kirlilik partiküllerini uzak tutabilmek amacıyla kullanılan filtreler, hidrolik sistemin vazgeçilmez elemanlarıdır” diyen Tunç Atıl, filtrasyonun önemi, filtre tipleri ve uygulamaları konusundaki bilgilerini katılımcılarla paylaştı. “Bilindiği üzere hidrolik sistem, en verimli enerji iletim seçeneği değildir. Ayrıca yağ kaçaklarının oluşturacağı çalışma ortamı kirliliği, yağın içindeki çok küçük partiküllerin oluşturduğu kirlilikten sistemin etkilenmesi gibi dezavantajları vardır. Buna rağmen büyük kuvvetlerin hassas bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğinde hidrolik birçok uygulamada rakipsizdir.” şeklinde konuşan AKDER Eğitim Komitesi Başkanı, hidroliğin avantajlarını şöyle sıraladı:
• Güç yoğunluğu,
• Aşırı yükten korunma emniyeti,
• Enerji depolayabilme kabiliyeti,
• Hız, moment ve kuvvetlerin kademesiz olarak ayarlanabilmesi.
Gerçekleştirdiği sunumla anlatmak istediklerinin temelini CETOP’un (Comité Européen des Transmissions Oléohydrauliques et Pneumatiques) eğitim tavsiyeleri arasında yer alan hidrolik sistemlerdeki 7 temel presibin oluşturduğunu kaydeden Atıl, “Bu 7 prensibi hareketi akış sağlar, basınç itme kuvvetini oluşturur, sistemdeki akışkan (yağ) her zaman en az direnç olan hortumdan ilerler, bir başka deyişle en kolay yoldan depoya döner, basınç  akma direncinin sayısal değeridir, akışkanın hortum içinde akabilmesi için mutlaka basınç farkı olmalıdır, basınç farkı büyüdükçe debi artacaktır, akışkan yüksek basınçtan düşük basınca iş yapmadan geçtiği sürece ısı ortaya çıkar şeklide sıralayabiliriz” dedi.