Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

“TÜRKİYE’NİN ERP KONUSUNDA MİLLİLEŞMESİNE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ”

KOBİ’lerin öz kaynaklarının verimliliğini artırma noktasında ERP kullanımı nasıl bir rol oynuyor?
CPM Yazılım olarak firmaların ihtiyacı olan tüm bilgi akışına ve raporlamalarına doğru ve hızlı şekilde ulaşabilmelerini sağlayacak ürün yelpazesi sunuyoruz. Bu veriler günün sonunda şirketlerin verimliliğini artıracak düzeyde. Teknolojinin başka bir yere evrildiği bu dönemde ERP yazılımlarına talebin her geçen gün artacağını öngörüyoruz. Günümüzün hızla gelişen teknolojisi, otomasyon sistemlerinin imaalat sanayisinde önem kazanmasına yol açtı. Daha çok büyük sanayi şirketleri için gündeme gelen dijital endüstri uygulamalarının, farklı [kutusol=5205] modellerle küçük ve büyük ölçekli şirketler açısından da erişilebilir hale geldi. Akıllı yönetilen bir KOBİ haline gelebilmek için dijitalleşme olmazsa olmaz konuların başında geliyor. Dijitalleşen KOBİ deyince aklımıza; ürettiği ve dışarıdan gelen tüm verileri elektronik hale getiren, bunları da elektronik olarak saklayan, transfer eden, bilgisayar ağlarıyla bir yerden bir yere anında gönderen, raporlayabilen ve her an her yerden erişebilen ve erişilebilen bir işletme geliyor. Bu dijitalleşme ile rekabet etmeye başlayan KOBİ’ler, doğru ERP yatırımları sayesinde alacakları risk, maliyet, fire, verimlilik, karlılık raporlarıyla pozisyonlarını daha net görüp doğru stratejiler belirleyerek yarının holdinglerine dönüşecek.

Yazılım sektörünün gelişmesi için ne gibi
Ar-Ge çalışmaları yapıyorsunuz?
Yenilikçi tarzımız ile öncülüğünü yaptığımız çözümlerle, birçok farklı sektörde deneyim sahibiyiz. 2017 yılının 3. çeyreğinde İstanbul Haliç’te bulunan ofisimiz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak tescil edildi. Verilen destekler kapsamında yeni yazılacak uygulamalarımız ile ürün yelpazemizi genişleteceğiz. TÜBİTAK ile projelerimizin de devam edeceği bütünleşik yapıda tek çözüm ortağı olmayı ve yazılım ihracatı yapmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda projelerimizde değişiklik yaparak, 10 milyon TL’lik bir yatırım yapacağız ve Ar-Ge yatırımlarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz. Ayrıca önümüzdeki dönemde Ar-Ge merkezimiz için personel istihdamı sağlamaya devam edeceğiz. Özelikle temel bilimler ve lisans üstü eğitimi olan çalışanlara destek vererek yeni kadrolar oluşturacağız.
CPM Analytics ile Qlik iş birliğinden doğan CPM Analytics hakkında bilgi alabilir miyiz?
Qlik ile benzeri çok az görülen bir birlikteliğe imza atarak ERP yöneticilerinin karar etkinliğini arttırma hedefiyle çalışmaya başladık. En büyük veriler üzerinden bile çok hızlı hesaplamalar yapabilen, analizleri ekip üyeleriyle paylaşarak işbirliğine imkan veren Qlik Sense artık CPM ERP ile entegre çalışıyor. Bütün bunları klasik platformlara göre 4-5 kat daha hızlı geliştirerek kurum kullanımına sunuyor.
Bu sayede kurumlar, veri içinde gezinerek ve her tıklamada yeni sorular sorarak işlerinin durumunu, almaları gereken aksiyonları ve bunların parametrelerini şekillendirebilir duruma geliyor. Ayrıca kullanıcılar bu bilgileri en uçtaki birimlerine ulaştırabilirken mobil ekiplerine de sunabiliyorlar.

CPM ERP, kimya üretim modülü ile kimya sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm çözümleri bir platformda topluyor. Nedir bu platform anlatır mısınız?
CPM ERP; üretim planlamadan sahadan veri toplamaya, alternatif hammadde kullanımından özel yedirme işlemlerine, analiz sertifikalarından kalite yönetimine, finanstan muhasebeye, stok yönetiminden dış ticarete kadar ihtiyaç duyulan tüm iş süreçlerini tek bir çatı altında topluyor. En ufak hata ve dikkatsizliğin ağır sonuçlar doğurabildiği bir iş sahası olan kimya sektörü, sadece üretim aşamasında değil, stok, satış, maliyet ve risk yönetimi konularında da detaylı bir planlama, takip ve kontrol gerektiriyor. CPM ERP’nin Kimya Üretim Modülü, iş süreçlerine düzen, güven ve hız kazandırıyor. Kimya sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan sistem, şirketlere özel uygulamalarla dinamik ve güvenilir bir yapı sunuyor.
CPM ERP otomotiv yönetim sistemi kapsamında kullanıcılara ne gibi avantajlar sunuyor? Yeni nesil teknolojilerle nasıl bir entegrasyon içinde anlatır mısınız?
CPM ERP Otomotiv Yönetim Sistemi ile koltuk üretiminin en zorlu aşaması olan siparişe özel üretim işleyişi çözülmüş olup, Otomotiv Yan Sanayii için çok önemli olan ISO 9001 ve ISO 16949 kalite yönetim süreçleri sistem üzerinde takip edilebilmektedir. Bu sayede firmalar ERP üzerinden ISO ve Firma denetlemelerini başarı ile gerçekleştirebilir duruma gelmiştir.[kutusag=5207] 

Ayrıca en önemli sorunlardan biri olan Teknik Resim Doküman Takibi program üzerine taşınmış, dokümanlar Stoklar ile ilişkilendirilerek hem tüm veri program üzerinde takip edilmeye başlanmış hem de sistemde her evraktan teknik resim dokümanlarına ulaşılabilmesi sağlanmıştır. Tüm bunların yanında değişen teknoloji trendleri, yapay zeka ve makine öğrenme gibi terimlerin hayatımıza girdiği dijitalleşme sürecinde bu trendleri takip etmek ve o doğrultuda bir rota belirlemek ise en önemli adımların başında geliyor. CPM ERP olarak yeni nesil teknolojileri takip ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Sanayi ve üniversiteler arasındaki iş birliğinin önemi her geçen gün artıyor. Bu bağlamda yazılım şirketlerine teknoloji bu kadar hızla ilerlerken neler öneriyorsunuz?
Üniversite ve sanayi arasındaki iş birliğinde temel amaç, üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmaktır. Bunun yanında firmaları Ar-ge ve inovasyon çalışmalarına yönlendirerek akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı bir şekilde sürdürülebilir bir iş birliği sağlamaktır. Bu noktada akademiye ve sanayiye proje danışmanlığı hizmetlerinin sunulması, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge temelli çalışmalarını ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarından yararlanacak şekilde projelerin geliştirilmesi, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının ihtiyaç duyulan sektörlerin hizmetine sunulması, uygulanması, ticarileştirilmesi, üniversite ve sanayinin ortak noktada buluşma platformlarının oluşturulması çalışmaları her geçen gün daha da önemli hale gelmiştir. CPM ERP olarak AR-GE Merkezi kimliğimiz ile üniversitelerle ortak çalışmalar içerisinde yer alıyor ve her geçen gün gelişen proje potansiyelimizle müşterilerimiz ile beraber ilerliyoruz.

Yakın dönem hedefleriniz ve projeleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Rakamlarla günümüze baktığımızda Türkiye’de 40 bin KOBİ ve KOBİ üstü şirket var. Bunların sadece yüzde 17’si ERP ile tanışmış durumda. Bizdeki sistem ise her türlü aktiviteyi, her türlü datayı hafızasında tutuyor. Bugün çalışan bir personel programdaki herhangi bir veriyi silse bile ne zaman, hangi saniyede, kaç yıl önce hangi bilgisayardan silmiş gibi cevapları bilebiliyoruz. Bugün bile hiçbir kayıt tutmamış, ERP’den yararlanmayan holdingler var. Sadece yama yaparak ve günü kurtararak ilerliyorlar. Bu virajı dikkatli ve hızlı dönemeyen şirketlerin çoğu fazla iş yükünden dolayı verimli olamıyor. İnternetten alışveriş, sipariş, jenerasyon değişikliği nedeniyle bambaşka bir dönem yaşıyoruz artık. Bizim bunları Türkiye’ye ve KOBİ’lere anlatmamız lazım.

Yazılım sektörünün, tüm sektörlere hizmet üretebilmesi ve kalkınmanın lokomotifi olması sebebiyle, sektör içinde kuvvetli bir rekabetin oluşmasına neden oluyor. Biz CPM Yazılım olarak bu hedef doğrultusunda Türkiye’nin ERP konusunda millileşmesine öncülük ediyoruz. Burada en önemli husus verilerimizin yerli olmayan yazılımlar yüzünden başka ülkelere gidiyor olması. Bu verilerin tamamının ya da bir kısmının başka bir ülke tarafından görünür olmasının başımıza açabileceği sorunları artık görmemiz gerekiyor. Bu bir milli meseledir. Türkiye’ye hizmet eden devlet kurumları ve şirketler yerli olmayan yazılımları tercih ederek, Türkiye’nin ulusal güvenliğinin tehdit edilmesine zemin hazırlıyor. Bu noktada ulusal güvenliğimizi de dikkate alarak devletin bazı önlemler alması gerekiyor. Konu veri güvenliği meselesi. Aslında tehlikede olan kişilerin ve şirketlerin verileri olduğu kadar ülkemizin de verileri. Tüm ekonomik, sosyal, bilimsel, askeri datamız tehlikede. Bu nedenle acilen yerli yazılım için bir milli seferberlik ilan edilmeli şeklinde düşünüyoruz.

CPM Yazılım; İK, Blockchain teknolojisi ve yapay zeka ile birlikte yerli ERP üretimi yapan bir yazılım firmasıdır. ERP sektörüne geçmiş dönemlerde yatırım yapılmaması, milli olmayan yazılımların ülkemizdeki firmalar tarafından kullanımının yaygın olması ve sonucunda da kendimize ait dataların içimizde kalmamasının ülkemizi zora soktuğunu gördük. Bu sebeple yerli yazılım firması olarak biz Teknopark ve Ar-Ge Merkezimizde, çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şirket içerisindeki yeni yapılanma ile birlikte istihdamımızı yüzde 20 oranında artırarak bize başarı yolunda katma değer yaratacak kişileri bünyemize kazandırdık. En önemlisi 2017 yılında Ar-Ge Merkezi unvanımızı aldık ve 10 milyon TL’lik bir yatırım hedefi koyduk.

Tüm bunların yanı sıra satış sonrası hizmetlerimiz ile de şirketin yazılımımızı efektif kullanabilmesini ve sistemden daha fazla nasıl verim alabileceklerini anlatmaya çalışıyoruz. Bu amaçla çalışanlarımızın yanı sıra müşterilerimizin de sistemleri daha verimli kullanabilmeleri için CPM Akademi’yi kurduk. Türkiye genelindeki iş ortaklarımıza ve CPM Yazılım müşterilerine CPM Akademi olarak eğitim vermeye başladık.