Otomasyon dergisi, Türkiye'nin otomasyon konusundaki ilk ve en köklü dergisidir. 1992 yılında “Türkiye’de Otomasyonsuz Fabrika Kalmasın” sloganıyla yola çıkan dergi, Türkiye endüstrisinin otomasyon konusunda bilgilendirilmesini kendisine misyon edinmiştir. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri anında okuruna iletmeyi; otomasyon alanında yapılacak yatırımların, doğru ve kârlı olabilmesi için yol gösterici bir rol oynamayı amaçlamıştır.

OTOMOTİV FABRİKASINDA PRES BÖLÜMÜ UYGULAMALARI

Karoser parçalarının imalatında kalite ve üretim hedefleri doğru olmalıdır. Bu nedenle SICK sensörleri çok sayıdaki pres hatları ve robot montaj alanları ile birlikte neredeyse pres bölümünün bütün alanlarında kullanılıyor. Bu sistemler üretimde kullanılacak olan parçaların imalat hatlarına tam zamanında teslim edilmesini sağlıyor.
n Sac levha bobinlerinin depolanması
n Bobinlerin depodan alınması
n Sac levha sarımların çözülmesi
n Sac levha panellerin kesilmesi
n Karoser parçalarının delinmesi ve preslenmesi
n Delinmiş parçaların raflara yerleştirilmesi

[kutusol=5199] UYGULAMA 1:  İSTİFLEYİCİ VİNÇLERİN YÖNLENDİRİLMESİ, KONTROL EDİLMESİ VE KORUNMASI
DL100 mesafe sensörü, bir köprülü gezer vince ait taşıyıcının yatay konumunu belirler. Kaldırma tertibatının dikey konumu bir ATM60 mutlak çok turlu enkoder tarafından belirlenir. IN4000 endüktif güvenlik sensörü, taşıyıcının çalışma sınırlarının sonuna ulaştığını bildirir. Bu aralığın dışında bir işçi taşıyıcıyı ve kaldırma tertibatını manuel olarak kontrol eder. Bütün ölçüm sensörleri merkezi kontrol ile Profibus üzerinden haberleştirilmektedir.

İstifleyici vinç her iki hareket yönünde S3000 güvenlik lazer alan tarayıcıları tarafından korunmaktadır. Koruma (kırmızı) ve uyarı (sarı) alanlarının boyutları dinamik bir şekilde hıza göre ayarlanır. Koruma ve uyarı alanları hareket yönü değiştiğinde değiştirilir. X ekseni DL100 mesafe ölçüm sensörü tarafından konumlandırılır. X ve Y eksenlerindeki ince ayar ise bir Kamera yardımıyla gerçekleştirilir. ISD400 optik veri transfer ünitesi istifleyici vinç ile bilgisayar arasındaki veri alışverişini kablosuz olarak sağlamaktadır.
DR35 mesafe sensörü istif alanının dolu olduğunu bildirir. Parlak metalden gelebilecek yansımalarda dahi uzun mesafelerde çalışabi

Kamera, istifleyici vincin ince konumlandırmasını kolaylaştırır. İstifleyici vinc, sensör reflektörün tam orta noktasına geldikten sonra hareket ettirilir.
TR10-Lock güvenlik anahtarı çalışma hücresinin kapısını kilitler. Kapının açılması istifleyici vinç için bir durma komutunu tetikler. Vincin uzun durma mesafesi, güvenlik için tehlike oluşturacağından, vinç durana kadar kapının açılmaması kilitleme mekanizması sayesinde gerçekleştirilir.

UYGULAMA 2:  SARIM ÇÖZME ÇALIŞMASININ YÖNLENDİRİLMESİ, DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİ
DR35 mesafe sensörü sac levha bobinin mevcudiyetini bildirir.
Sac levha bobin işlenmeden önce CLV650 barkod okuyucu ile tanımlanır. Örneğin materyalin tipi, sac kalınlığı, gövde genişliği vs. kodlanmıştır. Döner ayna ile donatılmış barkod okuyucu kodu geniş bir görüş alanında okur.

DMT10 mesafe ölçüm sensörü sürekli bobinin çapını ölçer. Ölçülen değerler çekerek açma hızının optimum hale getirilmesi ve otomatik bobin değişiminin başlatılması için kullanılır.

MLG2 modüler ışık perdesi, sac levhanın sarkıklığını sehim kontrolü için ölçer: Sarım çözme ve çekerek açma hızının ayarlanması. Alınan bilgiler RS485 arayüzü vasıtasıyla aktarılır.
MLG2 modüleri ışık perdesi bir kaynak dikişinin işaretlendiği 15 mm’lik (ya da daha büyük) bir deliği tespit eder. Kaynak dikişinin yerini sac makası kontrol birimine kesim için bildirir.

[kutusag=5200] UYGULAMA 3:  KAPORTA PRESLERİNİN KORUNMASI, KONUMLANDIRILMASI VE İZLENMESİ
Bir verici ve alıcı ünitesinden oluşan M4000 çok ışınlı güvenlik bariyeri, tehlikeli alana girişi engeller. Tehlikeli alanın üç tarafı, iki yansıtıcı ayna ile korunabilir. Bir veya birkaç ışının kesilmesi, tehlikeli hareketi durdurur (burada: pres tablasının hareketi).

Tehlikeli alanın dışında konumlandırılmış bir reset anahtarı koruyucu alanı etkinleştirir. Bu ise pres tablasının yeniden çalıştırılmasına izin verir.
IQ40 endüktif sensörler pres tablasının üzerindeki kalıbın doğru konumlandırıldığını bildirir ve böylece otomatik kilitlemeyi devreye sokar.

IME30 endüktif sensör pres kalıbının kapandığını ve değiştirilebileceğini bildirir.

S3000 güvenlik lazer alan tarayıcı iki kalıp arabası arasındaki alanı korur. Bu alanda bir kişi veya nesne duruyorsa, araçların hareketi mümkün değildir.

[kutusol=5201] İki OD kalınlık sensörü son derece kesin bir şekilde sacın kalınlığını tespit eder, kalınlık sapmalarını ve çift sıra sacları bildirir. Ölçülen değerler bir kontrol ünitesinde değerlendirilir. Bir taraftan doğru sac kalınlığı kontrol edilirken diğer taraftan çift sıra sacların tespit edilmesi sayesinde bir sonraki işleme istasyonundaki aletlerin hasar görmesi önlenir.

WTB12 lazer fotosel var-yok kontrolü yapar. Fotosel parçanın yerinden alındığını tespit eder.

i110P güvenlik konum anahtarı kayar kapağın açılmasını ve kapanmasını kontrol eder. Yüksek kaliteli materyallerin kullanımı zor ortamlarda bile güvenilir işletimi garanti eder.

UGULAMA 4:  ROBOT UYGULAMALARIN KORUNMASI, KONTROL EDİLMESİ VE TANIMLANMASI
Robot hücresinin önündeki raf istasyonu bir C4000 güvenlik bariyeri tarafından erişime karşı korunur. Raf değiştirildiğinde veya bir kişi güvenlik bariyerinden geçtiğinde bariyer kesilecek ve robot çalışmayı kesecektir. Bununla birlikte, raf değişimi sırasında robotun başka bir yerde çalışmaya devam edebilmesi için C4000 köprülenir. Eş zamanlı olarak raf istasyonun arkasındaki ikinci güvenlik bariyeri devreye sokulur ve güvenlik fonksiyonunu üstlenir. Bu koruma bir M4000 çok ışınlı güvenlik bariyerinden ve bir yansıtıcı aynadan oluşur. M4000’in ışınları kesildiğinde de robot çalışmayı keser. C4000 güvenlik bariyeri ve M4000 çok ışınlı güvenlik bariyeri de karşılıklı olarak aktiftir.
İki adet WT9-3 cisimden yansımalı fotosel ve dört adet IME12 endüktif sensör bir karoser parçasının yerleştirilmesi için robotun kavrayıcısını kontrol eder. MZT2 manyetik silindir sensörleri, kavrayıcının açılması veya kapatılması için kullanılan pnömatik silindirlerdeki piston [kutusag=5202] konumunu tespit ederler.

CLV690 barkod okuyucu robotun karoser parçalarını yüklediği bir kafesi tanımlar. Kod okuyucu verileri daha sonraki çalışmalar için merkezi bir bilgisayara aktarır.